План

1. Внесок трубадурів у розвиток світової літератури 

2. Культ Прекрасної Дами в ліриці трубадурів (аналіз твору за вибором) 

3. Лірика мінезингерів та її основні напрямки 

4. Лицарський роман та його особливості. Основні тематичні цикли лицарських романів та їх значення для розвитку середньовічної літератури 

5. Артурівські романи та їх особливості: морально-етичні цінності; забраження лицарського буття 

6. Особливості конфлікту та системи образів трагедії В. Шекспіра «Гамлет» 

7. Образ Гамлета у трагедії В. Шекспіра. Гамлет як вічний образ світової літератури 

8. Багатогранність шекспірівських образів. Аналіз твору за вибором 

9. Особливості реалізму Шекспіра 

10. Майстерність драматургії Шекспіра 

11. Роман «Дон Кіхот» Сервантеса як пародія на лицарські романи. Образи Дон Кіхот та Санчо Панси 

12. Всесвітнє значення літератури доби відродження

1. Внесок трубадурів у розвиток світової літератури

Трубадури створили своєрідну культуру любові — куртуазна любов, що становить головний зміст їхніх поезій. Звичайним було поклоніння трубадура дамі. Як правило, вона була заміжньою і стояла на вищому соціальному щаблі. Любов до заміжньої жінки становить непереборну перешкоду. Прагнення до Дами нескінченне: метою куртуазної любові є не володіння об'єктом поклоніння, а важке, але радісне духовне вдосконалення чоловіка, в тому числі й удосконалення поетичної майстерності.


2. Культ Прекрасної Дами в ліриці трубадурів (аналіз твору за вибором)

Образ середньовічної Прекрасної Дами - швидше ефемерний, безтілесний, ніж реальний. Як правило, це жінка знатного походження, заміжня. Саме заміжжя вважалося перешкодою, яка надавала поклонінню лицаря риси трагічності та безнадії. Відповідним було і ставлення дами до подібного поклоніння - вона не прагнула отримати фізичне задоволення, головна мета - відчути всю принадність служіння, залишаючись недоступною. При цьому вона повинна була бути ввічливою зі своїм шанувальником, дуже віталися здатність зайняти гостей, знання поезії. Прекрасна Дама була надзвичайно приваблива і зовні. Золотисті волосся, гнучкий стан, ясний погляд, ніжний рум'янець, високий лоб - навіть якщо лицар ніколи не бачив володарки свого серця, він представляв її саме такою.

Беатріче є одним з головних персонажів головного твору Данте — «Божественної комедії». Саме вона посилає Вергілія, щоб той був провідником Данте у Пеклі та Чистилищі, вона з'являється у чотирьох останніх піснях Чистилища та приймає естафету провідника у Вергілія, адже той є язичником, який не може потрапити до Раю. Образ Беатріче у цьому творі остаточно набуває неземних рис. Вона, уособлюючи милість Божу, проводить Данте по всім сферам Раю, і з кожною сферою стає все більш осяйною та божественною. В кінці цієї подорожі Беатріче на мить зникає і з'являється вгорі, на престолі, увінчана короною з вічних променів, що виходять з неї.


3. Лірика мінезингерів та її основні напрямки

Мінезингери - німецькі рицарські поети-співаки XII—XIV ст. Куртуазна лірика мінезингерів склалася під впливом поезії романських трубадурів і труверів. Головними темами німецького мінезангу є служіння Дамі, висока любов, переживання ліричного героя.

Основні жанри, в яких творили німецькі мінезингери, це любовний гімн, гімн світанку, лейх, шпрух.

Першими мінезингерами вважаються Кюренбергер і Дітмар фон Айст, розквіт мінезангу пов'язаний з іменами Вальтера фон дер Фогельвейде, Вольфрама фон Ешенбаха, Гартмана фон Aye, Генріха фон Морунгена. До мінезингерів пізнього періоду відносять Нейдгарта і Тангейзера.


4. Лицарський роман та його особливості. Основні тематичні цикли лицарських романів та їх значення для розвитку середньовічної літератури

Лицарський роман - оповідний жанр європейської середньовічної літератури, переважно віршований. Незважаючи на вимисел, казковий елемент, символіку та алегорію, роману властивий стійкий інтерес до сучасності. Правда, куртуазні автори ідеалізують придворно-рицарське життя, але все ж у їхніх творах відображені певні сторони буття європейських, а також східних країн. У романі чимало детальних описів(замків, придворних свят, турнірів, битв, міських ярмарок тощо), тобто проявилось прагнення до конкретизації обстановки. Але головною ознакою рицарського роману є поглиблення психологічного аспекту, розкриття внутрішнього світу людини, показ душевних переживань, глибини почуттів, боротьби страстей. Це зумовило тяжіння до індивідуалізації характеру, спробу створити портрет (поки що жіночий), а також пейзажні зарисовки. Спочатку виникає роман у віршах, потім - у прозі.

Основні цикли:

-Бретонський цикл. Цикл, що знаменує розквіт французького середньовічного роману.

-Античний цикл. Цей вплив породив так званий «античний цикл», що становить тільки попередню фазу французького куртуазного роману. Твори античного циклу можна називати романами тільки умовно, з великою натяжкою. Це підготовча, вступна, синкретична (ще включає квазіісторичний елемент) стадія французького середньовічного роману.

-Візантійські романи - це досить значна група творів, у сюжетній структурі яких багато спільного з пізньогрецьким романом «злиднів». У романах цього типу відсутнє надприродне, на перший план висувається мінливість людської долі, в подоланні якої головна роль належить не рицарській доблесті та вправності, а терпінню, наполегливості, а інколи - й хитрості. Для романів цього циклу властиві насиченість побутовими подробицями і простота викладу. Найбільш характерними для даного жанру є твори, які одержали назву«ідилічних» романів. Вони створювались за такою сюжетною схемою: ніжна прихильність з дитинства, що переросла у кохання, соціальна нерівність (або різне віросповідання), насильне розлучення закоханих,пошуки один одного,зустріч і щасливе поєднання (шлюб).


5. Артурівські романи та їх особливості: морально-етичні цінності; забраження лицарського буття

Артурівські романи. Протягом століть надзвичайно популярними були так звані артурівські романи (або романи Круглого Столу), пов'язані з іменем легендарного героя кельтських переказів-короля Артура. В казковій «Історії королів Британії» (близько 1137 р.) Гальфреда Монмутського Артур вже показаний як могутній володар усієї Британії і значної частини Європи. Справжнім творцем артурівського роману є видатний французький епік Кретьєн де Труа (друга половина XII ст.).Він створив новаторський у проблематичному і художньому відношенні тип роману, який найбільше задовольняв запити його часу. Твори Кретьєна де Труа належать до кращих зразків куртуазного епосу. І вже у першому творі Кретьєн проявив себе новатором, його «Ерек та Еніда» є взірцем нового куртуазного роману, в якому велике місце відводиться «авантюрам» - пригодам і рицарським подвигам, а також світу інтимних почуттів. Інші романи: «Кліжес», «Ланселот, або Рицар Воза»,«Івейн, або Рицар Лева». Артурівські романи належать до бретонського циклу.


6. Особливості конфлікту та системи образів трагедії В. Шекспіра «Гамлет»

Поруч з Ельсінором, королівським палацом датських монархів, солдати кілька разів бачили привида, дивно схожого на нещодавно загиблого короля. Новина доходить до датського принца Гамлета, і він вирішує побачити привида. Зустріч з ним Гамлета приводить до жаху і повне сум'яття — привид розповів йому про те, що його дядько, нинішній король, вбив його батька, і наказує синові помститися. Гамлет вражений і розгублений настільки, що придворні вирішують, що принц з'їхав з глузду, після чого Гамлет вирішує прикинутися божевільним. Він намагається знайти незаперечні докази провини Клавдія.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Зарубіжна література 16

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.