Дитячий фольклор як засіб вирішення конфліктів дошкільників

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ У  ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.. 5

1.1. Психологічний конфлікт у дошкільників  і способи його вирішення. 5

1.2. Дитячий фольклор в дитячій субкультурі 14

1.3. Використання дитячого фольклору у вирішенні конфліктів. 17

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ ЯК ЗАСОБУ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ   20

2.1 Методика та процедура дослідження. 20

2.2 Психологічна діагностика схильності дітей дошкільного віку до конфліктних ситуацій  24

2.3. Використання дитячого фольклору як способу вирішення конфліктів у дітей  28

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 38

ДОДАТКИ.. 39

ВСТУП

Міжособистісні відносини дітей в дошкільному віці достатньо складні і багатопланні і представляють цілісну систему з своєю внутрішньою структурою і динамікою розвитку. Питання про необхідність вивчення цих відносин неодноразово піднімалося різними дослідниками, серед них: Коломинський Я.Л., Рояк А.А., Репіна Т.А., Мухіна В.С., Аркін Е.К., Усова А.П., Аржанова А.І., Кульчицька Е.І.

Останнім часом активно розвиваються дослідження проблем виникнення, протікання і вирішення міжособових конфліктів. У багатьох роботах вказується, що особові особливості, що визначають поведінку людини в конфліктній ситуації, багато в чому залежать від її дитячого досвіду. У зв'язку з цим дитячі конфлікти нерідко ставали об'єктом психологічного вивчення. Наявні роботи присвячені, в основному, вивченню безпосередньо спостережуваних поведінкових проявів. Разом з тим, в даний час недостатньо вивчено суб'єктивне сприйняття конфліктної ситуації дитиною. Тому дослідження дитячих уявлень про причини конфлікту, варіанти поведінки в ньому і можливі шляхи його вирішення є дуже актуальним.

Розгляд феномена дитячих відносин, на тлі яких розгортається конфлікт, дозволяє перейти до його опису, аналізу, а потім і пошуку найбільш доцільних шляхів розв’язання. У нашій роботі центральне місце приділяється психологічному конфлікту і такому способу його вирішення як дитячий фольклор.

Аналіз аспектів дитячої культурної традиції показує, що вона має різноманітні функції і задовольняє основні соціально-психологічні потреби дітей, що освоюють правила міжособистісного спілкування. З точки зору психолога, багато традиційних форм дитячої поведінки є своєрідним психологічним тренінгом навиків спілкування дитини. Завдання самопізнання і саморегуляції, що поступово ускладнюються, усвідомлення правил і норм взаємин між людьми і співпраці з іншими вона засвоює, активно проживаючи їх в іграх і пустощах, в ситуаціях випробування хоробрості і дражнінні. І завжди дитина може знайти опору і вихід із становища, звернувшись до дитячої традиції і фольклору, які в буквальному розумінні слова обслуговують всі найважливіші сфери життя дитини: відношення до самого собі, спілкування з однолітками і світом дорослих, з природою і таємничим світом надприродного.

Вивчення дитячої субкультури - ігор і улюблених розваг, жартів, витівок, етикету і способів вирішення дітьми конфліктів в різних ситуаціях – дає можливість найефективніше здійснювати цілісний педагогічний процес.

Виходячи з теми дослідження, ми поставили перед собою наступну мету: досліджувати дитячий фольклор як засіб вирішення конфліктних ситуацій.

Об'єктом дослідження даної роботи є дитячий фольклор.

Предмет дослідження: взаємини між дошкільниками.

Виходячи з вивченої літератури і практичної діяльності ми висуваємо наступну гіпотезу: використання дитячого фольклору може служити засобом вирішення конфліктів у дітей.

Мета нашого дослідження конкретизується завданнями:

- дати аналіз психолого-педагогічної літератури з даної проблеми;

- виявити основні причини виникнення конфлікту;

- виявити особливості використання дитячого фольклору при розвитку та вирішенні конфлікту.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Дитячий фольклор як засіб вирішення конфліктів дошкільників

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.