Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ. 6

1.1. Особливості лірики як роду літератури. Види ліричних творів. 6

1.2. Зміст та форма ліричного твору. 7

1.3. Принципи, методи та прийоми аналізу ліричного твору. 10

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЛІРИКИ «ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ» В 11 КЛАСІ. 12

2.1. Стилістична різноманітність «пражан». 12

2.2. Місце лірики поетів «празької школи» у шкільній програмі з української літератури. 16

2.3. Розробка уроку за творчістю поетів «Празької школи». 17

ВИСНОВКИ.. 26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 28

ВСТУП

«Празька школа» поетів в українській літературі – феномен, який не має аналогів у світовій літературі ХХ століття, оскільки безпосередньо пов'язаний з процесами національного становлення. Назва «Празька школа», яка об’єднала самобутніх і близьких за світоглядом поетів, а саме – Юрія Дарагана, Євгена Маланюка, Леоніда Мосендза, Юрія Клена, Олега Ольжича, Наталю Лівицьку-Холодну, Юрія Липу, Олексу Стефановича, Оксану Лятуринську, Галю Мазуренко та інших, уперше була вжита професором Володимиром Державіним у роботі «Три роки літературного життя та еміграції (1945-1947)». Ця назва відображала незаперечне літературно-мистецьке явище і ідейно-естетичну самобутність.

Формування світогляду «пражан» відбувалося по-різному, але, безперечно, було ініційоване національно-визвольною боротьбою – чи то участю у воєнних діях, чи то тісними контактами з тими хто, усвідомивши ідею державності, виявляв інтерес до національного світогляду вже за умов еміграції і через вплив старших поетів. Важливо зазначити, що представників «празької школи» єднали не лише націоналістичний світогляд на події, туга за героїчним минулим, шукання сильних характерів, глибокий зв'язок із проблемами української історії та сучасною для них дійсністю, але й вимога мистецької досконалості,якою увесь час нехтували.

Адже, не слід забувати, що становлення поетів як індивідуальних творчих особистостей відбулося в Празі двадцятих років, де більшість із них навчалися, відвідували лекції чи викладали у місцевих вузах та інших навчальних установах.

За своїм стилем «пражани» були неоромантиками, але філософською заглибленістю й любов’ю до класичних форм споріднювалися з київськими неокласиками. Вони відбивали у своїй поезії болісні роздуми над причинами поразки у визвольній війні. Сформували свою концепцію людини – це духовно сильна й вольова особистість, національно свідомий українець, який відстоює свою незалежність,виявляє патріотизм – як основний пафос їхньої творчості.

Однак шкільна програма з української літератури відводить небагато місця для вивчення лірики «Празької школи» поетів у старших класах, незважаючи на великий обсяг поурочного матеріалу:

- Рівень стандарту, академічний рівень – 2 години;

- Профільний рівень – 3 години.

Отже, зважаючи на складність вищезазначеної проблеми, ми обрали наступну тему курсової роботи: «Методика вивчення лірики поетів «Празької школи» у 11 класі».

Актуальність дослідження: полягає в тому, що вивчення ліричних творів на уроках літератури, викликає багато труднощів. Перед вчителем постає проблема як найглибше розширити зміст твору, щоб донести найглибші почуття, які автор намагався передати за допомогою свого вірша, щоб вивчення лірики не викликало у них труднощів.

Об’єкт дослідження – ліричні твори поетів «Празької школи».

Предмет дослідження – особливості вивчення ліричних творів «пражан» у шкільному курсі української літератури.

Мета дослідження: дослідити та виявити особливості методів вивчення ліричних творів у 11 класі на уроках літератури.

У відповідності з метою і предметом дослідження ставляться такі завдання:

1) дослідити методологічні основи вивчення ліричного твору;

2) розглянути поняття про лірику та види ліричних творів;

3) вивчити зміст та форму ліричних творів;

4) розглянути принципи, методи та прийоми аналізу ліричного твору;

5) дослідити особливості вивчення ліричних творів;

6) виявити особливості творчості «Празької школи» поетів;

7) проаналізувати лірику «пражан», що вивчається у 11 класі.

Методи дослідження.

Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження:

1) теоретичний аналіз наукових літературних джерел;

2) емпіричний метод (розробка конспекту уроку);

3) синтез;

4) узагальнення;

5) порівняння;

6) конкретизація.

Наукова назва дослідження полягає у тому щоб виявити якнайкращі методи, принципи та прийоми вивчення ліричних творів у 11 класі.

Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, два розділи, висновки, список використаної літератури. Загальна кількість сторінок – 28.

Закрити

Методика вивчення лірики поетів «Празької школи» в 11 класі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.