Групова психокорекція агресивної поведінки молодших школярів

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 5

1.1. Психологічна характеристика агресивної поведінки дітей 5

1.2. Причини виникнення агресивності та особливості прояву в дітей молодшого шкільного віку 13

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ І КОРЕКЦІЯ АГРЕСИВНОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 20

2.1. Методика діагностики агресивності у молодших школярів 20

2.2. Програма та процедура проведення психологічної корекції агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку 25

2.3. Результати психокорекції агресивної поведінки молодших школярів 31

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39

ДОДАТКИ 43

Вступ

Актуальність теми. В останні роки суттєво виріс науковий інтерес до проблем дитячої агресивності. Проблематика агресії і агресивної поведінки є предметом дослідження вчених різних країн, серед яких найбільшим визнанням користуються праці: А. Адлера, А. Бандури, А. Басса, Л. Берковеца, Р. Берона, К. Лоренца, Д. Ричардсона, З. Фрейда, Е. Фромма.

Проте наукові дослідження в цій області, незважаючи на її високу теоретичну і практичну затребуваність, небагаточисельні і представляють більшою частиною огляд зарубіжних досліджень (С.Л. Колосова, М.Д. Левітов, Т.Г. Румянцева, Л.М. Семенюк, Є.П. Ільїн, П.А. Ковальов, М.Л. Бутовська, Ж.Ю. Дреєва, Я.Ю. Копейко, О.О. Смирнова, С.Ю. Чижова, О.В. Калініна, І.О. Фурманов, В.І. Шебанова та інші).

Аналіз наукової літератури з проблем агресивної поведінки свідчить про існування різних факторів, які впливають на формування агресивних форм реагування у молодших школярів. Серед підходів до пояснення природи даної проблемної поведінки виокремлюють фізіологічні, біологічні, психологічні та соціальні. Проте дослідники велику увагу приділяють ситуаційним факторам. У більшості випадків причиною агресії маленьких дітей є недолік уваги і розуміння з боку дорослих. Однією з найбільших і поширених помилок дорослих є прагнення придушувати всілякі прояви дитячої агресивності. Більшість дорослих намагаються забороняти ігри та фантазії з проявами ворожості, відносячи їх до розряду патології. Діти, яких регулярно за це карають, теж починають так вважати, що їх такі думки, емоції і дії є небезпечними і загальмовують, пригнічують їх, що випливають неприємними наслідками.

Необхідно пам’ятати, що дуже часто серед агресивних дітей помічається низький рівень інтелектуальних здібностей, неуважність, слабка пам’ять, проте в основному вони занадто імпульсивні. А тим часом наявність відхилень у психічному розвитку часто стає причиною сильних перевантажень дітей, емоційного дискомфорту, конфліктних стосунків з батьками, педагогами, втрати інтересу до навчання.

Поняття «корекційна діяльність» відображає специфічні цілі роботи психолога. Вона зорієнтована на вирішення конкретних проблем навчання, поведінки. Завдяки корекційним заходам долаються перешкоди до повноцінного цілісного психічного розвитку дитини. Водночас успіх корекційних дій вимагає системного впливу, оскільки вирішення проблем у певній сфері психічного життя дитини (більшою або меншою мірою) завжди пов'язане з рештою аспектів розвитку особистості.

Теоретичний аналіз проблеми дав підстави припустити, що спеціально організована робота у рамках психокорекційної програми дозволить коригувати агресивну поведінку молодших школярів.

Мета дослідженнягрупова психокорекція агресивної поведінки молодших школярів.

Предметдослідження: агресія та агресивна поведінка у дітей як наукова проблема.

Об’єктдослідженняагресивна поведінка молодших школярів

Головними завданнями є:

1. Розглянути проблему агресії та агресивної поведінки молодших школярів

2. Визначити причини агресивності дітей молодшого шкільного віку

3. Експериментально дослідитирівень та форми агресивної поведінки молодших школярів

4. Провести групову корекцію агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Групова психокорекція агресивної поведінки молодших школярів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.