Психологічний аналіз вияву лідерських якостей у підлітків

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 55

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні аспекти проблеми лідерства у підлітковому віці 6

1.1. Психологічні особливості особистісного становлення підлітків 6

1.2. Психологічний аналіз поняття лідерства та його ролі у міжособистісній взаємодії підлітків 14

Розділ 2. Емпіричне вивчення особливостей вияву лідерських якостей у підлітків 31

2.1. Організація та проведення емпіричного дослідження 31

2.2. Аналіз результатів дослідження 33

Висновки 39

Список використаних джерел 43

Додатки 48

Вступ

У сучасних умовах демократичних перетворень та соціальних потрясінь у суспільстві стало очевидним, що нова соціальна реальність (загострення економічних, політичних і національних суперечностей) принципово змінила механізм людської взаємодії, пріоритети життєвих цінностей та ідеали, призвела до загального погіршення людських взаємин, зниження рівня як загальної, так і моральної культури. У таких умовах актуалізуються питання переструктуризації суспільства відповідно до норм, які ґрунтуються на європейських засадах, що передбачає не тільки створення можливостей для реалізації різнобічних потреб кожної людини, а й набуття адекватного її потенціалу соціального статусу.

У світовій науці існують дві основні точки зору на роль людини в процесі соціалізації. Людина розглядається як об'єкт соціалізації (Д. Болдуїн, Ж. Піаже, Г. Тард) або як суб'єкт (Г. Андрєєва, Л. Виготський, А. Мудрик, Д. Фельдштейн). Людина завжди є частиною якоїсь групи, колективу і суспільства взагалі. Тому особистість не можна розглядати поза того соціального контексту, підсистемою якого вона є. У суспільстві існують малі та великі соціальні групи, вони впливають на кожну людину, що до них входить. Всюди, де збираються разом більше двох осіб, виникає проблема лідерства. Практика показує, що жоден фактор не забезпечує таку високу ефективність роботи групи чи організації як компетентне лідерство. Проблема лідерства знайшла своє відображення у наукових доробках вітчизняних (Г.М.Андрєєвої, Г.К.Ашина, І.П.Волкова, В.Д.Гончарова, Є.М.Дубовської, Н.С.Жеребової, І.С.Кона, Р.Л.Кричевського, Є.С.Кузьміна, І.С.Полонського, Б.Д.Паригіна, А.Г.Сорокової, Л.І.Уманського та ін.) та зарубіжних (Д. М. Грегор, К. Левін, Ф. Фідлер, П. Херсі, К. Бланшар, Б. Мітчел, Р. Хаус та ін.) науковців у галузі психології, соціології та педагогіки.

Лідерство – це соціально-психологічний феномен внутрігрупового розвитку, який характеризує відносини домінування та підпорядкування у групі, який виникає у процесі диференціації групової структури та її постійного вдосконалення [32, с.186]. Відомо, що лідерство виявляється на різних вікових етапах розвитку та становлення особистості, але має свої особливості щодо мотивації, висування та ефективності.

Підлітковий період - це період інтенсивного формування самооцінки, бурхливого розвитку самосвідомості як здатності спрямовувати свідомість на власні психічні процеси, включаючи і складний світ своїх переживань, потреби пізнати себе як особистість. Саме у підлітковому віці формуються основні риси характеру особистості. Дедалі більшого значення набуває система переконань, нових потреб, інтересів та ідеалів, які визначають напрям життєвої активності, ставлення до оточення, самого себе, громадянських обов’язків, лідерства. Підліток - не цілісна зріла особистість. Його особистісна нестабільність проявляється у боротьбі протилежних рис, прагнень. За даними психологічних дослідженьГ. М. Андрєєвої, Т. В.Драгунової, Д.Б.Ельконіна, А. В. Петровського, Р. Л. Кричевського, І.С.Кона, Д.І.Фельдштейна вище перераховані фактори формування особистості підлітка сприяють тому, що на цьому етапі лідерські якості формуються найбільш інтенсивно. Саме тому ми обрали темою нашого дослідження «Психологічний аналіз вияву лідерських якостей у підлітків».

Об’єкт дослідження - лідерство як соціально-психологічний феномен.

Предмет дослідження – вияв лідерських якостей у підлітків.

Мета дослідження – здійснити аналіз лідерства та вияву лідерських якостей у підлітковому віці.

Для досягнення мети потрібно реалізувати наступні завдання дослідження:

 • проаналізувати особливості особистісного розвитку підлітка як передумови його соціальної активності;
 • визначити основні підходи до розуміння проблеми лідерства у сучасній психологічній науці та окреслити його особливості у підлітковому віці;
 • емпірично вивчити загальні тенденції у вияві лідерських якостей у підлітків.
 • Методи дослідження. Відповідно до визначених завдань було застосовано такі методи дослідження: теоретичні – аналіз та систематизація вітчизняної та зарубіжної літератури з проблеми; емпіричні методи – методика «Діагностика лідерських якостей» (Є. Жариков, Є. Крушельницький), «Методика діагностики міжособистісних відносин» Т. Лірі.

  Експериментальною базою нашого дослідження була Посниківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Млинівської районної ради Рівненської області. Дослідженням було охоплено 18 учнів 8 класу.

  Закрити

  Психологічний аналіз вияву лідерських якостей у підлітків

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.