Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 20

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ I. Драматична поема як жанр літератури. 5

1.1 Термін „драматична поема”. 5

1.2 Прикмети жанру. 6

1.3 Види драматичних поем (етюдів) 7

1.4 Роль Лесі Українки в утвердженні жанру. 8

Розділ II Найвизначніші драматичні поеми Івана Драча. 10

2.1 „Дума про Вчителя”. 10

2.2 « Соловейко – Сольвейг». 12

2.3 «Зоря і смерть Пабло Неруди». 14

Висновки. 18

Список використаних джерел та літератури 20

Вступ

Сучасна драматична поезія, в річищі якої активно розвивається жанр драматичної поеми – вагомий пласт української драматичної культури. Сама драматична поема має ознаки та естетику романтизму в класичному мистецтві. Романтизм знаходить своє відображення як на початку формування жанру драматичної поеми, так і в період другої половини XX століття у поєднанні з реалістичними та класичними рисами.

Помітний внесок в українську поетичну драматургію кінця XX століття вніс І. Драч. Його драматичні поеми – серйозний і багато аспектний синтез нашої сучасності, органічний сплав її найактуальніших проблем.

Тема даної курсової роботи: «Художня своєрідність української драматичної поеми другої половини XX століття».

Актуальність даної роботи полягає у дослідженні драматичної поеми , що являє собою розмаїтий спектр окремих стильових манер та цікавих творчих пошуків, поєднуючи загальнолюдське із конкретно-національним. Жанр драматичної поеми тісно пов'язаний із процесами що відбуваються в сьогоднішній літературі. Він мав значні досягнення в минулому і успішно розвивається сьогодні, що бачимо на прикладі драматичних поем І. Драча.

Предметом роботи є дослідження драматичної поеми як літературного жанру на прикладі творів поета-драматурга І. Драча: «Дума про Вчителя», «Соловейко-Сольвейг», «Зоря і смерть Пабло Неруди».

Об'єктом роботи є виявлення художньої своєрідності та жанрових особливостей у драматичних поемах І. Драча.

Мета – виявити художню своєрідність драматичної поеми другої половини XX століття на прикладі аналізу текстів драматичних поем І. Драча. Завдання роботи полягає в опрацюванні літератури та критичних джерел, визначенні теоретичних проблем та специфіки змісту драматичних поем І. Драча, а також у визначенні драматичної поеми як порівняно нового жанру з її основними рисами.

При написанні роботи було використано декілька джерел із критичною літературою. Стаття М. Ільницького фокусується на дослідженні драматичної творчості І. Драча, а саме на поемах «Дума про вчителя», «Соловейко-Сольвейг», «Зоря і смерть Пабло Неруди». Стаття Т.Свербілової присвячена вивченню актуальності проблем теорії драми (в тому числі і драматичної поеми) кінця 60-70рр. Фесенко С.Б. розглядає у своїй статті драматичні поеми двох авторів, з-поміж творів І. Драча для розгляду він обрав поему «Зоря і смерть Пабло Неруди».

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел та літератури. У першому розділі увага зосереджена на визначенні драматичної поеми як жанру. У другому розділі йдеться про драматичні поеми І. Драча. Висновки окреслюють розв'язку наукової проблеми та найбільш важливі результати. Список літератури налічує десять позицій.

Закрити

Художня своєрідність української драматичної поеми другої половини XX століття

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.