Психологічний аналіз самотності в юнацькому віці

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 33

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ САМОТНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 5

1.1. Психологічний аналіз проблеми самотності 5

1.2. Проблема самотності в юнацькому віці 6

1.3. Самотність і соціально-психологічні проблеми. 8

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМОТНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 14

2.1. Організаційно-методичні основи дослідження. 14

2.2. Опис експериментальної вибірки. 16

2.3. Методи дослідження. 17

РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.. 20

3.1. Результати першого етапу дослідження. 20

3.2. Результати другого етапу дослідження. 21

4.3. Результати третього етапу дослідження. 27

ВИСНОВКИ.. 29

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 31

ДОДАТОК.. 33

ВСТУП

Самотність породжується втратою сенсу буття людини в сучасному суспільстві. Але залежить це не тільки від самої людини. Швидше це не її провина, а її біда. «Дуже багато об'єктивних чинників випало на наше стрімке століття, і протистояти їм кожна окрема особа сама по собі просто не в силах. Саме тому ми і говоримо, що наш час – час відчуження і самотності» [34, с. 48].

Одним з таких чинників перетворення відчуття самотності в психологічну якість, а її переживання в одну з глобальних людських проблем можна вважати повну і повсюдну перемогу сучасного наукового мислення.

Так, на початок XX століття наука проникла у всі сфери людського життя і стала основною формою осмислення не тільки світу, але і самої людини. Людина виявилася «аналітично» розібраною на складові частини (біохімічні або фізіологічні процеси, анатомічна будова і тому подібне). «Аналітична науки привела до втрати в масовій свідомості уявлення про унікальність і цілісність людини» [34, с. 68].

Як наслідок, розвиток виробництва почав вимагати наявність у людини якогось одного уміння, доведеного до автоматизму, як у роботі, абсолютно не цікавлячись її внутрішнім світом і сприймаючи людину як трудову одиницю.

В світлі всього вищевикладеного стає зрозумілий той факт, що проблема самотності, рівно важлива для всіх часів, стала предметом особливого інтересу в наші дні. Не тільки мистецтво, але і філософія, фізіологія, соціологія і, зрозуміло, психологія займаються дослідженням змін, що виникають в психіці особистості, що переживає почуття самотності з тих або інших причин.

Об'єкт дослідження: учні 8-10 класів (13-16 років) середньої школи №15 міста Рівне в кількості 38 чоловік.

Предметом вивчення є особливості самотності в юнацькому віці.

Мета нашого дослідження – провести психологічний аналіз самотності в юнацькому віці.

Відповідно до мети в наший роботі вирішувалися наступні завдання:

1. Проаналізувати психологічну літературу з проблеми самотності.

2. Виявити юнаків, що відчувають стан самотності.

3. Визначити особові особливості юнаків, що відчувають себе самотніми.

4. Виявити особливості соціалізації осіб юнацького віку, що відчувають стан самотності.

Гіпотези дослідження:

1. Підлітки, що відчувають стан самотності, володіють певними особовими особливостями і особливостями спілкування, які викликають даний стан.

2. Стан самотності негативно впливає на комунікативні здібності підлітків і їх статус в колективі однолітків.

Методи дослідження. Як методи дослідження нами використовувалися метод теоретичного аналізу спеціальної та психологічної літератури і такі емпіричні методи як тестування і соціометрія. Для кількісного аналізу отриманих даних використовувалися методи математичної статистики, зокрема t – критерій Стьюдента, коефіцієнт рангової кореляції по Спірмену.

Загальною методологічною і теоретичною основою дослідження є методологічні принципи системності, єдність свідомості і діяльності, детермінізму, психології розвитку, особового підходу.

Наукова новизна дослідження полягає:

1) у комплексному аналізі існуючих точок зору у психологічній літературі щодо проблеми самотності, у тому числі і підліткової;

2) у виявленні особових особливостей підлітків, що відчувають себе самотніми;

3) у виявленні особливостей соціалізації підлітків, що відчувають стан самотності.

Закрити

Психологічний аналіз самотності в юнацькому віці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.