План

1. Робота шкільного психолога з вчителями з розв’язання конфліктів в викладацькому середовищі

2. Документація психолога організації.

Список використаної література

2. Документація психолога організації.

Досвід організації робочого місця та оформлення документації в роботі психолога дозволяє виділити ряд основних форм документів, що складаються психологом.

Крім загальних форм документації, які є відкритими для різних представників контролюючих інстанцій, у кожного психолога є форми документації для службового користування у вигляді протоколів, висновків, зведених таблиць по скринінгу та ін. Ця документація зберігається в місці, недоступному для загального огляду і може бути пред'явлена за запитом профільних фахівців. На підставі цих документів психолог може давати рекомендації керівникам різних рівнів і рядовим працівникам.

Основні документи, які використовує в своїй роботі психолог

-Річний план

-Графік роботи

-Потижневий план роботи

-Журнал щоденного обліку роботи

-Журнал протоколів індивідуальних консультацій

-Журнал попереднього запису на консультацію

-Журнал спостережень

-Журнал відвідування уроків

-Журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи

-Статистичний та аналітичний звіти

Заповнюючи основні документи, якими в своїй роботі користується практичний психолог, слід пам’ятати, що документація психолога є конфіденційною, зберігається в сейфі і перевіряється лише працівниками Центру практичної психології. Приводимо зразок заповнення основних документів.

Річний план

Річний план – основний документ, яким в своїй роботі користується психолог.

Розділи плану

Розділ 1. Аналіз діяльності за минулий рік (здійснюють лише ті психологи, які працюють не перший рік) включає в себе такі пункти:

- тема, над якою працював психолог у звітному році;

- які діагностичні методики були проведені, які результати ( з аналітичних звітів);

- тематика просвітницьких заходів;

- теми розвивальних і корекційних занять, з якою метою проводилися і яких результатів досягнуто;

- проблеми, які залишилися невирішені.

Розділ 2.Вступ – включає такі пункти:

- кількість дітей в школі, кількість класів

- тема, над якою працює школа

- тема, над якою працює психолог(виходячи з теми школи)

- пріоритетні напрямки роботи психолога на поточний навчальний рік (діагностика, просвіта, консультації і т.п.)

Розділ 3. План вписується в таблицю. При складанні плану слід пам’ятати, що психолог витрачає 20 годин на (активну роботу) діагностичну, консультаційну, просвітницьку, розвивальну та корекційну та 20 годин на організаційно - методичну. Нормативи часу на основні види роботи вказані в документації психолога (дивись далі як зразок)

Зразок:

Діагностична робота Консультативна робота Розвивальна та корекційно-відновлювальна робота Профілактична та просвітницька робота Організаційно-методична робота
1 тиждень
Діагностика адаптації до школи «Методика соціометрія»

Всього: 10 год


Консультація батьків

2 год.

Консультація вчителів

1,5 год

Консультація учнів сер.класів

1,5 годВсього: 5 год

Розвивальне заняття в 1 –а класі 1 год. Розвивальне заняття в 1-б класі

1год.
Всього: 2 год

Заняття з профілактики шкідливих звичок у 7-а, 7-б 2 год

Нарада вчителів

1 годВсього: 3 год

-підготовка до заняття 3 год. -складання плану на місяць 2,5 год

-підготовка до заняття з профілактики

3 год

-участь в районному семінарі

8 год

-підготовка до наради вчителів

3 год

-робота в бібліотеці

0,5 год

Всього: 20 год

20 годин 20 годин
Графік роботиСкладаючи графік роботи, психологу слід врахувати, що:

- в графіку відображаються лише години (20) активної роботи психолога в закладі;

- обов’язково один день на тиждень психолог працює в другу половину дня до 18.00 (19.00 годин) для зручності консультування батьків;

- четвер - методичний день

- графік роботи погоджується з директором Центру і затверджується директором закладу

Тижневий план роботи

- Складається на основі річного ( за зразком річного плану)

- Обов’язково підписується директором навчального закладу і завіряється печаткою закладу

Журнал щоденного обліку роботи

При заповненні журналу психолог має пам’ятати, що в журналі має бути відображена відповідна кількість годин:

5 годин – активної роботи

3 години – організаційно-методичної роботи

Зразок:

Дата Вид роботи К-ть год Короткий зміст роботи З ким проводилася К-ть осіб
8.10.08 Діагностична
Просвітницька

Консультаційна


Організаційно-методична

2 год
1 год

2 год

Всього:5 год

3 год.

Всього:3 год

Методика «Соціометрія» Заняття з профілактики шкідлив. звичок

Проблеми адаптації дитини до навчання в 5 кл.

Підготовка до заняття

5- б клас
10-а клас

Іванова І.І.
28
17

1Журнал спостережень та аналізу відвіданих уроків

- ведеться в довільній формі

- вказується мета

- вікова група

- дата

- клас (група)

- прізвище вчителя (вихователя)

- аналіз спостережень ( емоційний стан дітей, динаміка уроку і т.п.)

- висновки та рекомендації

Журнал розвивальних та корекційно-відновлювальних робіт

-ведеться тільки за наявністю розвивальної чи корекційної програми, затвердженої Центром практичної психології і соціології Університету імені Бориса Грінченка

- корекційні види роботи мають право проводити лише психологи вищої та першої категорії

Зразок:

Прізвище, ім’я Форма роботи Тематика роботи Методи роботи Дата і облік відвідування
Інд Груп

Статистичний звіт

Статистичний звіт – один з основних документів, який відображає діяльність практичного психолога. Практичний психолог зобов’язаний в кінці кожного семестру складати статистичний звіт і подавати його в районний Центр психології.


Список використаної література

Агеева И. А. Некоторые направления работы психолога с педагогическим коллективом в системе школьной психологической службы // 2003 г.№ 1.— http://www.krsu.edu.kg/vestnik/2003/v1/a08.html

Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. — М.: Генезис 2000.

Громова Т. Чужой среди своїх // Школьный психолог, № 43. 2003.

Клюева Н. В. Технология работы психолога с учителем. — М., 2000.

Овчарова Р. В. Технологии практического психолога образования. — М., 2000.

Овчарова Р. В. Технологии работы школьного психолога с педагогическим коллективом. — Курган: КГУ, 2006. — 187 с.

Педагогическая психология / под ред. Н. В. Клюевой. — М., 2003.

Родионов В. А. Ступницкая М. А. Взаимодействие психолога и педагога в учебном процессе. — Ярославль, 2002.

Симонов В. В. Диагностика личности и профессионального мастерства преподавателя. — М.,1995.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 19

Безкоштовна робота

Закрити

Психологічний спецпрактикум

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.