Психологічний аналіз неуспішності дітей молодшого шкільного віку

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні основи неуспішності дiтей молодшого шкiльного вiку 5

1.1. Поняття "неуспішність" в психолого-педагогічній літературі 5

1.2. Психологічні особливості невстигаючих школярів 10

Розділ 2. Експериментальне дослідження неуспiшностi дiтей молодшого шкiльного вiку 15

2.1 Загальна характеристика методів 15

2.2 Психодіагностчні методики дослідження рівня мотивації до навчання 21

2.3 Методики дослідження особистісних характеристик дитини 25

2.4 Реалізація шляхів усунення неуспішності дітей молодшого шкільного віку 27

2.5 Експериментальне дослідження пам’яті дiтей молодшого шкiльного вiку 30

Висновок 38

Список використаної літератури 40

Вступ

Актуальність проблеми. Неуспішність – це гостра проблема сучасної школи, яка залежить від багатьох чинників: соціальних, біологічних й педагогічних. До соціальних причин належить те, що в нашому суспільстві знання та наполеглива праця не дають людині можливості проявити себе, не відіграють важливої ролі у її благополуччі. Знизилась цінність освіти, учіння спрямоване не на знання, а на отримання диплому, атестату. Вчителі, що потрапляють у школи не завжди мають високі інтелектуальні знання та моральні норми, що знижує рівень учительства. Серед біологічних причин неуспішності можна виділити найважливішу – це стан здоров'я школярів, який має тенденцію до погіршення. Важливою педагогічною причиною неуспішності є відсутність профілактичної роботи. Як зазначає Т.М.Лисянська є три групи причин стійкої неуспішності. Одна з них пов’язана з недоліками у пізнавальній сфері учнів, друга з недоліками мотиваційної сфери, а третя – з умінням організувати власну учбову діяльність.

Шкільна неуспішність досить часто призводить до байдужого ставлення до учіння, прогулювання уроків, сприяє формуванню агресивності, грубості, тривожності, недисциплінованості тощо, а це є порушенням прийнятих норм в суспільстві, що психологи називають девіантною поведінкою. Аналіз наукової літератури показав, що ця проблема останнім часом викликає все більший інтерес дослідників і практиків, про що свідчить стрімкий ріст кількості досліджень та публікацій з питань агресії, насильства і конфіктів.

Як вітчизняними, так і закордонними дослідниками вивчались особливості агресивної поведінки осіб різних вікових груп (Г.М.Андрєєва, К.Бютнер, О.В.Гордякова, М.Дерешкявічус, Л.М.Семенюк та ін.), проблеми агресивності у зв’язку з конфліктами (Г.С.Васильєва, В.В.Ковальов, М.Д.Левітов, В.С.Мерлін та ін.), емоціями (В.К.Вілюнас, Т.Дембо, Д.Зільман, К.Ізард, Я.Рейковський та ін.), фрустрацією (А.Бандура, Д.Доллард, Л.П.Колчина, М.Мауєр, І.Міллер, Р.Сіере та ін.). Низку праць присвяченодослідженню взаємозв’язку агресивності з тривожністю, невротизмом, окремими властивостями нервової системи людини, а також вивченню агресивних проявів в осіб з патопсихологічними відхиленнями (М.І.Буянов, І.В.Жданова, О.Ф.Кенберг, Л.Пожар, О.В.Серебритська та ін.). Описані особливості та протиріччя розвитку особистості дитини під час шкільного навчання мають важливе значення для молодших школярів, тому що врахування цих психологічних властивостей дає змогу вчителю ефективно планувати навчально-виховний процес.

Останнє і підтверджує актуальність обраної теми курсової роботи «Особливості діагностичних методів для виявлення шкільної неуспішності школярів»: саме правильне застосування психодіагностичних методик може дати повну картину про причини шкільної неуспішності школяра.

Об’єктом у курсовій роботі є Психологiчний аналiз неуспiшностi дiтей молодшого шкiльного вiку

Предметом є шкільна неуспішність дiтей молодшого шкiльного вiку

Метою роботи є дослідити особливості неуспішність дiтей молодшого шкiльного вiку

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.

Закрити

Психологічний аналіз неуспішності дітей молодшого шкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.