Розлучення в сім'ї як фактор дезадаптації дитини

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗЛУЧЕННЯ В СІМ’Ї, ЯК ФАКТОРУ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДИТИНИ 5

1.1. Дитяча дезадаптація та фактори ризику її появи 5

1.2 Психологічні особливості взаємовідносин «батьки - дитина» в ситуації розлучення у сім’ї 9

1.3. Психологічні особливості адаптації дитини в соціальному середовищі після розлучення батьків 16

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДИТИНИ-ПІДЛІТКА ПІСЛЯ РОЗЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ 24

2.1. Опис процедури та методів дослідження 24

2.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження 29

2.3. Особливості психологічного супроводу дітей з розлучених сімей 34

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Розлучення сім’ї є гострою проблемою сучасного суспільства. В даний час спостерігається стрімке зростання кількості розлучень. За даними статистики, за останні роки різко збільшилося число дітей, які виховуються в неповних сім’ях, де, в переважній більшості, вихователем є мати. Життя і умови виховання дитини без батька мають явну специфіку й істотно відрізняються від життя дитини в повній сім’ї. Навіть якщо матір намагається заповнити відсутність батька і робить все можливе, щоб поєднати в собі обох батьків, вона в принципі не може реалізувати одночасно обидві батьківські позиції - материнську і батьківську.

Ряд дослідників відзначає, що ці дуже специфічні умови життя дитини будуть відображатися на особливостях її особистісного розвитку, її емоційному самопочутті, самооцінці, ставленні до оточуючих людей. Дослідження свідчать про психотравмуючу роль розлучення на особистість дитини. Факт розлучення викликає такі важкі наслідки, як неврози, депресивні стани і різні порушення у поведінці.

Негативний вплив розлучень на морально-психологічний розвиток дітей, безсумнівний. В результаті чого дитина отримує одностороннє виховання і у неї можуть скластися спотворені уявлення про шлюб та сім’ю. Розлучення створює травмуючі ситуації, здатні викликати нервово-психологічні розлади, як у батьків, так і у дитини, через що збільшується ймовірність девіантної поведінки серед підлітків.

Розрив родинних зв’язків негативно позначається на соціалізації підростаючих поколінь, тобто процесу засвоєння певної системи знань, норм і цінностей, які дозволяють йому функціонувати в якості повноправного члена суспільства.

Дослідження, що відображають характер впливу стосунків у сім’ї на особистісний розвиток дитини, висвітлено у таких авторів, як Е.Г. Ейдеміллер, В. Юстицкис, Н. Аккерман. А.І. Захаров, B.C. Мухіна; а також роботи, присвячені вивченню особистісних особливостей дітей з неповних сімей, Л.І. Захарова, І.С. Кона, А.С. Спиваковской, І.О. Смирнової, B.C. Собкіна, І. Лангмейер, З. Матейчек та інших.

Об’єктом дослідження є підлітки, які мають психологічні переживання в процесі розлучення в сім’ї.

Предмет дослідження - процес формування психологічних розладів, депресійних станів та фобій після розлучення батьків.

Метою роботи є теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити прояви дезадатації дітей-підлітків у процесі переживання ситуації розлучення батьків.

Основними завданнями з проблеми дослідження є:

розкрити сутність поняття «дитяча дезадаптація» та фактори ризику її появи;

виявити специфіку дитячо-батьківських відносин у неповних сім’ях;

визначити психологічні особливості адаптації дитини в соціальному середовищі після розлучення батьків.

провести експериментальне дослідження проявів дезадаптації дитини-підлітка після розлучення батьків та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження. Основними методами при написанні роботи є дослідження психологічної та методичної літератури з даної тематики, результати опитування та анкетування підлітків, аналіз загальних методик вирішення даної проблеми.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Розлучення в сім'ї як фактор дезадаптації дитини

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.