Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. РОМАН-ХРОНІКА В. БАРКИ «ЖОВТИЙ КНЯЗЬ». 5

1.1 Життєвий шлях Василя Барки. 5

1.2. Життєва основа та історія написання роману. 8

1.3. Проблематика і жанрово-стильові особливості  роману «Жовтий князь». 11

1.4. Композиція та мовно-художні засоби у романі 19

РОЗДІЛ 2. ІСТОРИЧНА ПРАВДА У РОМАНІ ВАСИЛЯ БАРКИ «ЖОВТИЙ КНЯЗЬ»  25

2.1. Тема голодомору в Україні у романі Василя Барки «Жовтий князь». 25

2.2. Гуманістична ідея роману «Жовтий князь». 29

ВИСНОВКИ.. 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 36

ВСТУП

Актуальність дослідження. Творчість Василя Барки (Очерета)–яскрава сторінка в історії української літератури ХХ століття, тісно пов’язана з основними етапами її драматичної еволюції: «розстріляне відродження», МУР, Об’єднання українських письменників «Слово». Відбувшись як поет, він розкрив можливості свого таланту і в прозі. Його романне мислення, позначене виразними ознаками ліричного світосприймання та християнського світобачення, водночас розкрило нові синкретизовані можливості жанрового та стильового ґатунку української літератури.

Найповнішу картину голодомору 1932-1933 років розкрив В.Барка в романі «Жовтий князь» (1963). Одержавлений злочин 33-го висвітлюється письменником скрізь призму біблійного пророцтва як результат запрограмованого етноциду, що його здійснювала партія більшовиків та її вожді. У центрітвору - страдницький шлях однієї родини, сім’ї Мирона Катранника. Усі випробування, страждання, що випали на її долю, набувають у творі символічного значення.

Роман Василя Барки слід сприйматияк неперебутнє явище художнього генія, як літературний документ про безпрецедентне лихо в історії людства – етноцид. Попри неприховану ідейну заангажованість, цей твір сприймається феноменом високого мистецтва, розкриває природну схильність автора поетично мислити в просторі широкоформатних прозових жанрів. Лірична стихія В.Барки віднайшла своє гармонійне поєднання з епічною нормативністю, що і засвідчив роман «Жовтий князь», водночас епічна проекція позначилася на його монументальних віршованих творах «Океан» та «Кавказ».

Доробок В.Барки висвітлювався насамперед еміграційною критикою (Г.Грабович, І.Костецький, Ю.Кленовий, В.Лесич, Л.Рудницький, Л.Плющ, Яр Славутич, Ю.Шерех та ін.). Останнім часом його ім’я частіше згадується і в роботах «материкових» дослідників (Ю.Барабаш, Н.Дроботько, М.Жулинський, О.Забарний, Ю.Ковалів, Н.Князів, Р.Мовчан, С.Павличко, Т.Салига, Є.Сверстюк та ін.).

Актуальністьобраної для дослідження теми визначається потребою системного аналізу теми історичної правди в романі Василя Барки «Жовтий князь», яка на сьогодні залишається малодослідженим явищем в українській літературі.

Об’єктом дослідження є роман «Жовтий князь» Василя Барки.

Предмет дослідження: індивідуально-авторський зміст художності роману «Жовтий князь», що осягає тему голоду 1933 року в Україні.

Мета дослідження: розкрити історичну правду трагедії українського народу в романі Василя Барки «Жовтий князь».

З огляду на це передбачається вирішення ряду завдань:

- дослідити життєвий шлях Василя Барки;

- висвітлити життєву основу та історію написання твору;

- розкрити проблематику і жанрово-стильові особливості роману;

- проаналізувати композиційні та мовно-художні засоби у романі.

- висвітлити історичну правду трагедії голодомору українського народу у романі В.Барки «Жовтий князь».

Методи дослідження: описовий, історико-літературний.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Історична правда у романі Василя Барки «Жовтий князь»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.