Вплив художніх та мультиплікаційних фільмів на поведінку дітей старшого дошкільного віку

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ МУЛЬТФІЛЬМІВ НА РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 5

1.1. Вплив мультфільмів на дітей. 5

1.2. Характеристика змісту вітчизняних мультфільмів. 10

1.3. Особливості змісту зарубіжних мультфільмів. 13

1.4. Персонажі сучасних мультфільмів. 18

РОЗДІЛ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ МУЛЬТФІЛЬМІВ НА РОЗВИТОК  ТА ПОВЕДІНКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ   22

2.1. Мета,  завдання та процедура дослідження. 22

2.2. Аналіз емоційного стану дітей дошкільного віку після перегляду художніх та мультиплікаційних фільмів. 26

2.3. Наслідки перегляду мультфільмів у дошкільників. 29

2.4.  Шляхи усунення шкідливої дії телебачення на психологію дітей. 32

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 37

ДОДАТКИ.. 39

ВСТУП

Актуальність теми. Формування особистості людини починається в ранньому дитинстві, основним засобом впливу на розвиток дітей в ранньому віці є - мультфільм. За останні роки на телебаченні з'являється велика кількість різних мультфільмів, як вітчизняних, так і зарубіжних, в основному американського виробництва.

Засилля іноземних мультфільмів на вітчизняному телебаченні, наводить на роздуми щодо їх впливу на розвиток і становлення психіки підростаючого покоління. Викликають багато питань нові технології створення мультфільмів (комп'ютерна графіка, різні спецефекти і т.д.). Якщо старі лялькові і мальовані мультфільми, були природні, як за способом виробництва, так і за сприйняттям і не завдавали шкоди не сформованій психіці дитини, сучасні мультфільми часто не несуть добра, позитиву і порядності.

Мета нашого дослідження є вивчення впливу мультфільмів на розвиток дітей дошкільного віку та їх поведінку.

Об'єкт дослідження – поведінка старших дошкільників.

Предмет дослідження - вплив мультфільмів на поведінку старших дошкільників.

Завдання дослідження:

- піддати глибокому аналізу, як вітчизняні, так і зарубіжні мультфільми;

- виявити загальне і різне у впливі на дитячу психіку;

- визначити ступінь шкідливості і корисності мультфільмів різних способів створення.

Методологічні основи дослідження: у роботі ми спиралися на дослідження вітчизняних учених І.Я Ведмедєвої, Е. Глушкової, В. Абраменкової, А. Богатирьової та інших.

Метод дослідження: теоретичний аналіз літератури по темі дослідження, експериментальне дослідження у вигляді опитування дітей старшого дошкільного віку.

Практична значущість дослідження полягає в тому, що результати дослідження можуть надати практичну допомогу у вихованні дітей дошкільного віку, перш за все, батькам, вихователям дитячих виховних установ. Також зміст наше роботи може представляти інтерес для студентів, що навчаються за фахом «Дошкільна психологія» і ін.

Структура роботи: робота складається зі вступу в якому ми ставимо мету дослідження, визначаємо завдання, актуальність, указуємо метод дослідження і визначаємо практичну значущість роботи. У основній частині міститься два розділи. У першому розділі розкриваються особливості вітчизняних і зарубіжних мультфільмів. Другий розділ присвячений виявленню впливу мультфільмів на розвиток дітей дошкільного віку. У висновках, ми робимо узагальнення, визначаємо ступінь досягнення мети і рішення задач.

Закрити

Вплив художніх та мультиплікаційних фільмів на поведінку дітей старшого дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.