Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Популяризація творчості В.Шекспіра 5

1.1. Шекспірознавчий дискурс ХХ століття: специфіка і тенденції 5

1.2. «Король Лір» В. Шекспіра: стратегії художньої інтерпретації 12

Розділ 2. Тема дохристиянської свідомості В.Шекспіра в творі «Король Лір» 16

2.1. Зображення добра і зла 16

2.2. Доля людини та людяності у світі егоїзму 20

Висновки 25

Список викорисаних джерел 27

Вступ

Актуальність курсової роботи. Вільям Шекспір належить до тієї категорії письменників, яких правомірно вважати позачасовими або навіть надчасовими класиками світової літератури. Його шедеври, перекладені багатьма мовами світу, вже протягом чотирьох століть привертають увагу читацького та глядацького загалу, стимулюючи осмислення вічних питань. Тож і сьогодні не втрачають актуальності слова, сказані ще у ХІХ столітті відомим американським філософом Р.В.Емерсоном: “У наш час література, філософія і саме мислення стали шекспірівськими. Його думка – це той горизонт, поза який наш сьогоднішній зір не сягає”.

У даному контексті творчість В.Шекспіра може слугувати одним із найпереконливіших прикладів, адже саме його твори вже тривалий час тримають пальму першості (поступаючись місцем лише Біблії та давньогрецькій міфології) серед тих літературних шедеврів світової класики, що спричинили потужний резонанс в царині інших мистецтв

Протягом ХХ століття аудиторія шанувальників таланту великого англійського драматурга значно розширилася за рахунок своєрідного “зниження вікового цензу”. Популяризація шекспірівських творів засобами інших видів мистецтва, зокрема кіно та мультиплікації, перетворила Великого Барда на знакову фігуру у молодіжному і підлітковому середовищі: шекспірівські образи стали впізнаваними символами, а цитати з його текстів набули статусу загальновживаних афоризмів.

Протягом двох останніх десятиліть з’явилася галерея цікавих фундаментальних робіт, які акумулюють найвищі досягнення характерологічної, історичної, текстологічної та театрознавчої тенденцій сучасної шекспіріани. З-поміж праць такого типу, що, по-суті, є інтеграційно-синтезуючими, варто згадати монографії Дж.Гіббарда, О.Анікста, Д.Меля, Р.Беррі, Е.Фааса Б.Ґіббонса, С.Велса, а також передмови до новітніх випусків давно відомих та нещодавно започатко-ваних видань текстів Великого Барда. Найавторитетнішими з таких видань є “Арденівський Шекспір” (“The Arden Shakespeare”), перший випуск якого датується ще 1899 роком, “Новий Кембриджський Шекспір” (“The New Cambridge Shakespeare”), що продовжує академічні традиції двох видань минулих часів – “Кембриджського Шекспіра” (засн. 1863) та “Нового Шекспіра” (засн. 1921), “Оксфордський Шекспір”, який виходить в Оксфордській серії “Світова класика”, а також “Повне зібрання творів В. Шекспіра” (“The Complete Works of Shakespeare”) під редакцією Д.Бевінґтона – президента Американської шекспірівської асоціації. Заслуговує на увагу також і цікавий аналітично-інформаційний матеріал, який супроводжує тексти творів великого драматурга в україномовному шеститомнику В. Шекспіра (1984).

Об’єктом курсової роботи є трагедія В. Шекспіра «Король Лір».

Предметом курсової роботи є зображення дохристиянської свідомості в творі В. Шекспіра «Король Лір».

Метою курсової роботи є дослідження специфіки зображення дохристиянської свідомості у творі «Король Лір».

Для досягнення мети нам потрібно виконати ряд завдань:

визначити стратегії художньої інтерпретації трагедії «Король Лір» В. Шекспіра;

проаналізувати зображення добра і зла у творі;

дослідити долю людини та людяності у світі егоїзму в творі.

Закрити

Специфіка зображення дохристиянської свідомості в трагедії В.Шекспіра «Король Лір»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.