Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 57

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. . 3

Розділ I. Розумове виховання в контексті інших напрямів виховного процесу – дітей шкільного віку. 6

1.1. Розумове виховання та становлення особистості 11

1.2. Соціальна колективність, відносини між індивідом і групою, як наслідок розумового та інших напрямів виховання. 24

Розділ ІІ. Поняття „самооцінка” та її роль у вихованні особистості 37

2.1. Формування особистості в молодшому шкільному віці 39

2.2. Формування особистості підлітка. 41

2.3. Формування особистості в період ранньої юності 44

Висновок. 47

Список використаної літератури. 49

Додаток. 52

Вступ

Важливим складником всебічного розвитку особистості є розумове виховання.

Розумове виховання – цілеспрямована діяльність педагогів з розвитку розумових сил і мислення учнів, прищеплення їм культури розумової праці.

Мета розумового виховання полягає в забезпеченні засвоєння учнями основ наук, розвитку їх пізнавальних здібностей, формуванні на цій основі наукового світогляду. Його зміст охоплює систему фактів, понять, положень з усіх галузей науки, культури і техніки. Безперечно, освічена людина повинна володіти основами наук, техніки, мистецтва і культури, її знання мають бути систематизовані, постійно поповнюватися.

Головну роль у цьому процесі відіграє школа. Кожен з нас був дитиною, і кожному відомо це слово, а від так і пов’язане з цим педагогічне поняття «шкільний вік».

Діти шкільного віку спершу надають перевагу навчанню як суспільно-корисній діяльності взагалі, потім їх приваблюють окремі види навчальної роботи (читання, письмо, малювання), пізніше вони починають самостійно перетворювати конкретно практичні завдання на навчально-теоретичні, цікавлячись внутрішнім змістом навчальної діяльності.

Педагогові важливо зберегти та зміцнити інтерес дітей до навчання. Він повинен знати, які мотиви є найвизначнішими для школяра, організовувати, з урахуванням цього, навчання. Воно не може здійснюватися у формі тиску на дитину. Навчальна діяльність передбачає перебудову під дією педагогічного впливу ставлення дитини до навколишньої діяльності.

У молодших школярів урок повинен складатися з кількох об’єднаних спільною метою частин, їх діяльність може бути різноманітною. Важливо, щоб заняття містили в собі елементи гри. З допомогою дидактичної гри дитина засвоює програму значно легше та успішніше, особливо якщо вона недостатньо готова до навчання.

Важливе завдання педагога полягає у забезпеченні розвитку творчої особистості в процесі навчання. Цього можна досягти, стимулюючи школярів до експериментування, якому властиві перетворення уявлень, образів, понять тощо. Учитель повинен ознайомити школярів з основними компонентами навчальної діяльності, стимулюючи самостійне їх виконання.

У підлітковому віці, як і в молодшому шкільному, основним соціальним середовищем дитини залишається школа. Зовнішні умови розвитку тісно пов’язані із внутрішніми. Соціальна ситуація розвитку підлітка особливо залежить від сім’ї, стосунків з батьками. Якщо ці стосунки враховують його потреби і можливості, вибудовуються на засадах взаємоповаги та довіри, підліток легко долає труднощі у навчанні і спілкуванні, активно набуває соціальний досвід, утверджується в таких елементах соціуму, як шкільний клас, група ровесників та ін.

У підлітковому віці дитина прагне зрозуміти, що означає бути дорослим, проводить паралелі між вчинками дорослих і своїми. Часто предметом критики (заслуженої і незаслуженої) стає вчитель, якого інколи учні звинувачують в несправедливості. Батькам не слід заохочувати необ’єктивне ставлення підлітка до педагога, доцільніше спонукати його замислитися над своєю поведінкою і зробити високоморальні, адекватні ситуації висновки.

Основним видом діяльності підлітка залишається навчання. Але дуже часто йому не вдається реалізувати нові форми навчальної діяльності, оскільки він ще не володіє способами їх виконання. Саме в цьому йому має допомогти педагог, підтримуючи і стимулюючи його пізнавальні інтереси, заохочуючи його подальші зусилля, вселяючи йому віру у себе.

У період зрілої юності відбувається суттєва перебудова особистості, зумовлена змінами соціальної ситуації розвитку. Ці зміни можуть бути пов’язані зі вступом до вищого навчального закладу, початком трудової діяльності тощо.

Поведінка старшокласників специфічна, тому педагогові слід ставитись до них, як до дорослих; брати до уваги їхню думку, менше повчати; давати поради, бути стриманішим; більше вимагати, але обов’язково поважати тощо.

Закрити

Розумове виховання дітей шкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.