Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ І. ТВОРЧА ПОСТАТЬ ВАЛЕР’ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО.. 5

РОЗДІЛ ІІ. РОМАН В. ПІДМОГИЛЬНОГО „МІСТО”. 9

2.1. Екзистенційне прочитання роману „Місто”. 9

2.2. Інтелектуальна парадигма. 17

2.3. Феміністичне прочитання роману. 23

2.4. Проблема митця. 30

2.5. Роман „Місто” як зразок модерністського твору. 34

ВИСНОВКИ.. 39

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 41

ВСТУП

В. Підмогильний — один із найінтелігентніших і найтонших українських письменників із доброю літературною школою. В особі Валер'яна Підмогильного наша література могла б мати письменника врівні з Мопассаном чи Франсом, Бальзаком чи Меріме, проте кривава рука більшовицького тоталітаризму обірвала життя талановитого прозаїка на початку сходження до вершин світового мистецтва. Про це свідчать ті твори, які полишив нам В. Підмогильний, написані протягом неповних сімнадцяти літ: «Твори» (1920), «Остап Шаптала» (1922), «Син» (1923), «Військовий літун» (1924), «Третя революція» (1926), «Проблема хліба» (1927). Це збірки оповідань і повістей. Крім того маємо і два романи світового рівня — «Місто» (1928) та «Невеличка драма» (1929). За цей час устиг зробити молодий письменник і великий масив блискучих перекладів творів Вольтера, Дідро, Мопассана, Франса, Меріме, Гюго та ін.

У стрімкому вирі нищівних 1920-х років він закарбував чуттєву картину людського характеру революційної доби. Його творчість сповнена людськості, розгубленості душі в змаганні з машиною смертоносного часу.

Твори Валер”яна Підмогильного по праву можна вважати одним із найцінніших здобутків української літератури, адже високу вартість його прози не могли заперечити найупередженіші літературні критики. Тому, незважаючи на спроби викреслити його ім”я з когорти українських письменників, твори Підмогильного повернулиися до читача й продовжують збурювати дискусії серед поціновувачів художнього слова.

Підмогильний намагався охопити всі сфери людської діяльності у своїй творчсості. Його рамани та оповідання сповнені численних роздумів героїв, пошуку істини. Головним чином його проза сповнена урбаністичних мотивів, інтелектуальних роздумів героїв. Яскраво ці мотиви зображені у романі „Місто”, який став об”єктом нашого дослідження. Варто зауважити, щоідея існування людини у новому для неї оточенні, тобто зміни сільського середовища на міське або зміни у стосунках з людьми, як це показано у романі „ Місто”, завжди цікавила як письменників, так і дослідників їхньої товорчсоті. Це свідчить про актуальність теми нашої наукової роботи, доказом цього є написання величезної кількості статей : В. Шевчук „Екзистенціальна проза В. Підмогильного”[39], Шерех Ю. „Людина і люди” («Місто» Валер”яна Підмогильного)[43], Павличко С. „Інтелектуальна проза Петрова й Підмогильного”[29], Мовчан Р. „Проза Валер'яна Підмогильного. Доля. Людина. Стиль”[27].

На основі монографії В. Мельника та стетей Ю.Шереха ми розглянули становлення Підмогильного як особистості, формування його філософських роздумів, які в подальшому вплинули на його творчість.

Дослідник та письменник Валерій Шевчук з”ясовує екзистенційні проблеми у творчості Підмогильного, а саме, що вплинуло на розвиток його філософської думки: „ ідеї екзистенціалізму „ витали тоді в повітрі”, з”яві їхній передували певні морально-суспільні обставини”[42; 356].

Також питанню філософії екзистенціалізму присвятив свою працю М. Тарнавський [36], який порушує питання проблем модерністського твору на прикладі роману „ Місто” : характеризує образ головного героя як модерний.

Інша дослідниця Наталя Лощинська розглянула неординарний підхід щодо проблеми міста й села. Вона вимальовує позначену певними закономірностями ситуацію про посилення на початку ХХ ст. цікавості письменників до урбанізації міста та маргіналізації села.

Цікавими є думки дослідниць С. Павличко[28], Л.Таран [35], О.Галети [6] , І. Захарчук [12] , Н.Зборовської [13] щодо феміністичного прочитання роману, тобто ролі жінки у становленні особистості головного героя. Вона, на їхню думку є певним талісманом успіху для чоловіка, його жертвою.

Метою роботи є характеристика інтелектуальної прози В.Підмогильного, а саме його роману „ Місто”, розкрити модерністські риси у творчості автора та його місце в українській літературі.

Для досягнення мети було визначено наступні завдання:

1. Дослідити становлення Підмогильного як творчої особистості;

2. Визначити джерела написання роману ”Місто” та причини зацікавленості ним рядом дослідників;

3. Дослідитиосновні компоненти інтелектуального роману Підмогильного ( екзистенційний аспект у романі, феміністичне прочитання, проблема митця, проблема митця у творі, роман „ Місто” як зразок модерністського твору);

4. Проаналізувати вплив світогляду на творчість автора;

5. Укласти список використаної літератури.

Практична цінність роботи: здобуті результати і висновки можуть бути використані при подальшому аналізі всієї творчсті В.Підмогильного та його особистості.

Закрити

Характеристика інтелектуальної прози Валер'яна Підмогильного на прикладі роману „Місто”

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.