Арт-терапія як метод корекції страхів у дітей з вадами мовлення

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 52

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АРТТЕРАПІЇ У ПОДОЛАННІ ДИТЯЧИХ СТРАХІВ 5

1.1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження 5

1.2. Специфіка дитячих страхів 10

1.3. Корекція дитячих страхів методами арт-терапії 16

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРЕКЦІЇ СТРАХІВ У ДІТЕЙ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ АРТТЕРАПІЇ 20

2.1. Діагностика страхів у дітей старшого дошкільного віку 20

2.2. Психологічна корекція страхів у дітей з вадами мовлення засобами арттерапії 26

2.3. Ефективність корекції страхів засобами арттерапії у дітей з вадами мовлення 32

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. Страх є базовою емоцією людини. Дорослим і дітям властиво боятися темряви, деяких тварин, певних природних явищ тощо. Природна і головна функція страху — захищати людину. З розвитком психіки людини і ускладненням форм її життя страх набув соціально опосередкованого характеру, відбулась його диференціація на ряд морально-етичних почуттів та переживань.

Переважна більшість страхів обумовлені віковими особливостями розвитку й мають тимчасовий характер. Дитячі страхи, якщо до них правильно відноситися, розуміти причини їхньої появи, найчастіше зникають. Якщо ж вони болісно загострені або зберігаються тривалий час, то це служить ознакою, сигналом неблагополуччя, говорить про нервове ослаблення дитини, неправильне поводження батьків, незнання ними психічних і вікових особливостей дитини, наявності в них самих страхів, конфліктних відносин у сім’ї.

Одним з ефективних методів роботи з проблеми подолання страхів у дітей є арт-терапія.

У дослівному перекладі «арт-терапія» - це лікування мистецтвом. Будь-яке мистецтво може бути інструментом для корекції тимчасових труднощів, з якими зіткнулася дитина. Це малювання, аплікація, ліплення або музика.

В. Сухомлинському належить вислів: «Витоки здібностей і обдарувань дітей - на кінчиках їхніх пальців». Також арт-терапія є не тільки засобом для корекції страхів дитини, але й ефективним видом розвитку творчого потенціалу юної особистості.

Серед фахівців в області теорії і практики психокорекції дитячих страхів можна виділити наступні імена: О. Захаров, Л. Лебедєва, Л. Орлова, Є. Макарова, О. Копитін та ін. Науковці Л. Бєлякова, Н. Власова, Г. Волкова, В. Кондратенко, І. Левченко, І. Мартиненко, В. Селіверстов, та ін. зазначають, що діти з різними видами мовленнєвих порушень є групою ризику стосовно розвитку тривожних станів, виникненні страху мовленнєвого спілкування з очікуванням мовленнєвих невдач.

Концепція арттерапії побудована на підставі досліджень у галузі вікової психології, дитячого психоаналізу, аналітичної психології. Вона представлена в роботах таких авторів як М. Алексєєва, С. Куракіна, Л. Лебедєва, В. Мухіна, Є. Романова, Ю. Полуянов, С. Степанов, Д. Узнадзе та ін. Науковці підкреслюють величезну значимість мистецтва в процесі розвитку особистості дитини з вадами мовлення.

Зважаючи на актуальність досліджуваної проблеми нами була обрана тема курсової роботи «Арт-терапія як метод корекції страхів у дітей з вадами мовлення».

Об’єктом дослідження є страхи дітей з вадами мовлення.

Предметом дослідження - організація психолого-педагогічної корекції страхів у дітей дошкільного віку засобами арттерапії.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці використання засобів арттерапії у подоланні страхів у дітей з вадами мовлення.

Завдання дослідження:

проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження;

розкрити специфіку дитячих страхів;

окреслити особливості корекції дитячих страхів методами арт-терапії;

провести емпіричне дослідження щодо ефективності корекції страхів у дітей з вадами мовлення засобами арттерапії.

Методи дослідження. Основними методами, що використовувалися при написанні роботи були: теоретичні - аналіз, синтез, узагальнення та систематизація відомостей з проблеми дослідження; емпіричні - спостереження, бесіди, анкетування, тестування, психодіагностичні методики; методи математичної статистики.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Арт-терапія як метод корекції страхів у дітей з вадами мовлення

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.