Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТІ ЯК ПСИХІЧНОГО ПРОЦЕСУ 5

1.1 Поняття про пам’ять. Теорії пам’яті 5

1.2 Характеристика процесів пам’яті 9

1.3 Види пам’яті та їх особливості 14

1.4 Індивідуальні особливості пам’яті 18

Висновки до розділу 120

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПАМ’ЯТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 21

2.1 Організація, процедура та методи дослідження 21

2.2 Аналіз результатів експериментального дослідження 25

2.3. Заняття з корекції пам’яті молодшого школяра 29

Висновки до розділу 2 34

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37

ДОДАТКИ 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. Кожного дня ми дізнаємось багато нового, з кожним днем збагачуються наші знання. Все, про що дізнається людина, може бути надовго збережене в «закутках» її мозку. Мозок не тільки зберігає наші знання про навколишній світ, а й має здатність за нашим бажанням відтворювати ці знання.

Процес запам’ятовування, збереження й наступного пригадування або упізнавання того, що людина раніше сприймала, переживала чи робила, називається пам’яттю. Значення пам’яті в житті людини дуже велике. Абсолютно все, що ми знаємо, вміємо, є наслідок здатності мозку запам’ятовувати й зберігати в пам’яті образи, думки, пережиті почуття, рухи та їх системи.

Пам’ять зберігає нам знання, а без знань немислимі ні плідна діяльність, ні успішне навчання. Чим більше людина знає та вміє, тобто чим більше зберігається в неї в пам’яті, тим більшу користь вона зможе принести своєму народові, своїй Батьківщині.

Пам’ять, як і всі інші психічні процеси, має характер діяльності. Чи запам’ятовує людина, чи згадує вона, а чи пригадує що-небудь, відтворює або взнає - завжди вона здійснює певну психічну діяльність.

Людина запам’ятовує найміцніше ті факти, події та явища, які мають для неї, для її діяльності особливо важливе значення. І навпаки, все те, що для людини малозначуще, запам’ятовується набагато гірше й скоріше забувається.

Пам’ять людини формується ще в ранньому дитинстві, але велике значення набуває в шкільні роки необхідно запам’ятовувати і пам’ятати величезну кількість учбового матеріалу. Пам’ять є основним способом придбання знань і формування умінь і навиків. Але сьогодні школа більш орієнтована на розвиток мислення, уваги. Важливість розвитку пам’яті недооцінюється. «Запам’ятовувати уміє той, хто уміє бути уважним», - говорив Самюел Джонсон.

Вивченням процесів пам’яті займалися багато зарубіжних і вітчизняних учених, такі як Р. Еббінгауз, З. Фрейд, А. Біне, К. Бюлер, А.Р. Лурія та ін. Відомими є фундаментальні психологічні дослідження П.П. Блонського, Л.С. Виготського, Л.В. Занкова, П.І. Зінченка, А.А. Смирнова, А.Н. Леонтьєва, С.Л. Рубінштейна, які висвітлюють також і питання педагогічної практики. Цінні відомості про пам’ять знаходяться в працях прикладного характеру, зокрема, в тих, що розкривають її в зв’язку з особливостями засвоєння школярами змісту різних учбових дисциплін.

Мета даної курсової роботи: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити особливості розвитку процесів пам’яті на прикладі дітей молодшого шкільного віку.

Об’єкт дослідження: пам’ять як психічний процес.

Предмет дослідження: пам’ять молодшого школяра.

Гіпотеза: у дітей молодшого шкільного віку сформована короткочасна та змістовна пам’ять, причому, чим старші молодші школярі, тим рівень сформованості цих видів пам’яті вищий.

Завдання дослідження:

- провести аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження;

- теоретично обґрунтувати актуальність і соціальну значущість проблеми розвитку пам’яті, види та індивідуальні особливості пам’яті;

- здійснити експериментальне дослідження та проаналізувати отримані результати, зробити висновки.

Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи дослідження: теоретичні (аналіз, узагальнення, класифікація); емпіричні (тестування); методи математичної статистики.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Загальна характеристика процесів пам'яті

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.