Розвиток вербальної пам’яті у дітей старшого дошкільного віку

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 38

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ВЕРБАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 5

1.1 Вивчення пам'яті у дітей дошкільного віку як психологічна проблема. 5

1.2. Особливості розвитку пам'яті у дошкільнят. 9

1.3. Процеси вербальної пам'яті, їх розвиток у дітей старшого дошкільного віку  14

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ВЕРБАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 17

2.1. Методика та процедура дослідження. 17

2.2. Результати обстеження вербальної пам'яті у дітей старшого дошкільного віку  24

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 37

ВСТУП

Проблема розвитку пам'яті актуальна для дітей дошкільного віку. Практичний інтерес до даної проблеми визначається потребою розвитку пам'яті дитини.

Не дивлячись на істотні досягнення вітчизняних (Мухіної В., Овчарової Р.В., Битяновой Р., Астаханова Р.) і зарубіжних (З. Фрейд, Вірджинія, Сатар, Віннікот) дослідників в області інтелектуальної сфери, необхідно відзначити ряд необхідних питань, які потребують подальшого теоретичного та експериментального опрацювання: недостатньо вивчені індивідуальні особливості розвитку пам'яті у дітей дошкільного віку, невивчені теоретичні підстави для розробки програми: корекції, формування, розвитку пам'яті дітей дошкільного віку.

Таким чином дослідження пам'яті дошкільнят одна з важливих психолого-педагогічних проблем. Це визначило вибір теми - дослідження пам'яті дошкільника.

Предмет дослідження – вербальна пам'ять дошкільника.

Об'єкт - розвиток вербальної пам'яті дітей дошкільного віку в дошкільному освітньому закладі. Остання деталь пояснюється тим, що саме в ДОП можна провести груповий експеримент і зробити висновки щодо ефективності тих чи інших методів психологічного впливу на розвиток пам'яті дошкільників.

Мета дослідження зводиться до визначення методів психологічного впливу, які найбільш повно сприяють розвитку вербальної пам'яті у дітей старшого дошкільного віку в системі дошкільної освітньої установи.

На основі виявлених суперечностей і поставленої мети нами була сформульована гіпотеза дослідження.

Гіпотеза полягає в тому, що комплексне використання методів психологічного впливу в умовах дошкільного освітнього закладу сприяє розвитку вербальної пам'яті у дошкільному віці.

Відповідно до мети були визначені завдання:

- Вивчити теоретичні джерела з проблеми дослідження, провести їх порівняльний аналіз.

- Експериментально вивчити особливості вербальної пам'яті у дітей старшого дошкільного віку, що мають недорозвинення мовлення, і у дітей без мовної патології, провести порівняльний аналіз отриманих|одержаних| даних.

- Визначити ефективність проведеного експериментального навчання|вчення|.

- Розробити рекомендації щодо розвитку пам'яті дошкільників.

В якості методологічних і теоретичних засад дослідження були використані:

- Принципи системного та діяльнісного підходів (Б.Ф. Ломов, А.Н. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн)

- Принципи розвитку (Л.С. Виготський, Б.Г. Ананьєв, Д.І. Фельдштейн, З. Фрейд, Е. Еріксон) вітчизняних та зарубіжних дослідників.

У відповідності з предметом дослідження використовувалися наступні методи: теоретичний аналіз літератури, експеримент, тестування, бесіда, діагностика. 

Закрити

Розвиток вербальної пам’яті у дітей старшого дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.