Збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Зміст

Вступ

Розділ 1. Класифікація витрат та відображення їх у системі бухгалтерських рахунків

1.1. Класифікація витрат підприємства

1.2. Відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків

Розділ 2. Збір на обов'язкове соціальне страхування

2.1. Страхування на випадок безробіття

2.2. Принципи здійснення страхування на випадок безробіття

2.3. Законодавство про страхування на випадок безробіття

2.4. Порядок правового забезпечення загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Розділ 3. Відображення внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття на рахунках бухгалтерського обліку

3.1. Облік відрахувань до фондів соціального страхування

3.2. Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку відрахувань до фондів соціального спрямування

Висновок

Список використаної літератури

У таблиці 2 відображено операції із застосуванням рахунків класу 8 "Витрати за елементами"

Таблиця 2

Варто зауважити, що провадження відрахувань до фондів соціального спрямування та віднесення їх на витрати виробництва оформляється у вигляді бухгалтерського розрахунку.

На ВАТ "Україна" синтетичний і аналітичний облік розрахунків із фондами соціального спрямування щомісяця здійснюється при журнально-ордерній формі обліку в журналі-ордері № 5.

При спрощеній формі обліку облік здійснюється у розділі І Відомості 3-М, та розділі II Відомості 5-М.

Накопичення даних як про відрахування на соціальні заходи протягом року, так і інших статей калькуляції в розрізі виробництв та структурних підрозділів підприємства при обох формах обліку доцільно здійснювати у Книзі обліку виробництва.

При автоматизованій формі обліку накопичення даних як про відрахування на соціальні заходи, так і інших статей калькуляції в розрізі виробництв і структурних підрозділів підприємства протягом року, здійснюється в електронному вигляді.


Висновок

Раціональна організація управлінського обліку має безпосередній вплив на ефективність аналізу витрат у процесі управління підприємством, яка забезпечується глибоким розумінням сутності витрат операційної діяльності та їх економічно обґрунтованою класифікацією.

Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено, що облік витрат операційної діяльності може здійснюватися як із використанням 8-го класу плану рахунків "Витрати за елементами", так і без нього.

ВАТ "Україна" використовує на працю найманих робітників, тому є платником збору на загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття, що регулюється Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", № 1533-ІІІ від 02.03.2000 р. із відповідними змінами

Об'єктом оподаткування є фактичні витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і платежів, виходячи з тарифних ставок

Ставка збору обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття з 1.01.2006 р. встановлюється у розмірі:

для роботодавців — 1,3 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

для найманих працівників — 0,5 відсотка суми оплати праці, що включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

Нарахування збору до Фонду здійснюється страхувальниками за чинними ставками. При цьому не мають значення джерела фінансування виплат, статті витрат: види платіжних документів. Перерахування коштів на рахунки Фонду страхувальник (підприємство) здійснює одночасно з одержанням коштів на оплату праці в установах банку. У разі нестачі у страхувальників збору коштів на оплату праці і сплату зборів в повному обсязі видача коштів на оплату праці і сплата збору здійснюється у пропорційних розмірах.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" визначено, що страхові внески на випадок безробіття відносяться до складу елемента витрат операційної діяльності "Відрахування на соціальні заходи".

Планом рахунків бухгалтерського обліку визначено, що облік відрахувань до фондів соціального спрямування, до якого належить обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, ведеться на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням".

Синтетичний і аналітичний облік розрахунків із фондами соціального спрямування щомісяця здійснюється при журнально-ордерній формі обліку в журналі-ордері № 5.

Накопичення даних як про відрахування на соціальні заходи протягом року, так і інших статей калькуляції в розрізі виробництв та структурних підрозділів підприємства при обох формах обліку доцільно здійснювати у Книзі обліку виробництва.

При автоматизованій формі обліку накопичення даних як про відрахування на соціальні заходи, так і інших статей калькуляції в розрізі виробництв і структурних підрозділів підприємства протягом року, здійснюється в електронному вигляді.


Список використаної літератури

1.Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", № 1533-ІІІ від 02.03.2000 р., із відповідними змінами.

2.Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" № 400/97-ВР від 26.06.1997 р., із відповідними змінами.

3.Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" № 402/97-ВР від 26.06.1997 р., із відповідними змінами.

4.Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" № 2272-ІП від 22.02.2001 р.

5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", №318 від 31.12.1999 р., із відповідними змінами.

6.Закон України "Про зайнятість населення" № 803-ХІІ від 01.03.91 р. із відповідними змінами.

7.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських підприємств та організацій, № 291, від 30.11.1999 р.

8.Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник — К.: "Центр навчальної літератури", 2004 — 254 с.

9.Бутинець Ф.Ф., Дивидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів за ред. проф. Ф.Ф.Бутинця; 2-ге вид., перероб. і допов. — Ж.: ПП. "Рута", 2002 — 480 с.

10.Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник — К.: Лібра, 2003 р. — 703 с.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Безкоштовна робота

Закрити

Збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.