Особливості психічного становлення дітей з вадами розвитку

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ I. Загальна характеристика дітей із затримкою психічного розвитку. 5

1.1. Історія вивчення. 5

1.2. Причини затримки психічного розвитку. 10

1.3. Клінічні характеристики затримки психічного розвитку. 13

1.4. Диференціальна діагностика затримки психічного розвитку і схожих з нею станів  24

Розділ II. Психологічні особливості дітей із затримкою психічного розвитку дошкільного віку. 29

2.1. Сприйняття. 30

2.2. Мислення. 34

2.3. Мовний розвиток. 34

2.4. Особові особливості 37

2.5. Спілкування. 38

Висновок. 40

Список використаних джерел. 42

Вступ

Вивчення закономірностей аномалій розвитку психіки є необхідним завданням не лише патопсихології, але і дефектології і дитячої психіатрії, саме пошук цих закономірностей, вивчення причин і механізмів формування того або іншого дефекту психічного розвитку дозволяють своєчасно діагностувати порушення і шукати способи їх корекції.

Спектр порушень психічного розвитку у дітей досить широкий, але значно частіше серед них зустрічається затримка психічного розвитку.

У вітчизняній коректувальній педагогіці поняття "Затримка психічного розвитку" є психолого-педагогічним|, відноситься до "пограничної" форми дизонтогенеза| і виражається в уповільненому темпі дозрівання різних психічних функцій.

За даними вітчизняних і зарубіжних авторів, в дитячій популяції виділяються від 6 до 11% дітей із затримкою психічного розвитку різного генезу.

У дитячому віці затримка в психічному розвитку проявляється в уповільненому темпі розвитку сенсомоторних функцій, в млявості або, навпаки, в підвищеному занепокоєнні дитини. У дошкільному віці батьки і педагоги нерідко звертають увагу на недорозвинення мови у дітей, пізнє формування навичок охайності, самостійності. Проте зазвичай затримка психічного розвитку діагностується фахівцями у дітей до закінчення дошкільного віку або лише при вступі до школи. Найнаочніше вона проявляється у дітей в зниженні загального запасу знань, в обмеженості уявлень про оточення, у виражених порушеннях уваги і пам'яті. Діти погано устигають в школі, педагоги скаржаться на їх поведінку і слабку інтелектуальну продуктивність. І якщо до підліткового віку, затримка психічного розвитку не усунена, вона знаходить віддзеркалення в особовій незрілості, в підвищеній афектній і нерідко в девіантній поведінці.

Психолого-педагогічне вивчення можливостей психічного розвитку дітей із затримкою психічного розвитку, на думку В. І. Лубовського, "найважливішою своїй на меті повинні мати не лише встановлення факту відставання в розвитку, але і розкриття своєрідності проявів цього відставання".

Нині досягнуті великі успіхи в клінічному і психолого-педагогічному вивченні дітей із затримкою психічного розвитку. Але, не дивлячись на це, проблема затримки психічного розвитку і труднощів навчання цих дітей виступає як одна з найбільш актуальних психолого-педагогічних проблем.

Виходячи з вище за сказане, визначимо мету, завдання, предмет, метод і структуру вивчення цієї проблеми.

Мета: теоретично вивчити і проаналізувати психологічні особливості дітей із затримкою психічного розвитку.

Об'єктом цієї роботи є затримка психічного розвитку

Предмет: психологічні особливості дітей із затримкою психічного розвитку.

Завдання:

- розкриття суті основних понять;

- виявлення стану питання про затримку психічного розвитку в літературі;

- формулювання виводу, спираючись на теоретичний аналіз літератури.

Метод: аналіз загальної і спеціальної психолого-педагогічної і методичної літератури по темі.

Структура: курсова полягає: зі вступу, двох розділів, висновків і списку літератури.

Закрити

Особливості психічного становлення дітей з вадами розвитку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.