Психотерапія та психокорекція стресів, депресій і тривожності за допомогою глинотерапії та інших пластичних матеріалів

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ГЛИНОТЕРАПІЇ У ПРОФІЛАКТИЧНИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ ЦІЛЯХ 5

1.1. Глинотерапія та пластичні матеріали як інструмент психолога 5

1.2. Використання пластичних матеріалів (глина, тісто, пластилін) у роботі з дітьми 8

1.3. Структура та умови проведення заняття з глинотерапії 13

РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ТА ПСИХОКОРЕКЦІЯ ТРИВОЖНОСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЛИНОТЕРАПІЇ 18

2.1. Методика та організація дослідження тривожності дітей дошкільного віку 18

2.2. Корекційна програма зниження тривожності у дітей дошкільного віку методом глинотерапії 25

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. Формування повноцінної активної особистості має насамперед ґрунтуватися на вихованні у дитини почуття власної гідності, усвідомлення своєї самоцінності, поваги до себе, віри у власні сили. Емоційна збудливість, часта зміна настроїв, прояви тривожності призводять до складнощів у спілкуванні дитини з однолітками і дорослими. Негативізм, страх, агресивність не сприяють розвитку особистості дитини, тому важлива своєчасна корекція її емоційної сфери. Одним з методів корекції та розвитку емоційно-вольової сфери у дошкільників є метод глинотерапії.

Глинотерапія – є видом арттерапії, дуже цікавим та дієвим для відновлення балансу і гармонії людини. Цей вид арттерапії може бути застосований і для дорослих і для дітей від 4-х років. Глинотерапія допомагає у вирішенні найрізноманітніших питань: тривога, страхи, занепокоєння, стрес, депресія, загалом проблем, яких людина хоче позбавитись.

Глина дає дітям можливість зосередитися на власних почуттях. Її здатність викликати при роботі з нею певні сенсорні відчуття служить містком між відчуттями і почуттями. До прикладу, дратівливі діти при роботі з глиною можуть різними способами дати вихід своєму роздратуванню. Ті, що потерпають від почуття невпевненості і страху, завдяки роботі з глиною можуть набути відчуття контролю і володіння собою. Діти, яким необхідне підвищення самооцінки, отримують у процесі використання глини незвичайне відчуття самореалізації.

Глинотерапія відіграє величезну роль і в розумовому та естетичному розвитку дітей. Заняття з глиною розширюють художній кругозір, формують творче бачення навколишнього світу, знайомлять з народними промислами.

Глинотерапія– найбільш наочний вид арт-терапії, який дозволяє терапевту спостерігати стан дитини. Глинотерапія для дітей проводиться як індивідуально, так і в групах. В процесі спільного ліплення діти ведуть бесіди, взаємодіють один з одним на новому рівні, діляться міркуваннями, думками, почуттями, відчуттями.

Застосування в психокорекційній роботі різних технік арт-терапії, зокрема глинотерапії, розкривали Л.О. Бєлозорова, Т.Г. Казакова, Т.Є. Комарова, Г.В. Лабунська, В.В. Лебединський, О.В. Чех. Використання арт-терапевтичніх прийомів та технік у роботі з дітьми описували М.В. Кисельова, Л.Д. Короткова, Л.Д. Лебедєва, Т.П. Юрченко та інші.

Зважаючи на актуальність досліджуваної проблеми нами була обрана тема курсової роботи «Психотерапія та психокорекція стресів, депресій і тривожності за допомогою глинотерапії та інших пластичних матеріалів».

Об’єктом дослідження – діти старшого дошкільного віку.

Предметом дослідження – психокорекційна робота з дошкільниками з подолання тривожності, страхів та депресій методом глинотерапії.

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність використання методу глинотерапії у подоланні тривожності, страхів та депресій у старших дошкільників.

Завдання дослідження:

- обґрунтувати поняття глинотерапія, як інструмента психолога;

- розкрити особливості використання пластичних матеріалів (глина, тісто, пластилін) у роботі з дітьми;

- визначити структуру та умови проведення заняття з глинотерапії;

- провести діагностику та психокорекцію тривожності у старших дошкільників за допомогою глинотерапії;

- зробити відповідні висновки.

Методи дослідження. Методами, що використовувалися при написанні роботи були: теоретичні - аналіз, синтез, узагальнення та систематизація теоретичних відомостей з проблеми дослідження; емпіричні - спостереження, бесіди, тестування, психодіагностичні методики; методи математичної статистики.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Психотерапія та психокорекція стресів, депресій і тривожності за допомогою глинотерапії та інших пластичних матеріалів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.