Сатанізм. Протік сатанізму. Сатанізм ЛаВея. Намагання започаткувати це в нову релігію

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО САТАНІЗМ ТА САТАНИНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 5

1.1. Сатанізм, історія його виникнення, основні погляди та особливості розвитку 5

1.2. Сатанинські організації у світі та в Україні 11

РОЗДІЛ 2. ЦЕРКВА САТАНИ: ІСТОРІЯ, ПОЛІТИКА ТА ЧЛЕНСТВО 18

2.1. Історія зародження Церкви Сатани 18

2.2. Політика та членство Церкви Сатани 22

РОЗДІЛ 3. САТАНІЗМ ЛАВЕЯ 25

3.1. Основні принципи сатанізму ЛаВея 25

3.2. Сатанізм ЛаВея та звинувачення в злочинній діяльності 30

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

ДОДАТКИ 37

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасний сатанізм – одне з складних та суперечливих явищ релігійного характеру.Спочатку сатанізм був своєрідним антиподом християнства й формувався за принципом його дзеркального відображення: його прихильники вшановували не Бога, а Сатану, читали і тлумачили Біблію по-своєму, тобто надавали їй протилежного сенсу. Використовували свічки — але чорні. Проводили меси — знову ж таки чорні, з використанням перевернутих розп’ять, ритуальними жертвоприношеннями тощо.

Різновиди сучасного сатанізму набули поширення в кінці 60-х років XX ст. у США, а у 70-х роках — і в Європі, їх ідеологом є Блістер Кроулі (1875—1947) — відомий містик XX ст., авторитетний знавець чорної магії, організатор містичних груп «Срібна зірка», «Телемське братство», «Орден східного храму».

Сучасні сатанинські організації різні як за типом об’єднання, кількістю членів, так і за деякими віросповідними принципами. Досить відомими є такі організації, як «Школа вивчення світла», «Церква останнього суду», «Монастир семи променів» тощо. Але найорганізованішою й найпотужнішою є Церква Сатани, яку заснував Антон Шандор Ла Вей — один із ідеологів сучасного сатанізму.

Послідовники Церкви Сатани прагнуть повністю підкорити собі дійсність, використовуючи всі засоби, у тому числі й неконтрольовані сили людської психіки. За вченням Ла Вея, Сатана є проявом темних аспектів людської натури, який «сидить» у кожній особі. Це сатанинське начало, втілене в людях, на його думку, є потужним чинником, який необхідно активувати шляхом різних магічних заклинань. Водночас Ла Вей виступав проти принесення в жертву.

Будучи відносно автономною сферою соціально-релігійного життя, сатанізм в певних рамках створює свою систему ціннісно-нормативних орієнтацій поведінки людей. Історія демонструє яскраві приклади, коли на політичну арену виходять ідеї сатанізму у своєму «чистому» вигляді, коли вони стають важливим фактором у міжнародних та внутрішніх відносинах.

Ідейні витоки сучасного сатанізму беруть свій початок у філософській та окультно-містичної традиції. До числа авторів активно досліджуваних членів сучасних сатанинських організацій можна віднести Ф.Ніцше і З.Фрейда, філософські розвідки яких розглядаються багатьма сатаністами в якості основної літератури з вивчення сатанізму, а також праці окультистів А.Бейлі, О.Блаватської, К.Кастанеда, засновників таємних союзів і сатанинських об'єднань С.Мазерса, А.Кроулі, А.ЛаВея та інших.

Мета даної роботи полягає в аналізі віровчення і ритуальної практики сатанізму, соціального складу, функцій, основних методів роботи сучасних сатанинських організацій.

Для досягнення поставленої мети, були визначені наступні завдання:

описати історія виникнення, основні погляди та особливості розвитку сатанізму;

розглянути сатанинські організації у світі та в Україні;

дослідити історію зародження, політику та членство Церкви Сатани;

визначити основні принципи сатанізму ЛаВея.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Сатанізм. Протік сатанізму. Сатанізм ЛаВея. Намагання започаткувати це в нову релігію

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.