Психодіагностика - історія розвитку, суть, етапи формування

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

"Психологічний діагноз. Етапи формування". 8

Психологічний діагноз. 19

Про діагностику рис особи і «зміряної індивідуальності». 26

Міфологічний етап. 26

Філософський етап. 28

Науковий етап. 33

Висновок. 35

Література. 36

Вступ

Психологічна наука в нашій країні нині вступає в якісно новий етап свого розвитку. Разом з обов’язковим курсом «Психологія» на різних факультетах вищих навчальних закладів. Психодіагностика в системі практичної психологічної служби має свої принципові особливості. У деяких дослідженнях вітчизняних та закордонних психологів відзначається необхідність розрізнення психодіагностики науково-дослідної та науково-практичної Льюіс Медіоон Герман Роршаха Г.Мюррей, Девід Векслер. Науково-практична психодіагностика орієнтується на різні записи суспільної практики, на завдання формування всебічно і гармонійно розвинутої особистості. Після деяких нововведень Л.Термена і його колег щодо школи Біне, тести почали використовувати для визначення індивідуально-психологічних властивостей. Найбільші вимоги висувалися до діагностики інтелекту.

В останні десятиріччя відмічається гуманізація робіт з психодіагностики (як дослідницьких, так і практичних). Тепер головною метою психодіагностики стає забезпечення повноцінного психічного та особистісного розвитку, людини. Психодіагностика прагне розробляти такі методи, які б сприяли розвитку дітей, молоді, подоланню труднощів, які виникають. Головна мета психодіагностика – це створення умов для проведення змістовної діагностикорозвивальної робот. У діагностиці необхідно вміти виділити психологічну проблему, правильно поставити запитання. Одержати потрібну інформацію від учителів, батьків, учнів, проаналізувати цю інформацію і зробити висновок, що має не просто практичну спрямованість. Але й спрямованість на аналіз конкретного, одиничного випадку. Психодіагностика – це наука і практика психічного діагнозу. Широке застосування психодіагностика знаходить у сфері консультативної роботи та психотерапевтичної допомоги у вирішенні різних видів питань.

Дані психодіагностики можуть використовуватись для розробки прогностичних питань.

Психодіагностика зародилась в кінці 20 ст і виступає як наука психологічних розбіжностей та претендує на їх вимір, підійшла до початку нового часу закладеної в дискусіях та спорах вимірів інтелекту пройшовши за дуже короткий період часу шлях від Гальтоновських шкал розуму до тестів Біне. Історично склалося так, що х моментів появлення і до кінця 19 ст психодіагностика була орієнтована на вимір індивідуальних розбіжностей інтелекту. І це не випадково якщо згадати про те, які надії про розумі чоловіка покладено 19 ст. Попереду нові перемоги і невдачі дискусії і відкриття яким було ознаменований розподіл психодіагностики у 19 ст.

Розвиток психодіагностики в період з 1901 до кінця 1920 років.

Основними вченими були Льюніс Медісон – його підхід заключався в провірці валідності і надійності заданої школи. Ця шкала була стандартизована на 21000 дітях і 180 дорослих вона охоплювала діапазон від 3х річного віку і до рівня дорослого але не включала тестів для 11 літніх результат виражався як співвідношення розумового розвитку віковим і міг бути перетворений коефіцієнт інтелекта або Айкю /Q. На основі розподілу Айкю /Q Гермен запропонував наступну класифікаційну схему Айкю /Q від 90-109 показує на середні розумові здібності, /Q нище 70 можливе при розумово відсталих, /Q вище 140 засвідчує про геніальність.

Окремого нагадування заслуговує вийшовши в світ в 1921 році книга Швейцарського психіатра і психолога Германа Роршаха «Психодіагностика» у цій книзі автор пропонує новий тест. Він вмісти 10 таблиць з симетричними чорно-білими та кольоровими чорнильними плямами дивлячись на які потрібно було сказати, що це може бути, і на що це подібне.

Розвиток психодіагностики з 1930 по 1939 роки.

В середині 30 років в Гарвардському університеті ведуть дослідження Крістіана Морган і Г.Мюррей. В цих дослідженнях було в перше з’явлено про, що принцип проекції може використовуватись як основна побудова діагностичної процедури на весні 1935 році в виданні «Дослідження особистості обґрунтовується принцип психологічної проекції, а трохи пізніше з’являється 1 проективний тест тематичної аперцепції ТАП. Також до цього періоду можна віднести таких вчених як: Кін-Мак-Німар, Девід Векалер, Едвард Лі Торндайк, Луіс Леон Терстоун та інші. Розвиток психодіагностики в 1940 р. В цей період продовжувало збільшуватися кількість діагностичних методик. Уявлення діагностичних методик про кількість психологічних тестів 1940 році дає журнал психічних вимірів виданий Оскаром Буро сом відповідному випуску в якому, опубліковано огляди по 325 тестам і просто огляди перераховані 200 тестів. Звичайно далеко не всі із тих тестів користувалися популярністю серед психологів. Так як 1 світова, друга світова стимулювала розробку таких тестів таких як:

1. армійський загальний класифікаційний тест.

2. тест прогресивних матриць Равена.

В кінці 40 достатньо активно обговорюється питання про значення ситуаційних змінних відносно даних, які отримуються в наслідок проектівних технік. В 50 роках уже традиційно лідирують відомі методики псих діагностичних досліджень. До 1951 року нараховувалися 1219 публікувань присвяченню. Тестів Роршаха з них 493 використовувала школа Стефорт Біне, а Векслер Бельвю була відома 371 публікація. Досить багато досліджень було пов’язано з ТАП в 1955 р. появляється школа Векслера для виміру інтелекту дорослих. Структура якої була аналогічною. Векслер Бельв’ю. У 1958 р. був опублікований один з найбільших відомих тестів Р.Кеттелла.

Найбільш відомий вільний тест для вираження інтелекту. 50 роки ознаменовані розвитком нового типу особистісних тестів. До них можна віднести: школа проявів тривоги Дж. Тейлор, Моуделейський особистісний тест, каліфорнійський психологічний тест 60 роки 20 ст роки дискусії, протесту особливо конфліктні. Ці дискусії були в США. Випуск американського журналу в листопаді був присвячений атакам на психологічне тестування і заявами в його захист в 1966 році на рівні сенату США обговорювалося рішення про нову повну заборону тестів, але воно не було підтримане більшістю.

В 1967 році була представлена нова школа інтелекту дітей дошкільного віку. Через 2 роки було представлено школу розвитку немовлят. Бейлі яка була стердантизована 1262 дітях віком від 2 до 30 місяців. Трьома найбільше відомими були мінесостський перцептивно-діагностичний тест візуального розвитку Фростенга і Іллінайський тест психолінгвістичних здібностей.

На протязі 1970 років психологічне тестування продовжувало підлягати нападкам із сторони критиків які працювали як і в цій області так і поза нею. Основними напрямками критиків були ті, що і раніше. Тести обвинувачувалися в тому, що на їх основі багатьох людей минали в можливості освіти отримання в тому числі і професійної.

Не дивлячись на незатихаючу боротьбу з психологічними тестами їх кількість продовжувала збільшуватись. З особистісних тестів які появилися у 70 варто відзначити тест загального здоров’я.

Д.Галдберга 1972 рік і розроблений Т.Міллоном клінічний багатоосний тест 77 рік характерною рисою розвитку психодіагностики в 70 роках в розвинутих країнах світу стає її комп’ютеризації. Різко збільшується кількість комп’ютерних версій тестів.

Безперечним досягненням психологів 80 років яке мело безпосереднє відношення до діагностики було видання в період 1982 році по 1998 п’ятитомника «Успіхи в психології людського інтелекту»

Можливою подією для розуміння місце і значення тестів в суспільному суспільстві є вихід у світ книг. «Тестування здатностей: області застосовування наслідки і полемічні запитання». У 1984 році з’являється ще одне довідкове видання присвячене тестам – «Критика тестів», але яке робиться можливим джерелом інформації і критичних оцінок по відношенню до сотень тестів. Завершиться ця десятитомна серія 1994 році. Серед тестів діагностики діалектів як і раніше перші місця займають тести призначені для різних вікових груп шкали Векслера такі як: короткий «тест інтелекта» Кауфмена «Тест інтелекту підлітків і дорослих «Кауфмена» Диференціальний тест здібностей. Оцінка вікового розвитку немовлят і дітей раннього віку. В 90 роках в психодіагностиці продовжується вивчення ролі ситуацій в поведінці індивіда, основна увага приділяється аналізу поведінки людини у важких стресових ситуаціях. До вивчаючих феноменів в першу чергу відносяться постравматичні стресові розлади для виміру яких створено дуже багато тестів. Початок 90 років відмічений значним ростом кількості тестів в яких використовується комп’ютери.

Отже 90 роки свідчили про незмінне збільшення і розширення інтересу до психологічного застосування. На це вказує як розробка нових тестів так і вивчення існуючих тестів систематичних переглядом їх більш ранніх версій.

Закрити

Психодіагностика - історія розвитку, суть, етапи формування

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.