Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 23

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Основна частина. 5

Розділ 1. Художня своєрідність повісті Оноре де Бальзака “Гобсек”. 5

1.1. Естетичні погляди Бальзака. 5

1.2. Особливості композиції твору. 7

1.3. Жанрові і стильові особливості тексту. 9

Розділ 2. Система образів повісті. 13

2.1. Образ Гобсека і його суперечливість. 13

2.2. Другорядні герої твору. 17

Розділ 3. Особливості проблематики твору. 19

Висновки. 22

Бібліографія. 23

Вступ

Актуальність теми. Актуальність даної теми визначає вплив “золотого мішка” на внутрішній світ людини. Адже ми сьогодні, як колись герої Бальзака, живемо за епохи накопичення капіталу, тому нам варто уважнопридивитися до персонажа, головною і єдиною пристрастю котрого стала нажива, та до тих героїв, які його оточують. Недаремно головним і фундаментальним відкриттям Бальзака стало висвітлення за допомогою цього образу проблеми влади грошей у суспільстві, де все продається і все купується. На думку лихваря Гобсека сила грошей непорушна і незмірна, бо все на світі має свій грошовий еквівалент. Той, хто має гроші, - править світом, незалежно від віку, становища, сили та розуму.

То хіба ж не так само сьогодні думають багато людей.Стан розробки проблеми. Дана проблема розроблювалась багатьма літературознавцями, зокрема Д.С.Наливайком та Є.П.Кучборською. Дмитро Сергійович Наливайко свою працю “Оноре Бальзак. Нарис життя і творчості” присвятив різним аспектам життя і творчостівеликого французького письменника Оноре Бальзака.

Ця праця розрахована на широке коло читачів. В ній розглядається шлях письменника до реалізму, його світогляд, творчість, а також звичайно його грандіозна велетенська праця “Людська комедія”. Також читачі з цієї книги можуть дізнатися про тривале листування та кохання Бальзака і графині Евеліни Ганської, а також про останні роки життя Бальзака, проведені на Україні (приблизно більше двох років). Ця праця Наливайка зробила дійсно величезний вклад в українську літературу своїм дослідженням і детальністю опису життя і творчості Бальзака.

Єлізавета Петрівна Кучборська, кандидат філологічних наук, в своїй праці “Творчість Бальзака” зосередила свою увагу не на послідовності його творчості, а лише на важливих творах, проникнення в суть яких дає нам ключ до розуміння “Людської комедії” взагалі. Конкретний та детальний аналіз тексту деяких романів, які належать до різних періодів творчості Бальзака, має за мету дати цілісне уявлення про реалістичний метод Бальзака. Цією своєю книгою Кучборська внесла вели кий пожиток в розробку даної теми.

Крім цього розробкою даної проблеми займалися також такі відомі літературознавці як Д. Д. Обломієвський в своїй праці “Бальзак. Етапи творчості” та А.О.Гербстман в праці “Оноре де Бальзак. Біографія”.

Мета роботи. Мета даної роботи полягає у тому, щобдослідити майстерність розповіді Оноре де Бальзака.

Завдання. Поставлена в роботі мета конкретизуєтьсячерез вирішення таких намічених завдань:

1) дослідити проблематику твору;

2) розкрити неоднозначність образу Гобсека;

3) розглянути поетику твору;

4) проаналізувати художні особливості твору.

Структура роботи. Ця курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та бібліографії, яка нараховує тринадцять назв.

Закрити

Повість Оноре де Бальзака “Гобсек”

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.