План

1. Передумови етичного розвитку у немовлячому віці

2. Етичний розвиток у ранньому дитинстві

3. Розвиток моральної свідомості дитини 3-7 років

4. Перехід від зовні зумовленої моральної поведінки до свідомої

5. Психолого-педагогічні умови формування етичної свідомості та поведінки дошкільника

6. Недоліки етичного розвитку дошкільників

Література

1. Передумови етичного розвитку у немовлячому віці

Дитина від свого народження стає членом суспільства. Її вродже­ні потреби задовольняються соціально зумовленими способами, вона включається у спілкування з оточуючими людьми - носіями суспіль­но вироблених зразків поведінки, які передають малюкові свій до­свід, що акумулює надбання всіх попередніх поколінь людства. Соці­альне життя людей будується за певними нормами їх взаємовідносин, які консолідують суспільство, забезпечують його існування. Засвоєн­ня цих норм становить один із напрямів довгого та складного процесу розвитку особистості дитини. Зріла особистість, як соціальна істота, діє на користь іншим людям, а ті у свою чергу піклуються про неї.

У немовлячому віці закладаються передумови засвоєння етичних норм дитиною. Першою школою таких норм виступає спілкування з близьким дорослим. Дорослий висловлює дитині свою любов, піклу­ється про неї. З перших днів життя дитина переживає свій зв’язок із дорослим, залежність від нього у задоволенні своїх життєво важли­вих потреб. На цій основі в першому півріччі у дитини розвивається потреба в спілкуванні з дорослим, в отриманні позитивних пережи­вань під впливом його ласкавих звертань. При задоволенні потреби малюка у безпосередньо-емоційних контактах з дорослим в нього виникає веселий і бадьорий настрій, підвищується психічна актив­ність у формі допитливості, уваги, зосередження.

Поступово дитині відкривається певна динаміка емоційних кон­тактів у ході спілкування з дорослим. Вона чутливо реагує на зміни у настрої дорослого, виражені емоційним тоном його мовлення, мі­мікою та жестами. У ситуаціях, коли догляд за малюком відбуваєть­ся належним чином, дорослий радіє, схвалює дії дитини. Якщо під час купання чи одягання малюк поводиться спокійно, не кричить, не плаче, це викликає ласкаві й схвальні слова дорослого. Якщо дитина вередує, крутиться, то у дорослого виникає незадоволений вираз об­личчя, емоційний тон мовлення змінюється на строгий і вимогливий. Так дитина починає реагувати на вимоги дорослого, прагнучи подо­вжити період гарного настрою дорослого, ще й ще раз викликати його ласкаве схвалення та уникати моментів, коли дорослий сердиться, має похмурий настрій.

З другого півріччя малюк починає розуміти слова дорослого. Він реагує на заборони, супроводжувані строгим тоном і мімікою дорос­лого відмовою від дій, що не отримали схвалення. Дитина тягнеться до скляної вази, але дорослий каже «Не можна» - і вона забирає руч­ки. А ось вазу у руках мами можна розглянути, доторкнутись до її по­верхні пальчиками. Крок за кроком з поведінки дитини відсіюються дії, що викликають невдоволення дорослого, виробляються соціаль­но схвалювані способи дій. Значно розширює можливості засвоєння таких способів здатність дитини наприкінці немовлячого віку вико­нувати дії під впливом прохання дорослого: «Нахили головку» (щоб легше одягнути шапочку); «Привітайся з бабусею» (малюк піднімає ручку).

Так закладаються основи подальшого формування слухняності у дітей, як їх здатності приймати та виконувати вимоги дорослих, що відображають етичні норми людського співжиття.

Висновки про особливості етичного розвитку немовляти:

-етичний розвиток становить важливий напрям формування особистості дитини і полягає у засвоєнні дитиною норм вза­ємовідносин з оточуючими;

-у немовлячому віці закладаються передумови засвоєння етич­них норм, що полягають в орієнтації поведінки дитини на емо­ційно-позитивне ставлення дорослого;

-поява розуміння мовлення дорослого дозволяє виробити у ди­тини елементарні форми етичної поведінки.


2. Етичний розвиток у ранньому дитинстві

Самостійність дитини значно зростає. Вона тепер може без допо­моги й контролю дорослого пересуватись, контактувати з іншими ді­тьми, знайомитись з широким колом оточуючих предметів. Разом із ускладненням поведінки дитини, зростають і вимоги дорослих у до­триманні дитиною етичних норм. Якщо у сусідній кімнаті, куди са­мостійно пішла дитина, є незнайомий дорослий, то з ним потрібно привітатись. Був малюк з батьками в гостях і розкидав іграшки - їх потрібно прибрати на місце. Зростають контакти дітей із ровесниками - починають вироблятись норми відносин із ними. Треба поводитись, щоб не образити товариша: розподіляти іграшки, місця для гри тощо.

Головною моральною інстанцією для дитини залишається дорос­лий, його вимоги. Заради схвалення дорослого, збереження його по­зитивного ставлення, малюк підкоряється встановленим правилам поведінки. Причому вимогливість дорослого зростає. Водночас роз­вивається самосвідомість дитини, у неї виникають власні бажання, які іноді йдуть у розріз з вимогами дорослих. В таких ситуаціях до­рослий вживає слово «треба».

Вимоги дорослого мають ефективність тоді, коли висуваються на фоні доброзичливого, емоційно виразного й позитивного ставлення до дитини. Зловживання заборонами, депресивний стиль дорослого у взаєминах з дитиною погіршують її емоційне благополуччя, знижу­ють активність, призводять до невротичних проявів. Забороняючи якусь дію, дорослий повинен спрямувати активність малюка у дозво­лене русло: «Не можна гратись праскою. Ми у магазині купимо тобі іграшкову»; «Не можна робити сукню для ляльки з маминої хустки. Ось тобі тканина на сукню».

У своїх вимогах дорослий повинен виявляти послідовність, контр­олювати її виконання. Якщо сьогодні від малюка вимагають одного, а завтра іншого; мама забороняє виходити роздягненим на балкон, а батько дозволяє - засвоєння вимог не відбувається. Виконання пра­вил повинно стати щоденним і неухильним, тоді у малюка виникають перші звички, формуються слухняність, впевненість у собі, уявлен­ня про належну й неналежну поведінку. Вимоги дорослих поступово ускладнюються: після року дитина вміє привітатись навіть з незнайо­мими людьми; а з двох років від неї вимагають прибирати посуд після обіду. Дотримання дитиною правил поведінки становить фундамент для засвоєння значно складніших етичних норм.

У формуванні правил поведінки значну роль відіграє прагнення малюка до наслідування дорослих. Дорослий виступає як приклад, і це накладає на нього високу відповідальність. Відомий український педагог В. О. Сухомлинський наголошував: «Дитина - дзеркало сім’ї; як у краплі води відбивається сонце, так в дітях відбивається мо­ральна чистота матері й батька» 142, с. 28]. Так, малюк помічає, що батько завжди починає розмову по телефону з привітання. Він також це робить, коли телефонує бабусі. Мама завжди каже перед обідом «Смачного» - те ж починає робити малюк. Діти наслідують дорослих і у ставленні до оточуючих, до тварин, речей. Добре, коли це буде гід­ний приклад. А якщо ні? Тоді в самі основи дитячої особистості за­кладаються неповага до стареньких людей, жорстокість щодо тварин, брехливість, зухвальство, заздрість. І обертаються потім ці «прикла­ди» життєвими драмами.

Незважаючи на те, що дитина прагне наслідувати дорослих, лише таким шляхом вона не зможе засвоїти способи дій, що вимагаються від неї. Вироблення правил поведінки у дитини становить окрему пе­дагогічну задачу для дорослих. Так, мама може хоч кожен день при­бирати за малюком іграшки, а він так і не виявить бажання робити це сам. Тому дорослий за своєї ініціативою залучає дитину до спільно­го виконання вимог: вони разом складають одяг малюка перед сном. Після кількох таких ситуацій, дорослий просить: «Склади одяг сам, а я у цей час поллю квіти».

Розвиток інтелекту дитини дозволяє їй зрозуміти раціональність окремих правил поведінки. Особливо загострено значення правил ви­ступає при їх порушенні з подальшими негативними наслідками. Ось хлопчик штовхнув іншого малюка - той впав і розбив голову. Сьогод­ні Іринка не дала Олі погратись новою машинкою, а завтра Оля не по­ділилась із нею цукерками. Малюк починає усвідомлювати, що пору­шення ним правил призводить до небажаних, неприємних наслідків. Тому дорослим не слід занадто наполегливо фіксувати свою увагу на факті порушення правила дитиною, викликаючи у неї тривалі нега­тивні переживання, а наголошувати на тому, що надалі малюк цих правил не порушить.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 20

Безкоштовна робота

Закрити

Етичний розвиток у дошкільному віці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.