Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 60

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

I. Загальні закономірності проявів страхів у дорослих людей. 5

1.1. Генезис страхів. 5

1.2. Класифікації та форми страхів. 14

1.3. Соціальні страхи. Страх перед невдачею.. 19

II. Емпіричне дослідження страхів дорослих людей. 29

2.1. Методика і процедура дослідження. 29

2.2. Аналіз результатів дослідження. 35

ІІІ. Методи терапії і усунення страхів. 45

Висновки. 55

Література. 58

Додатки. 60

Вступ

Тією чи іншою мірою хвилювання і тривога перед публічним виступом, відповідальним іспитом, зустріччю з авторитетною людиною знайомі практично кожній дорослій людині. В певному ступені цей страх виконує позитивну функцію – примушує мобілізувати доступні ресурси, підготуватися до випробування, підвищує почуття відповідальності.

Але буває й так, що страх набуває зовсім іншої природи і замість мобілізації ресурсів призводить до їх блокування, починає гальмувати будь-які форми соціальної активності і приносить людині масу неприємних переживань. Іноді такого роду хворобливі страхи виражаються в нав’язливих, дивних і незрозумілих оточуючим діях, наприклад, в постійному митті рук через страх заразитися небезпечною хворобою або в нав’язливому контролі за вже дорослими дітьми через страх, що з ними може статися щось страшне.

Якщо людина сама не може впоратися зі страхами, що заважають щасливому і повноцінному життю, то виникає необхідність в професійній психологічній корекції. В свою чергу для того, щоб така корекція була ефективною, потрібно розуміти причини виникнення нераціональних страхів, їхні основні форми, мати уявлення про прояви страхів у нормі і у патології (у пацієнтів страждаючих психопатіями).

Отже, актуальність теми визначається необхідністю вивчення генезису, форм і проявів страхів з огляду на необхідність вироблення психологічно обґрунтованих прийомів і методів їхньої корекції.

Об’єктом дослідження є страх як феномен психічної сфери особистості дорослої людини.

Предметом дослідження є генезис страхів дорослих людей, форми таких страхів та основні принципи їх подолання.

Метою роботи є вивчення загальних закономірностей виникнення та генезису страхів, а також визначення загальних методичних принципів та конкретних методологічних прийомів подолання страхів дорослих людей.

Для досягнення мети були сформульовані наступні конкретні завдання:

- проаналізувати генезис страхів;

- дослідити класифікації та форми страхів;

- розкрити сутність методів терапії і усунення страхів;

- провести емпіричне дослідження страхів дорослих людей.

При проведенні емпіричного дослідження була висунута наступна гіпотеза: Існує зворотна залежність між рівнем особистісних страхів індивіда та його мотивацією на досягнення мети. Окрім того, індивіди з високим рівнем особистісних страхів віддають перевагу низькому або надмірно високому ризику, де невдача не загрожує престижу.

Метод. В ході проведення емпіричного дослідження були застосовані методи порівняльного та кореляційного аналізу.

Слід однак, зазначити, що при аналізі літературних джерел не було знайдено узагальнюючої роботи, яка б висвітлювала страхи дорослих людей в аспекті їхнього зв’язку з мотивацією на досягнення мети та уникнення невдачі (сама така проблема була сформульована в гіпотезі емпіричного дослідження даної дипломної роботи). У відповідності з цим можна визначити новизну дослідження.

Структура роботи. Структурно робота складається з вступу, двох основних розділів, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Причини прояву страху у дорослому віці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.