Індивідуально-типологічні властивості та психічне здоров'я особистості студента

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 2

Розділ 1. Темперамент як індивідуально-типологічна властивість. Співвідношення темпераменту та психічного здоров’я 5

1.1. Історія вчень про темперамент 5

1.2. Головні властивості темпераменту 14

1.3. Характеристика типів темпераменту 16

1.4. Поняття про психічне здоров’я та його критерії. 22

1.5. Вплив депресивних станів на психічне здоров’я людини 26

Розділ 2. Дослідження впливу темпераменту на психічне здоров’я 32

2.1 Сутність методик діагностики темпераменту Я. Стреляу, шкали реактивної (ситуативної) та особистісної тривожності Ч.Д. Спілбергера - Ю.Л. Ханіна та Методики «Шкала депресії А. Бека» 32

2.2. Тестування та обробка результатів 34

Висновок 37

Список літератури 38

Вступ

Актуальність теми дослідження. Сучасний світ через свою складність, динамічність та суперечливість створює різноманітні проблеми для людини і владно вторгається в її особистісний простір. Соціально-технологічний прогрес спричиняє зростання негативного впливу на особистість інформаційних потоків; збільшення повсякденних фізичних та психологічних навантажень; загострення екзистенціонального почуття страху, невпевненості, розгубленості тривоги та розчарування. Усе це негативно позначається на здоров'ї людини загалом і на психологічному здоров'ї зокрема.

Незважаючи на те, що на сьогоднішній день суспільство володіє різними ресурсами, технічними досягненнями, що забезпечують людини технічними зручностями, швидкістю передачі інформації, що дає велику економію часу і часових ресурсів, так необхідних сучасній людині. Проте до цих пір багато хто з нас не вміють регулювати свій емоційний стан, пов'язаний із зовнішніми факторами і внутрішньої оцінкою особистості на певні умови навколишньої дійсності.

Збереження фізичного і психологічного здоров'я особистості, зокрема молодого покоління – одне з найважливіших завдань нашого суспільства. Загальне здоров’я розглядається як комплексне поняття, що інтегрує в собі здоров’я фізичне, соціальне, психічне та психологічне. Існують такі характеристики, які формують здоров’я на певних рівнях:

На сенситивному: відчуття бадьорості, здатності до активності, енергійність, відсутність відчуття дискомфорту чи болю.

На емоційному: насолода здоров’ям і відчуттям наявності енергетичного резерву, оптимальний рівень тривожності за своє здоров’я, адекватна самооцінка здоров’я.

На когнітивному: висока міра поінформованості й компетентності у сфері здоров’я, знання критеріїв здоров’я і "здорової поведінки", основних генних чинників і чинників ризику, розуміння ролі здоров’я для життя людини.

На ціннісно-мотиваційному: пріоритетність здоров’я в індивідуальній системі цінностей, високий рівень внутрішньої мотивації до здорового стилю життя, домінування бажання "бути здоровим" (на відміну від "не хворіти"), установка на активне ставлення до здоров’я.

Ставлення до здоров'я виступає одним з основних елементів самозбережуваної поведінки людини і являє собою систему індивідуальних, вибіркових зв'язків особистості з різними явищами навколишньої дійсності, що сприяють або, навпаки, загрожують здоров'ю людей, а також визначає оцінку індивідом свого фізичного та психічного стану.

Соціальна нестабільність і високий динамізм розвитку життя в нашій країні вимагають від людини певного рівня внутрішньої емоційної стійкості.

Знання особливостей емоційної нестійкості особистості та індивідуально-типологічних властивостей може допомогти в справі профілактики можливих особистісних та емоційних порушень, пов'язаних з акцентуацією або негативними тенденціями розвитку цієї риси в особистості.

Об’єкт дослідження: індивідуально-типологічні властивості та психічне здоров’я.

Предмет дослідження: взаємозв’язок індивідуально-типологічних властивостей, зокрема темпераменту, та психічного здоров’я.

Мета даного дослідження:

Виявити наявність чи відсутність депресії.

Виявити наявність чи відсутність ситуативної та особистісної тривожності.

Визначити темперамент досліджуваних.

Підтвердити або спростувати взаємозв’язок між темпераментом та психічним здоров’ям.

Практичне значення даної роботи полягає у підтвердженні чи спростуванні гіпотези про те що, темперамент впливає на психічне здоров’я.

Експериментальна база дослідження. Експериментальне дослідження проводиться у Рівненському державному гуманітарному університеті. У дослідженні взяли участь 30 студентів від 18 до 21 років. Загальна кількість респондентів – 30 чоловік. 

Закрити

Індивідуально-типологічні властивості та психічне здоров'я особистості студента

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.