Особливості дитячого сприймання сімейних стосунків

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП   3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ   5

1.1. Стосунки між батьками й дітьми, їх виховний потенціал   5

1.2. Стилі сімейного виховання та їх вплив на становлення особистості дитини   9

1.3. Формування особистості дитини дошкільного віку в сім’ях розлучених батьків   16

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИТЯЧОГО СПРИЙМАННЯ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ   23

2.1. Організація і методика проведення дослідження   23

2.2. Аналіз результатів експериментального дослідження   26

2.3. Консультація для батьків   31

ВИСНОВОК    36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    38

ДОДАТКИ    41

Вступ

Актуальність теми. Дошкільний вік є предметом пильної уваги вчених і практиків як важливий і відповідальний період в житті людини, як момент народження особи. У цей період відбувається прискорений розвиток психічних процесів, властивостей особистості, маленька людина активно освоює широкий спектр різних видів діяльності. На етапі дошкільного дитинства розвивається самосвідомість, формується самооцінка, відбувається вибудовування ієрархії мотивів, і їх супідрядність. І саме в цей період найбільш важливим є вплив сім'ї на розвиток особистості дитини, вплив існуючої в ній системи внутрішньосімейних, а також дитячо-батьківських відносин.

Вивчення дитячо-батьківських відносин є надзвичайно важливим для розуміння факторів, що впливають на становлення особистості дитини. Про значимість даної проблеми свідчить той факт, що багато авторитетних психологічних теорій, таких, як психоаналіз, біхевіоризм або гуманістична психологія, не обійшли увагою цю проблему, розглядаючи взаємини батьків і дитини як важливе джерело дитячого розвитку.

Проблема сімейного виховання все більше привертає до себе увагу вчених і практиків нашої країни. Питання сімейного виховання розглядаються педагогами, соціолагами, психологами, психотерапевтами (А.Я. Варга [3], Т.В. Андреева [1], Є.І. Захарова [7], Е.Г. Ейдеміллер [6], і ін.) При цьому розглядаються різні сфери дитячо-батьківських відносин: особливості виховання дитини та ставлення до неї батьків, характерні особливості особистості дитини як результат сімейних впливів, особливості особистості батьків, характер подружніх відносин і т.д.

Мета дослідження - вивчити особливості дитячого сприймання сімейних стосунків.

Об'єкт дослідження - дитячо-батьківські відносини.

Предмет дослідження - дитячо-батьківські відносини та особливості їх сприймання дітьми дошкільного віку.

Завдання:

1. Визначити особливості стосунків між батьками й дітьми, їх виховний потенціал.

2. Проаналізувати стилі сімейного виховання та їх вплив на становлення особистості дитини.

3. Охарактеризувати процес формування особистості дитини дошкільного віку в сім’ях розлучених батьків.

4. Експериментально дослідити особливості дитячого сприймання сімейних стосунків.

Експериментальною базою дослідження є Рівненський дошкільний навчальний заклад № 11 «Ерудит», старша дошкільна група.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Особливості дитячого сприймання сімейних стосунків

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.