Психологічний аналіз міжособистісних відносин дошкільників з однолітками

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3

Розділ І. Теоретичні основи міжособистісних відносин у дошкільному віці 5

1.1. Сутність міжособистісних відносин 5

1.2. Аналіз взаємин дітей дошкільного віку 9

1.3. Особливості спілкування дітей дошкільного віку з однолітками 14

Розділ ІІ. Експериментальне вивчення спілкування дітей дошкільного віку з однолітками 20

2.1. Встановлення особливостей стосунків дітей дошкільного віку 20

2.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження 23

Висновки 27

Список використаних джерел 30

Додатки 34

Вступ

Система дошкільної освіти в даний час орієнтована на підхід до дитини як до особистості що розвивається, яка потребує розуміння та повагу її інтересів і прав. Освітня робота з дітьми спрямована на забезпечення умов, які відкривають дитині можливість самостійних дій з освоєння навколишнього світу. При даному підході особливу значимість набуває проблема взаємодії дітей з однолітками.

Формування в дитини з перших років її життя таких взаємовідносин з оточуючими людьми, які походили б з моральних принципів гуманізму за допомогою сюжетно-рольової гри – актуальна проблема сьогодення, як в теорії так і на практиці виховання підростаючого покоління. У нашому суспільстві ці відносини характеризуються дружнім співробітництвом, взаємодопомогою, піклуванням людей один про одного, взаємоповагою.

У взаємовідносинах дітей дошкільного віку починає активно формуватися комунікативна та соціальна компетентність, а взаємодія дитини з однолітками і дорослими набуває особливих рис. При цьому, співпраця розглядається як тип взаємодії в спільній діяльності.

Задовго до того, як в процесі організованої вихователем сумісної діяльності складуться ділові контакти, між дітьми виникають особисті відносини, що базуються на почуттях симпатії, антипатії тощо, що впливає на становлення дитячого колективу, взаємовідносин в ньому, формуванню позитивних якостей між його членами, впливає на клімат та настрій дітей.

Особисті взаємовідносини істотно впливають на формування дошкільника. При правильному педагогічному керівництві цими взаємовідносинами шляхом організації сумісного життя та діяльності дітей в дошкільному закладі вони стають важливим засобом формування колективу та вихованню взаємодопомоги між дітьми.

Проблему спілкування дітей дошкільного віку досліджували такі видатні вчені як М.І. Лисина, М.Н. Репіна, Я.Л. Коломинський та ін.

Об’єкт дослідження даної роботи є спілкування дітей дошкільного віку з однолітками.

Предметом дослідження: динаміка мотивів спілкування в дошкільному віці.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні проблеми спілкування, експериментальному виявленні особливостей спілкування між ровесниками в дошкільному віці.

Виходячи з мети можливо визначити наступнізавдання:

- охарактеризувати сутність міжособистісних відносин;

- проаналізувати взаємини дітей дошкільного віку;

- визначити особливості спілкування дітей дошкільного віку з однолітками;

- експериментально вивчити спілкування дітей дошкільного віку з однолітками.

Для вирішення поставлених завдань були використані такі методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літератури з проблеми дослідження, спостереження за навчально-виховним процесом, педагогічний експеримент, метод аналізу педагогічного експерименту, статистичні методи обробки даних.

Структура та обсяг роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, бібліографічного списку, що включає 43 найменувань, додатки.

Закрити

Психологічний аналіз міжособистісних відносин дошкільників з однолітками

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.