Роль психолога в оптимізації соціально-психологічного клімату колективу

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування психологічного клімату. 5

1.1 Суть поняття «психологічний клімат». 5

1.2. Структура соціально-психологічного клімату колективу. 8

1.3. Форми прояву соціально-психологічного клімату в колективі 17

1.4. Види соціально-психологічного клімату та фактори які впливають на його формування. 19

Розділ ІІ. Методи діагностики психологічного клімату в колективі 24

2.1 Методичні основи дослідження. 24

2.2 Оптимізація соціально–психологічного клімату в колективі 28

Розділ ІІІ. Дослідження впливу тренінгу на соціально-психологічний клімат в колективі старшокласників. 35

3.1 Розробка дослідження. 35

3.2 Організація та процедура дослідження по виявленню впливу тренінгу на соціально-психологічний клімат. 38

3.3. Інтерпретація результатів. 43

Висновки. 45

Література. 46

Вступ

Актуальність теми дослідження. Одним з найважливіших завдань психолога чи то керівництва тієї чи іншої організації є створення позитивного соціально-психологічного клімату в колективі.

Наявність позитивного соціально-психологічного клімату в колективі - один з показників його зрілості, результат великої і копіткої праці керівництва.

Дослідженню особливостей психологічного клімату приділяли увагу такі вітчизняні вчені: Свинецкий А.Л., Паригін Б.А., Платонов К.К., Мясищев В.М., Андреева Г.М.

Соціально-психологічний клімат це не тільки проблема сьогоднішніх соціально-психологічних складнощів соціального і науково-технічного прогресу, але й водночас і проблема рішення завтрашніх перспективних задач, зв’язаних з моделюванням нових, більш досконалих, ніж раніше людських відношень і спільнот.

Однак ще недостатньо досліджені методи впливу на психологічний клімат колективу.

Об'єкт дослідження: динаміка параметрів соціально-психологічного клімату колективу в старших класах.

Предмет дослідження: вплив психолога на соціально-психологічний клімат шкільного колективу.

Мета дослідження: виявлення ролі психолога в оптимізації соціально-психологічного клімату колективу.

Гіпотеза: соціально-психологічний тренінг є ефективним способом оптимізації соціально-психологічного клімату.

Для досягнення поставленої мети і обґрунтування робочої гіпотези нами було висунуто наступні завдання:

1. Провести систематизацію і аналіз теоретичного та емпіричного матеріалу з основ соціально-психологічного клімату.

2. Розробити серію тренінгових занять на поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі.

3. Проаналізувати і довести ефективність тренінгових занять на поліпшення соціально-психологічного клімату.

Методи дослідження:

- систематизування знань;

- констатуючий експеримент;

- формуючий експеримент.

Закрити

Роль психолога в оптимізації соціально-психологічного клімату колективу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.