Групова психокорекція емоційно-вольової сфери молодших школярів

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 61

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 5

1.1. Аналіз психологічної літератури з проблеми дослідження 5

1.2. Особливості емоційно-вольової сфери молодших школярів 11

1.3. Емоційні порушення в молодшому шкільному віці 16

РОЗДІЛ 2. ПСИХОДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 22

2.1. Організація та методи дослідження 22

2.2. Аналіз результатів дослідження 28

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 33

ВИСНОВКИ 55

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 57

ДОДАТКИ 58

ВСТУП

Актуальність дослідження продиктована тим, що на відміну від інтелектуального розвитку дитини, розвитку емоційно-вольової сфери не завжди приділяється достатня увага. Сучасні діти знають набагато більше, вони швидше вирішують логічні завдання, але вони значно рідше дивуються і захоплюються, обурюються і співпереживають, все частіше вони проявляють байдужість і черствість, їхні інтереси обмежені, а ігри одноманітні.

Розвиток емоційно-вольової сфери є найважливішим аспектом розвитку особистості в цілому. У молодшому шкільному віці складається і проявляється до 70% особистісних якостей, тому неувага до розвитку особистості в цьому віці породжує педагогічні прорахунки, які яскраво виявляються на наступних щаблях навчання. Проблеми емоційно-вольової регуляції з особливою гостротою виникають на перехідному етапі від молодшого шкільного до підліткового віку. При відсутності цілеспрямованого формування емоційно-вольової сфери особистості в умовах стихійного розвитку школярі виявляються нездатними до саморегуляції навчальної діяльності.

У молодшому шкільному віці формуються і виховуються емоційно-вольові якості. У дітей цього віку часто немає витримки, здатності до наполегливої дії, необхідного результату. Одні цілі у них швидко змінюються іншими. Тому у дітей необхідно виховувати стійку цілеспрямованість, витримку, ініціативність, самостійність, рішучість.

Останнім часом психологи відзначають зростання кількості дітей з труднощами в засвоєнні навчальних програм, самоконтролі, проблемами у взаємовідносинах у класних колективах, у розвитку творчих здібностей та обмеженими уявленнями про навколишній світ в плані активного співіснування в ньому.

У розробці проблеми вольових та емоційних процесів та їх виховання значну роль відіграли роботи І. Д. Беха, Л.С. Виготського, А.І. Висоцького, В.А. Іваннікова, Є.П.Ільїна, К.Н. Корнілова, В.А. Крутецького, А.Ц. Пуні, П.І.Розмислова, С.М.Рівеса, П.А. Рудіка, В.І. Селіванова, Б.М. Смірнова, та ін.

Незважаючи на проведені дослідження у цій сфері залишається багато невирішених проблем..

Об'єкт дослідження – діти молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження - розвиток емоційно-вольової сфери особистості.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, діагностиці та розробці корекційної програми, спрямованої на розвиток емоційно-вольової сфери дітей молодшого шкільного віку.

Для досягнення мети, ми поставили перед собою вирішення наступних завдань:

здійснити аналіз психологічної літератури з проблеми дослідження;

розкрити особливості емоційно-вольової сфери молодших школярів;

виявити емоційні порушення в молодшому шкільному віці;

провести психодіагностику розвитку емоційно-вольової сфери молодших школярів;

розробити корекційну програму розвитку емоційно-вольової сфери.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс теоретичних та емпіричних методів наукового дослідження: теоретичний аналіз і систематизація наукових літературних джерел; психологічна діагностика; бесіда; стандартизовані опитувальники; методи математичної статистики.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Групова психокорекція емоційно-вольової сфери молодших школярів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.