План

1. Психолого-педагогічна експертиза та її задачі

2. Психологічна діагностика психологічної готовності дітей до шкільного навчання

Список використаної літератури

1. Психолого-педагогічна експертиза та її задачі

Психолого-педагогічна експертиза – це експертна діяльність шкільного практичного психолога розгортається в складі психологічної служби і натепер розглядається як один з найбільш важливих напрямів його фахової діяльності. Її проведення актуалізується відповідно до виникнення проблем шкільного життя на всіх рівнях загальноосвітньої школи.

Ця експертиза проводиться з метою виявлення індивідуальних психологічних особливостей дитини та особливостей його відносин з батьками (родичами-опікунами) для вирішення різних спірних ситуацій.

У кожній конкретній галузі суспільної практики експертиза має свої особливі предмет, завдання, методику, критерії, організацію та процедуру проведення, однак, можна виділити шерег ознак, які поєднують різні спеціальні види експертизи і дозволяють розглядати її як достатньо самостійний вид професійної діяльності. В їх числі такі:

1) ініціювання експертизи здійснюється замовником з метою використання результатів експертної оцінки для розв'язання певних своїх задач;

2) для проведення експертизи необхідна наявність об'єкта експертизи, замовника, експерта;

3) статус експерта означає високий рівень його професіоналізму, як необхідну передумову об'єктивності експертного висновку;

4) попри високий рівень значущості експертний висновок має лише рекоментаційний характер;

5) при прийнятті рішення необхідно враховувати весь комплекс умов і чинниківт перебігу реальних процесів і подій.

На експерта покладається виконання таких функцій:

1) прийняття відповідального рішення на основі своєї спеціальної підготовки, зокрема, володіння певним пізнавальним, технічним, діагностичним інструментарієм відповідно зі своєї фаховою підготовкою;

2) наявність загального і спеціального досвіду проведення експертизи, здатність розібратися в умовах нештатних ситуацій;

3) співпраця з замовником, починаючи від першого знайомства, далі на всіх етапах проведення експертизи та її завершення;

4) володіння достатньо прийнятними для розуміння стильовими особливостями побудови та текстового викладу експертного висновку в поєднанні його лаконічності й повноти.

Успіх у роботі експерта залежить від того наскільки він розуміє в чому полягає ( на кожному етапі експерти ) неповнота й невизначеність ситуації для прийняття рішення оcобою, що його має прийняти, що необхідно виявити для того, щоб зробити наступний крок, або перейти до наступного етапу експертизи.

Психолого-педагогічна експертиза виявляє:

•індивідуальні психологічні особливості дитини та її актуальний психологічний стан

•ступінь прихильності дитини до батька / матері / інших родичів

•стиль виховання батьків і вплив його на дитину

•особливості сімейного мікроклімату та взаємостосунків членів сім'ї

•вплив батьківського способу життя на виховання і розвиток дитини

Завдання, які вирішує психолого-педагогічна експертиза:

1.Визначення місця проживання дитини, режим спілкування з батьком / матір'ю при розлученні батьків

2.Позбавлення / обмеження батьківських прав

3.Встановлення факту психологічної травми внаслідок педагогічного або батьківського терору.

Об'єктами психолого-педагогічної експертизи є:

•Діти і підлітки до 18 років

•Батьки дитини, родичі-опікуни, опікуни

Педагогічна діагностика - це вивчення особистості учня та учнівського колективу з метою забезпечення індивідуального і диференційованого підходу в процесі навчання і виховання для більш ефективної реалізації його основних функцій. Використовуючи педагогічні засоби, соціальні педагоги вивчають особистість дитини в педагогічному процесі. Перш за все, цих фахівців цікавить рівень здатності до навчання дітей як їх здатність до шкільного навчання і рівень навченості як реальний рівень знань, умінь і навичок. Вони досліджують особистість учня як суб'єкта навчальної діяльності і з боку шкільно-значущих психічних функцій. І хоча ця позиція піддається критиці з точки зору холістичного (цілісного) підходу, педагогічний діагноз найчастіше виражається словами «хороший учень», «поганий учень». Педагогічна діагностика оцінює дитину в порівнянні її з певними соціальними нормами і еталонами, що часто обумовлює оціночне ставлення до особистості учня і відсутність його безумовного прийняття. Тому в ряді випадків соціальний педагог не тільки не може користуватися готовими педагогічними оцінками, але й буде змушений реабілітувати дитину в очах оточуючих через демонстрацію його кращих сторін.

Питання, які можуть бути поставлені на вирішення експерта:

1.З ким із батьків проживання дитини буде найбільш сприятливим з психологічної точки зору з урахуванням індивідуальних психологічних особливостей батьків та їх дитини (дітей), взаємин між ними, системи їх емоційних відносин, а також конкретної ситуації.

2.Який найбільш прийнятний графік спілкування дитини з батьком / матір'ю?

3.Які індивідуальні психологічні особливості кожної особи, зазначеного в ухвалі суду?

4.Які умови проживання дитини? Чи можуть умови проживання і несприятливий сімейний клімат бути причиною педагогічної неуспішності дитини?

5.Яке ставлення неповнолітнього до кожного з батьків і ступінь прихильності до них? Чим обумовлено ставлення неповнолітнього до кожного з батьків

6.Яке ставлення кожного з батьків до дитини, особливості їх стилю виховання?

7.Яка роль батька (матері) (ПІБ) у вихованні дитини?

8.Яке дійсне ставлення і прихильність кожного з батьків (інших членів сім'ї) до дитини?

9.Чи є з психологічної точки зору у матері або батька обставини, що перешкоджають їх спілкуванню з дитиною?

10.Чи демонструє дитина бажання проживати з одним з батьків, і чим воно обумовлено?

11.Чи відповідає бажання дитини проживати з батьком / матір'ю його істинним інтересам?

12.Чи здатний неповнолітній до вироблення та прийняття самостійних рішень (для дітей, які досягли 10-річного віку)?

13.Беручи до уваги рівень розвитку, психологічний стан дитини, чи можуть особливості взаємин батьків, їх системи цінностей, стилів виховання, уподобань зробити негативний вплив на психологічний стан і розвиток дитини?

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Психолого-педагогічна експертиза

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.