Групова психокорекція емоційного розвитку підлітків

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ I. ПРОБЛЕМА ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 5

1.1. Аналіз індивідуально-типових особливостей емоційності підлітків. 5

1.2 Вікові особливості розвитку емоційної сфери підлітків. 8

1.3 Труднощі емоційного розвитку і вікові характеристики емоційних порушень у підлітків. 9

РОЗДІЛ 2.  ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ. 15

2.1 Опис методик для дослідження. 15

2.2 Результати дослідження. 20

РОЗДІЛ 3. ГРУПОВА ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ  25

3.1. Техніки творчого самовираження для корекційної роботи із підлітками. 25

3.2. Методика проведення групи аутентичних рухів. 30

3.3. Використання емоційної гімнастики і рольових ігор у роботі тренінгових груп із підлітками. 32

ВИСНОВКИ.. 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 40

ВСТУП

Відомо, що підлітковий період розглядається як такий, під час якого суперечності розвитку набирають особливої гостроти. Це зумовлено специфічними явищами, що свідчать про перехід від дитинства до дорослості, що супроводжується якісною перебудовою усіх сторін розвитку особистості. Саме у цей період відбувається усвідомлення дитиною своєї індивідуальності, змінюється її ставлення до навколишнього світу, до себе, до інших людей, відбувається перебудова потреб та мотивів, поведінки. Водночас змінюються вимоги суспільства до підлітка. У зв'язку з цим підлітку необхідно погоджувати свої потреби з очікуваннями оточуючих та вимогами соціальних норм.

Необхідність такого погоджування часто пов'язана із значними труднощами, котрі й стають причиною виникнення суперечностей у розвитку підлітка. Ці суперечності можуть протікати в гострій формі, зумовлюючи сильні емоційні переживання, порушення у поведінці школярів, у їх взаєминах з дорослими та ровесниками.

Актуальність дослідження обумовлена, перш за все, необхідністю подальшої теоретичної та практичної розробки проблеми емоційності на різних етапах онтогенезу особистості. Відомо, що емоційність як стійка властивість індивідуальності, як одна з психологічних складових темпераменту виконує системоутворюючу функцію у структурі рис особистості та окремих її якостей; емоції та емоційність беруть участь у регуляції діяльності, є детермінантами успішності діяльності та спілкування.

Одночасно у ряді досліджень відзначається уразливість, у першу чергу, емоційної сфери особистості як дорослих, так і підлітків. Саме тому дослідження емоційної сфери підлітків під час спілкування з однолітками на сучасному етапі, який характеризується підвищеною емоціогеністю, що обумовлена соціальними перебудовами у сучасному суспільстві, у період соціальних змін, є актуальним і значущим.

Крім того, враховуючи те, що саме у підлітковому віці закладаються основи наступного емоційного життя у зрілі роки, враховуючи підвищену емоційну чутливість підлітка до впливів сучасного соціуму, при спілкуванні з групою однолітків, виникає необхідність у дослідженні індивідуального середовища дитини.

Незважаючи на те, що у психології є чимало робіт, у яких розглядаються ті чи інші аспекти емоційної сфери підлітка (Л.І.Бершедова, Т.О.Гаврилова, І.В.Дубровіна, М.В.Єрмолаєва, О.Ф.Ідобаєва, І.С.Кон, Г.Крайг, Н.С.Курек, К.С.Лебединська, А.Є.Личко, К.Н.Поліванова, І.П.Мєлєшенкова, В.С.Мухіна, М.С.Пономарьова, А.М.Прихожан, Ф.Райс, А.О.Реан, А.Фрейд та ін.), фактично відсутні дослідження, в яких вивчалися б стійкі індивідуально-психологічні особливості його емоційності, особливо у контексті спілкування з групою однолітків.

Актуальність даної теми визначається також необхідністю вирішення проблеми оптимізації взаємин підлітків між собою та гармонізації їх взаємин в цілому, втілення у практику виховання підростаючого покоління принципу особистісно зорієнтованого підходу.

Об’єкт дослідження - емоційний розвиток підлітків.

Предмет дослідження - якісні характеристики емоційності підлітків.

Мета дослідження полягає у вивченні особливостей емоційного самопочуття підлітків; у розробці й обґрунтуванні методів визначення та корекції рівня емоційності підлітків.

Завдання дослідження:

- Аналіз практичної і теоретичної літератури з проблеми.

- Розкрити поняття емоції, функції і значення.

- Розглянути особливості емоційного розвитку в підлітковому віці.

- Вивчити практичні методи дослідження та групової корекції емоційного розвитку підлітків.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Групова психокорекція емоційного розвитку підлітків

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.