Теорія особистісних конструктів (Дж.А.Келлі)

Теорія особистісних конструктів – когнітивна теорія особистості, розроблена в 50-х рр. XX в. американським персонологом Келлі. Мета теорії особистісних конструктів полягає у поясненні того, як особистість інтерпретує і прогнозує свій життєвий досвід, передбачає (конструює) майбутні події, управляє пережитими подіями.

Ключовим поняттям Теорії особистісних конструктів, що становить ядро особистості, виступає поняття " конструкт особистісний " – абстракція чи узагальнення з попереднього досвіду, створюваного особистістю класифікаційно-оціночного еталон і провіряємого нею з власного досвіду. Особистість в Теорії особистісних конструктів є організованою системою більш-менш важливих конструктів. І, аби зрозуміти особистість, досить знати конструкти, що вона створює наразі і використовує, події, включені у ці конструкти, і те, як вони співвідносяться друг з одним. Якщо конструкт полегшує адекватність прогнозування подій, він зберігається особистістю, Якщо ж прогноз не підтверджується, то конструкт піддається перегляду чи виключається. Валідність конструкта перевіряється особистістю з погляду його прогностичної ефективності, ступінь якій у змозі змінюватися. Особистісний конструкт організує і регулює поведінка, реконструює систему взаємовідносин, здійснюючи розуміння об'єктів у тому схожості і розбіжностях, конструюючи " образ Я ".

Все особистісні конструкти біполярні і дихотомичні (наприклад, гарний-поганий). Кожен конструкт має дві протилежних полюси: емерджентний (полюс подібності елементів конструкта) і імпліцітний (полюс контрасту). До сформування конструкта необхідні по крайнього заходу три елемента (явища чи предмета), дві з яких мають бути схожою один на друга, а третій – відрізнятиметься від у перших двох. Схожість і відмінності повинні бути у межах й того конструкта. У передбаченні подій особистості виділяють конструкти, що здаються релевантними, і тоді вибирають, який із полюсів релевантних конструктів буде застосовано. Вибір полюси конструкта називається в Теорії особистісних конструктів нелегким вибором.

В відповідність з дикою природою контролю, здійснюваного над елементами, в Теорії особистісних конструктів виділяються специфічні типи особистісних конструктів: попереджувальний, стандартизуючий що входять до нього елементи; констеляторний, котрі можуть одночасно належати різноманітних галузей, але фактично є постійним у своїй області; що передбачає, який залишає свої елементи відкритими для альтернативних конструкцій і дозволяє особистості бути відкритої для створення нового досвіду.

Ведучіе формальні властивості конструктів визначають типи їх класифікування: 1) діапазон застосовності, до складу якого у собі усі події, у яких конструкт релевантний чи застосуємо (все конструкти мають обмежений діапазон застосовності, хоча від конструкта до конструкту кордону діапазону можуть змінюватися); 2) фокус застосовності конструкта, специфічний для використовує його людини; 3) ступінь проникності конструкта, через яку конструкти можуть різнитися. Проникний конструкт допускає у свій діапазон застосовності елементи, ще витлумачені у його кордонів. Непроникний конструкт, охоплюючи явища, що є його початкову основу, залишається закритим для інтерпретації нового досвіду. Ступінь проникності і непроникності конструктів відносна. Проникність стосується лише області придатності конструкта – конструкт з визначення непроникний для досвіду, що виходить за діапазон застосовності. Залежно від особливостей застосовності виділяються основні периферичні конструкти. За рівнем стійкості й незмінності різняться також основні ситуативні особистісні конструкти. По особливостям діапазону виділяються всебічні й потужні приватні конструкти. Конструкти може бути жорсткими, т. е. дають незмінний прогноз, або вільними, що дозволяє робити різні прогнози при умовах.

Сукупність особистісних конструктів є систему, найважливішої характеристикою якої є його відносить, когнітивна складність, якою виражено кількість складових систему одиниць, їх розгалуженість і зв'язок. Система формованих особистістю конструктів має складну ієрархію і безліч підсистем. Оскільки конструкт не засвоюється ззовні, а завжди будується самим людиною, вона завжди індивідуально визначено, одноекземплярний. Приклади особистісних конструктів, які людина використовує з оцінки повсякденні: " зхвилювавший-спокійний ", " розумний-дурний", " мужский-жіночий ", " релігійний- нерелігійна ", " гарний-поганий " і " друженій-ворожий". Система конструктів організується в пірамідальну структуру, у якій складові її конструкти знаходяться чи то в керуючої, або у що була позиції. Конструкт може бути цілком незалежним. Підпорядковуючі і підпорядковані конструкти у системі однієї особи не обов'язково займають таке саме становище у системі інший. Чим більше проникненні (відкриті) підпорядковуючі конструкти особистості, тим більше коштів можливість зміни всередині структури, у якому вони входять. Якщо у особистості відсутні підпорядковуючі конструкти для інтерпретацій і соціальних змін, вона психологічно ригідна.

Конструкти може бути як вербальними, і невербальними (це у ролі первинних конструктів можна використовувати жести, виразу обличчя і пантомімічні патерні). Як конструктів можна використовувати малюнки, кольору – все, що вона цікава для експериментатора.

Для виміру особистісних конструктів в Теорії особистісних конструктів розроблений методичний принцип " репертуарних решіток " і репертуарний тест особистісних конструктів (РТЛК).

В Теорії особистісних конструктів активно використовується поняття кріль ", підрозуміваючі форму поведінки, логічно яка з розуміння особистістю думок та вчинків ін. людей, діяльностно пов'язаних із нею. Прийняття ролі вимагає, щоб за крайнього заходу одне із взаємодіючих індивідів усвідомлював, до. про. ін. індивід інтерпретує явища чи події. Ролі необов'язково мали бути зацікавленими обопільними, т. е. особистості непотрібно аналізувати виконавця ролі у тому, щоб бути включеної в соціальні відносини. Для дослідження ролей особистості Келлі розробив репертуарний тест рольового конструкта (РЕП-тест).

Застосування Теорії особистісних конструктів ефективно у сенсі эмоц. станів особистості, психічного здоров'я та перемоги психічних порушень, соціальній та психоконсультативної і психотерапевтичної практиці.

Дослідження, проведені Келлі та її послідовниками, показали залежність між когнітивної складністю системи конструктів особи і здатністю особистості до аналізові досягнень і оцінювання які сприймаються нею об'єктів і подій у їх суперечливому єдності, що можливість ефективного застосування експеримент, прийомів і методів, розроблених в Теорії особистісних конструктів, як перспективних методів вивчення особи і стимулювання особистісного зростання. У цілому нині Теорії особистісних конструктів – оригінальне направлення у теорії особистості, ілюструє перспективний когнітивний підхід до постаті і механізми для її дослідження та розвитку, і навіть що застосовуються на практиці методи її вивчення. 

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 4

Безкоштовна робота

Закрити

Теорія особистісних конструктів (Дж.А.Келлі)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.