Специфіка соціальної психології, адаптація студентів під час навчання у ВНЗ

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ВНЗ 5

1.1. Сутність соціально-психологічної адаптації 5

1.2. Психологічна характеристика студентського віку 9

1.3. Зміст процесу адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ 14

РОЗДІЛ 2. ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ З ПОДОЛАННЯ ПРОЯВІВ ДЕЗАДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ВНЗ 19

2.1. Характеристика факторів, що спричиняють процес дезадаптації першокурсників 19

2.2. Визначення детермінант психологічної адаптації студентів до умов навчання в студентській групі 23

2.3. Програма роботи з адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ 29

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

ДОДАТКИ 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Реформування вищої освіти в Україні обумовлює необхідність розробки механізмів життєдіяльності вищого навчального закладу (ВНЗ), одним із аспектів якого є проблема ефективного відбору абітурієнтів і їх подальшої адаптації до особливостей навчання в даному ВНЗ, що забезпечить якісну підготовку спеціалістів.

Специфіка процесу адаптації студентів у ВНЗ визначається різницею в методах навчання в середній та вищій школах. Проходить чимало часу, перш ніж студент пристосується до нових вимог навчання у ВНЗ. Як наслідок - істотні відмінності в результатах навчання однієї і тієї же людини у школі та ВНЗ. Крім того, слабка наступність між середньою і вищою школою, своєрідність методики та організації навчального процесу у ВНЗ, великий обсяг інформації, відсутність навичок самостійної роботи викликають велике емоційне напруження, що нерідко призводить до розчарування у виборі майбутньої професії. Виникає проблема організації навчальної діяльності студентів, яка б забезпечила належною мірою їх адаптацію до специфічних умов вищої школи.

Проблема адаптації студентів-першокурсників до умов вищої школи є однією з найважливіших загальнотеоретичних проблем і до теперішнього часу є традиційним предметом дискусій, оскільки відомо, що адаптація молоді до студентського життя - складний і багатогранний процес, що вимагає залучення соціальних і біологічних резервів ще не до кінця сформованого організму. Прискорення процесів адаптації першокурсників до нового для них способу життя і діяльності, дослідження психологічних особливостей, психічних станів, що виникають у навчальній діяльності на початковому етапі навчання, а також виявлення педагогічних і психологічних умов активізації даного процесу є надзвичайно важливими завданнями.

Питання адаптації студентів до навчально-виховного процесу у ВНЗ усестороннє розглядалась та розглядається багатьма вченими. Доречно згадати хоча б таких дослідників, як Т.П. Браун, В.Г. Васянович, О.Є. Галус, С.О. Гура, Н.В. Кузнецова, Г.П. Левківська, В.Ю. Лесовий, Л.Л. Петльова, С.І. Сільверстов, В.П. Шпак, В.Є. Штифурак, та інших. Увага дослідників в основному зосереджується на вивченні різноманітних факторів, у тому числі й особистісних властивостей, які спричинюють процес дезадаптації першокурсників.

Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес у ВУЗі, орієнтований на формування адаптації студентів до навчання.

Предмет дослідження - процес адаптації студентів до навчання у ВУЗі в сучасних умовах.

Метою курсової роботи є аналіз сучасних проблем адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладах освіти та можливих чинників, що впливають на їх подолання.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

- розкрити сутність соціально-психологічної адаптації;

- дати психологічну характеристику студентського віку;

- вивчити особливості явища адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ;

- провести аналіз аспектів адаптації студентів у ВНЗ та вивчити проблеми адаптації студентів-першокурсників до навчання;

- розробити методи роботи з подолання проявів дезадаптації студентів до навчання у ВНЗ.

Для розв’язання поставлених завдань було використано такі методи дослідження: аналіз, синтез, систематизацію, узагальнення, порівняння, класифікацію матеріалів фахової літератури з окресленої проблематики; порівняння й узагальнення даних теоретичних та експериментальних досліджень.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Специфіка соціальної психології, адаптація студентів під час навчання у ВНЗ

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.