Попередження соціальної депривації у дітей дошкільного віку

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕПРИВАЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 5

1.1. Поняття та види депривації 5

1.2. Особливості розвитку дітей в умовах депривації 10

1.3. Попередження депривації дітей дошкільного віку 15

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 19

2.1. Методика організації і результати дослідження 19

2.2. Консультація для батьків 23

2.3. Аналіз результатів дослідження 26

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

ДОДАТКИ 40

ВСТУП

Актуальність теми. Проблемам соціалізації дітей раннього віку в умовах материнської та соціальної депривації були присвячені дослідження відомих вітчизняних вчених Н.М. Щелованова, Н.М. Аксаріна, М.І. Лісіна, Т.М. Землянухіна, Ю.Ф. Полякової, Р.Ж. Мухамедрахімова та ін.. До питань соціальної депривації дітей раннього віку зверталися у своїх працях видатні вітчизняні і зарубіжні психологи: Л.С. Виготський, Л.А. Венгер, В.С. Мухіна, Ж. Піаже, Б. Інхельдер, Ш. Бюлер, Б.Тюдор-Гарт, Г. Гетцер, Коффка, Е. Еріксон та ін

В даний час у нашій країні серйозну заклопотаність державних органів і суспільства в цілому викликає зростання кількості сімей і дітей, що знаходяться в соціально небезпечному положенні, погіршення фізичного і психічного здоров'я підростаючого покоління.

Розвиток дитини багато в чому залежить відспілкуванняз дорослими, яке впливає не тільки на психічний, а на ранніх етапах, і на фізичнийрозвиток дитини.

Обмежене коло контактів перешкоджає формуванню продуктивних навичок спілкування з однолітками та дорослими і ускладнює формування адекватної картини світу, що, у свою чергу, виявляється суттєвою перешкодоюна шляхуїх адаптації та інтеграції в більш широкому соціумі.

Дефіцит спілкування дитини з дорослим призводить до гіпертрофії, надцінності цієї потреби, до практично повної залежності емоційного благополуччя дитини від ставлення до нього дорослого. Тому в дитячому віці так необхідне повноцінне спікування дитини з батьками.

Метою нашої курсової роботи є визначення методів попередження соціальної депривації унаслідок відсутності достатнього і продуктивного спілкування дитини з батьками.

Об’єкт дослідження – соціальна депривація у дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження попередження соціальної депривації у дітей дошкільного віку.

Враховуючи нашу мету, ми визначили такі завдання дослідження:

1. Визначити поняття та види депривації.

2. Охарактеризувати особливості розвитку дітей в умовах депривації

3. Розглянути способи попередження соціальної депривації у дітей дошкільного віку.

4. Експериментально дослідити особливості виховання дітей у сім’ї для виявлення ознак соціальної депривації.

5. Провести консультацію для батьків.

6. Експериментально визначити ефективність проведеної роботи.

Структура курсової роботи: курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Попередження соціальної депривації у дітей дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.