Психологічний аналіз розвитку емоційної сфери дошкільників

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 49

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМОЦІЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 5

1.1 Емоційна сфера дитини та її розвиток у науковій літературі 5

1.2 Провідна діяльність - джерело розвитку емоційної сфери 16

1.3 Роль дорослого у формування почуттів дитини 21

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 27

2.1. Процедура та методи діагностичного дослідження 27

2.2 Аналіз отриманих результатів 32

ВИСНОВКИ 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 45

ДОДАТКИ 47

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку психолого-педагогічних технологій актуальним постає питання спрямованості способів і засобів розвитку емоційної сфери дитини. Існуючі сучасні розвивальні програми, як правило, реалізують часткові завдання емоційного розвитку дитини, тоді як ефективність впливів, у першу чергу, обумовлена комплексним впливом на емоційну сферу дитини в цілому. Необхідність інтеграції існуючих підходів до емоційного розвитку дітей визначає високий дослідницький потенціал даної проблеми як в науково-теоретичному, так і в практичному аспектах.

Емоції відіграють важливу роль в житті дитини. Виявляючись у поведінці, вони інформують дорослого про те, що дитині подобається, що дратує. По мірі того, як дитина росте, її емоційний світ стає різноманітнішим і багатшим.

Процес розпізнавання і передачі емоцій є складним і потребує від дитини певних знань, певного рівня розвитку. Діти звертають увагу головним чином на вираз обличчя, не помічаючи пантоміміку (жести, постава). Старші дошкільники мають ще недостатні уявлення про емоційні стани людини і їх прояви.

Емоції не розвиваються самі по собі. Змінюються установки особистості, її відношення до світу, і разом з ними формуються і змінюються емоції. Виховання через емоційні впливи – дуже тонкий процес. Основним завданням його є не пригнічення та викорінення емоцій, а правильне керування ними.

Інтегруючи положення досліджень емоційної сфери дитини, ми розуміємо емоційний розвиток як комплексний закономірний процес ускладнення та збагачення емоційної сфери у контексті загальної соціалізації дитини. «Щоб радіти чужій радості та співчувати чужому, потрібно уміти за допомогою уяви ввійти в становище іншої людини, в думках стати на її місце», — стверджував психолог М. Тєплов.

Вивченням проблеми розвитку емоційної сфери в дошкільному дитинстві займалися психологи A.B. Запорожець, Л.П. Стрєлкова, В.В. Абраменкова, A.A. Рояк, А.Б. Миколаєва, Т.П. Гаврилова та ін. Їхні дослідження показали, що уже в дошкільному дитинстві закладаються основи емоційної культури особистості.

Об'єкт дослідження - емоційна сфера особистості.

Предмет дослідження - розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку.

Мета курсової роботи – теоретично дослідити та експериментально перевірити особливості розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку.

Завдання дослідження:

- Дослідити особливості емоційних якостей особистості.

- Вивчити особливості розвитку емоційної сфери в період дошкільного дитинства.

- Організувати та провести дослідження емоційного розвитку дошкільників.

- Проаналізувати результати проведеного експериментального дослідження.

В ході виконання роботи були застосовані теоретичні методи: аналіз наукової та психологічної літератури з теми дослідження, узагальнення, класифікація, систематизація теоретичних даних; емпіричні методи: спостереження, бесіди з вихователем та батьками дітей, психодіагностичні методики спрямовані на діагностику психічних та емоційних станів дітей.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновку, списку використаних джерел. Основна частина складається з двох розділів (теоретичного і експериментального).

Закрити

Психологічний аналіз розвитку емоційної сфери дошкільників

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.