Психологічні особливості становлення особистості у підлітковому віці

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА НАУКОВІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЇ 5

1.1. Поняття та структура особистості 5

1.2. Сучасні психологічні теорії особистості 9

1.3. Формування особистості 13

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 18

2.1. Психологічна характеристика підліткового віку 18

2.2. Особливості соціального розвитку особистості у підлітковому віці 23

2.3. Вплив соціального оточення на формування особистості підлітка 29

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

ВСТУП

Актуальність дослідження. Підлітковий вік характеризується значними змінами в структурі особистості дитини. В їх основу покладена головна якість цього вікового етапу – становлення внутрішньої позиції дорослого. Таке центральне особистісне новоутворення виникає внаслідок значних змін у внутрішньому і зовнішньому плані дій.

У підлітковому віці дитина знаходиться під впливом щонайменше двох суперечливих тенденцій: установлення міжособистісних контактів з іншими людьми та формування особистісних властивостей. З одного боку, підлітковий вік — це час індивідуалізації, відкриття й утвердження власного унікального та неповторного «Я», а з іншого — час соціалізації, входження у світ людської культури й соціальних цінностей, зокрема залучення підлітків до певних молодіжних субкультур. У пошуках потрібних ідентифікацій підлітки виявляють, що вони не самотні, існують і інші з такими самими проблемами, і таким чином починають усвідомлювати, з якою саме субкультурою себе ідентифікувати (ототожнювати), оскільки, увійшовши в субкультуру, особа стає частиною цілого.

Кардинальні зміни в структурі особистості підлітка зумовлюють його особливу чутливість до засвоєння норм, цінностей та способів поведінки, притаманних світу дорослих. По суті, мова йде про переорієнтацію з норм і цінностей дитячого світу на інші, дорослі, про вироблення особистісних утворень, які відіграють особливу і вирішальну роль в оволодінні дитиною соціальною ситуацією дорослого.

Психологічний зміст підліткового періоду пов’язаний з вимогою до інших ставитись до себе як до дорослої особистості. Це і є ознакою формування елементів особистісної дорослості. У внутрішньому світі підлітка виникає «почуття дорослості». Таке центральне особистісне новоутворення визначає спрямованість і активність підлітка, систему нових прагнень і переживань. Більшість українських психологів – Г.С. Костюк, М.Й. Боришевський, О.А. Проскура, О.Л. Кононко – схиляються до думки, що саме почуття дорослості є стрижневою особливістю особистості підлітка, «її структурним центром». Однак, варто відзначити, що особистісний розвиток сучасних школярів відбувається у змінених соціальних умовах, що характеризуються кризою різних сфер життєдіяльності людини, втратою звичних смислів, інтересів, цінностей, тенденціями глобалізації, які негативно позначаються на вияві індивідуальності кожного. У зв’язку з цим виникає потреба у детальному розгляді питань, які спрямовані на розкриття чинників і механізмів розвитку внутрішньої позиції особистості на етапі підліткового віку, що і зумовило написання даної курсової роботи.

Об'єкт дослідження: особистість підлітка.

Предмет дослідження: процес становлення особистості у підлітковому віці.

Мета курсової роботи – теоретично обґрунтувати психологічні особливості становлення особистості у підлітковому віці.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

- розкрити поняття та структуру особистості;

- розглянути сучасні психологічні теорії особистості;

- визначити особливості становлення особистості у підлітковому віці;

- дослідити вплив соціального оточення та формування особистості підлітка.

Для розв’язання поставлених завдань у дослідженні було використано такі методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, систематизацію, узагальнення, порівняння, класифікацію матеріалів фахової літератури з окресленої проблематики; порівняння й узагальнення даних теоретичних та експериментальних досліджень.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Психологічні особливості становлення особистості у підлітковому віці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.