Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 31

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

1. Типи діагностичних методик. 7

1.1. Тести. 8

2. Розумовий розвиток та інтелект. 14

3. Проблеми вітчизняної психодіагностики розумового розвитку. 17

4. Діагностика здібностей. 20

5. Діагностика учбових досягнень. 23

6. Діагностика професійних досліджень. 28

Висновок. 31

Література. 32

Вступ

Одне із значень терміну «діагноз» в перекладі з грецької мови – «розпізнання». Діагностика розуміється як розпізнання будь-чого (наприклад, хвороби в медицині, відхилення від норми в дефектології, несправності в роботі якого-небудь технічного засобу і т.д.).

Психологічна діагностика призначена для того, щоб забезпечити збір інформації про особливості людської психіки. Сучасна психологічна діагностика визначається як психологічна дисципліна, яка розробляє методи виявлення та вивчення індивідуально-психологічних та індивідуально-психофізичних особливостей людини. Під психодіагностикою розуміється також і область психологічної практики, робота психолога по виявленню різноманітних якостей, психічних та психофізіологічних особливостей, рис особистості.

Психодіагностика, як психологічна дисципліна, служить з’єднувальною ланкою між загально психологічними дослідженнями та практикою.

Теоретичні основи психодіагностики задаються відповідними областями психологічної науки (загальна, диференціальна, вікова, медична психологія та ін.). До методичних засобів психодіагностики відносяться конкретні прийоми вивчення індивідуально-психологічних особливостей, способи обробки та інтерпретації результатів, які отримують. При цьому напрями теоретичної та методичної роботи в області психодіагностики визначаються, головним чином, запитами психологічної практики. У відповідності з цими запитами формуються специфічні комплекси засобів, які співвідносяться зі сферами роботи практичних психологів (освіта, медицина, профвідбір і т.д.).

В компетенцію психодіагностики входять конструювання та апробація методик, розробка вимог, якими вони повинні задовольняти як вимірювальні інструменти, виробку правил проведення обстеження, способів обробки та інтерпретації результатів, обговорення можливостей та обмежень тих чи інших методів.

Психодіагностика передбачає, що отримані з її допомогою результати будуть співвідноситись з якоюсь точкою відліку або порівнюватися між собою. В зв’язку з цим можна говорити про два типи діагнозу.

По-перше, діагноз на основі констатації наявності або відсутності будь-якої ознаки. В цьому випадку дані про індивідуальні особливості психіки досліджуємого, які отримують при діагностуванні, співвідносяться, наприклад, з нормою (при визначенні патології розвитку), або з яким-небудь критерієм.

По-друге, діагноз, який дозволяє знаходити місце досліджуємого або групи досліджуємих на «вісі кониніуму» по вираженості тих чи інших якостей. Для цього потрібне проведення порівнянь, які отримують при діагностуванні даних всередині досліджуваної вибірки, ранжирування досліджуємих за ступенем представленості тих чи інших показників, введення показника високого середнього та низького рівнів розвитку особливостей, які вивчаються, шляхом співвідношення з критерієм (наприклад, соціально-психологічним нормативом). Психодіагностичні методики покликані достатньо швидко та надійно забезпечувати збір даних про досліджуваного для формулювання психологічного діагнозу.

В залежності від цілей діагностичної роботи доля поставленого психологом діагнозу може бути різноманітною. Цей діагноз може бути переданий іншому спеціалісту (наприклад, вчителю, лікарю та ін.), який сам приймає рішення про його використання в своїй роботі. Поставлений діагноз може супроводжуватись рекомендаціями по розвитку або корекції вивчаємих якостей і призначатись не тільки спеціалістам (педагогам, дефектологам, практичним психологам та ін.), але й самим обстежуваним та їх батькам. Разом з тим на основі проведеного обстеження сам психодіагност може будувати корекційно-розвивальну, консультаційну або психотерапевтичну роботу з досліджуємим (саме так зазвичай працює практичний психолог, який поєднує різні види психологічної діяльності).

Таким чином, діагностика передбачає обов’язкове порівняння, співставлення отримуваних даних, на основі якого і може бути сформульовано заключення про окремого досліджуємого або про групу осіб, з приводу вираженості тих чи інших індивідуально-психологічних або індивідуально-психофізіологічних особливостей.

Підвищення інтересу до проблем психодіагностики у нашій країні в останні роки багато в чому пов’язане з розвитком психологічної служби і появою нової професії – практичний психолог. Ці спеціалісти появились в школах та дошкільних закладах, пунктах профконсультацій, в медичних закладах та на підприємствах. Можна виділити декілька областей практичного використання результатів психодіагностичної роботи.

По-перше, психодіагностика інтенсивно застосовується з метою оптимізації процесів навчання та виховання. З її допомогою може вирішуватися цілий ряд задач, які стоять перед працівниками освітньо-виховувальних закладів – від дитячих садків і шкіл до інтернатів різних типів. Так, наприклад, визначення готовності дитини до шкільної освіти, виявлення домінуючих причин неуспішності та порушень в особистій сфері, диференціація навчання, профорієнтація, реалізація індивідуального підходу та ін.

По-друге, проведення діагностики є важливою складовою діяльності спеціалістів по профвідбору, профнавчанню та профорієнтації, яка ведеться в спеціальних пунктах профконсультації, в закладах служби зайнятості, на підприємствах і в спеціалізованих навчальних закладах. Ця робота покликана допомогти кожному вибрати найбільш підходящу професію або робочий пост, знайти шляхи швидкого та ефективного оволодіння професійними знаннями та навичками, досягти необхідного рівня кваліфікації, стати професіоналом.

Третьою областю практичного застосування результатів психодіагностичних випробувань є клініко-консультаційна та психотерапевтична робота. В даному випадку важливою задачею психодіагностики є пошук причин виникнення конкретної проблеми у консультуємого (складності у відношеннях з близькими, нав’язливі страхи та переживання і т.д.) та вибір способів та прийомів, які сприяють їх розв’язанню.

І нарешті – судова практика, в якій все більше уваги приділяється проведенню судово-психологічної експертизи. В залежності від конкретного питання психодіагност проводить обстеження потерпілих, які підозрюються, або свідків та формує психологічне заключення про ті чи інші якості особистості на рівні інтелектуального розвитку, психофізіологічних особливостей і т.д.

Психологічна діагностика – сучасна, що швидко розвивається, потрібна суспільству, наукова дисципліна та область практики; одна з найважливіших ланок роботи практичного психолога.

Закрити

Діагностичні методики у психології

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.