Корекція страхів, фобій, тривоги методами казкотерапії засобами арт-терапії

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 48

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ У ПОДОЛАННІ СТРАХІВ, ФОБІЙ ТА ТРИВОГИ У ДОШКІЛЬНИКІВ 6

1.1. Дитячі страхи, фобії та тривога: їх вікові особливості, види та причини виникнення 6

1.2. Поняття, принципи та функції казкотерапії 10

1.3. Особливості використання казкотерапії у роботі з дітьми дошкільного віку 16

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАХІВ, ФОБІЙ ТА ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ЗАСОБАМИ КАЗКОТЕРАПІЇ 21

2.1 Організація та проведення емпіричного дослідження 21

2.2 Аналіз результатів емпіричного дослідження виявлення страхів, фобій та тривожності у дітей 25

2.3. Корекція дитячих страхів, фобій та тривожності засобами казкотерапії 29

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

ДОДАТКИ 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сучасному етапі перед педагогами, психологами постає завдання сформувати гармонійно розвинену, суспільно активну особистість, яка б поєднувала в собі духовне багатство, моральну чистоту та етичні устої. Сутність інноваційних процесів у сучасній дошкільній освіті полягає у пошуку таких форм і методів педагогічного впливу, які б повною мірою сприяли реалізації права дитини на всебічний розвиток, забезпечували виявлення здібностей і потенційних можливостей особистості.

Почуття страху супроводжує кожну людину протягом всього її життя: від народження і до смерті ми відчуваємо тривожні відчуття жаху, переляку, страху і побоювань. Страхи та фобії належать до емоційних розладів. Емоційні розлади характеризуються такими аномальними емоційними станами, як страх, фобія, тривога, стрес, переживання. Ці стани тісно пов’язані між собою.

Страх є найбільш небезпечною з емоцій, оскільки порушує адаптаційні можливості дитини і, з часом, може призводити до емоційної нестабільності, до переживання таких станів, як надмірна тривожність, постійне напруження, дратівливість, агресивність, нав’язливість, депресія та ін.

У роботу дитячого психолога починають широко впроваджуватися різноманітні психокорекційні та психотерапевтичні напрямки. Зокрема гарною репутацією сеперед психологів, які працюють з дітьми користуються методи казкотерапії.

Казкотерапія – це психотерапія існуючими або вигаданими казками і фантастичними історіями. Казкотерапія є самим давнім психологічним методом. Сьогодні під казкотерапією ми розуміємо способи передачі знань про духовні шляхи і соціальну реалізацію людини. Казка ― одна з перших мов, яку розуміють діти.

Казка цікава як дітям, так і дорослим, - тому вона не має вікових обмежень. Багатогранність смислів і образів дозволяє кожному слухачеві впізнати себе і осмислити свої вчинки та поведінку. Казка є своєрідною скринькою життєвого досвіду і традицій, які дуже часто виступають як підсвідомі шаблони для особистості в тій, чи іншій ситуації. Образність мови, якою написана казка дозволяє дати непряму, завуальовану вказівку на ті вчинки, які з моральної точки зору і соціально прийнятих норм є правильними. Така особливість казки як присутність в ній ореолу загадковості і чар відіграє важливу роль у формуванні та розвиткові психіки дитини. Хороший кінець в казці дає відчуття захищеності і завершеності; дозволяє осмислити певні дії та вчинки.

Концепція казкотерапії побудована на підставі досліджень у галузі вікової психології, дитячого психоаналізу, аналітичної психології. Вона представлена в роботах таких авторів як М.Беттельхейм, Р.Гарднер, К.Юнг, В.Пропп, а також у багатьох сучасних психологів і дослідників казок, таких як Т.Зінкевич-Євстигнєєва, А.Михайлов, І.В.Вачков, А.Короткова та ін. Вони підкреслюють величезну значимість казки в процесі розвитку особистості дитини.

Зважаючи на актуальність досліджуваної проблеми нами була обрана тема курсової роботи «Корекція страхів, фобій, тривоги методами казкотерапії засобами арт-терапії».

Об’єктом дослідження є страхи дітей дошкільного віку.

Предметом дослідження - організація психолого-педагогічної корекції страхів у дітей дошкільного віку засобами казкотерапії.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці використання засобів казкотерапії у подоланні страхів, фобій та тривоги у дітей дошкільного віку.

Завдання дослідження:

- дослідити дитячі страхи, фобії та тривогу: їх вікові особливості, види та причини виникнення;

- розкрити поняття, принципи та функції казкотерапії, особливості її використання у роботі з дітьми дошкільного віку;

- провести емпіричне дослідження страхів, фобій та тривожності у дітей старшого дошкільного віку;

- перевірити ефективність психокорекційної роботи з подолання дитячих страхів, фобій та тривожності засобами казкотерапії.

Методи дослідження. Основними методами, що використовувалися при написанні роботи були: теоретичні - аналіз, синтез, узагальнення та систематизація відомостей з проблеми дослідження; емпіричні - психологічний експеримент, спостереження, бесіди, анкетування, тестування, психодіагностичні методики; методи математичної статистики.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Корекція страхів, фобій, тривоги методами казкотерапії засобами арт-терапії

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.