Особливості процесів мислення у дошкільників

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 5

1.1. Загальна характеристика розвитку мислення в дошкільному віці 5

1.2. Формування і вдосконалення розумових дій у дошкільників, як основа розвитку мислення. 13

1.3. Розвиток образного мислення дошкільника. 17

1.4. Засвоєння логічних форм мислення. 21

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 29

2.1. Опис процедури та методів дослідження. 29

2.2. Аналіз результатів експериментального дослідження. 31

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 38 

ВСТУП

Актуальність теми. Надзвичайно важливим етапом цілеспрямованого формування мислення в процесі навчання є дошкільний вік. У сучасній віковій і педагогічній психології проблема розвитку мислення дошкільника займає одне з центральних місць. І це не випадково, тому що дані психолого-педагогічних досліджень свідчать про те, що найбільш активно мислення розвивається саме в період дошкільного віку. Питання цілеспрямованого формування мислення розглядались у роботах Р.Атаханова, В.В.Гагай, З.І.Калмикової, Л.К.Максимова, Н.А.Менчинської та інших.

В Україні окремі аспекти проблеми розроблялись у рамках психологічних та педагогічних досліджень Г.О. Баллом, Н.І. Жигайлом, А.Б.Коваленко, Г.С.Костюком, С.Д.Максименком, Л.О.Мойсеєнко, В.О. Моляко, Б.А. Якимчуком. Однак специфіка розвитку мислення дітей дошкільного віку залишається нез’ясованою. Немає однозначної відповіді і на питання про критерії розвитку мислення дітей цього віку. Зазначимо, що останнім часом з’явились оригінальні методики, спрямовані на розвиток творчого мислення (В.В. Гагай, СВ. Маслова, Д.М. Нурмагомедов).

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури та з урахуванням існуючої практики було зроблено висновок про існування суперечності між потребою суспільства у особистостях та недостатньою розробленістю засобів впливу на розвиток формування мислення. Окрім того, в психолого-педагогічній літературі з даного питання розроблялись переважно питання сутності та механізмів становлення мислення, у той час як проблема засобів, методів і умов розвитку мислення розроблена недостатньо.

Таким чином, проблема розвитку мислення в молодшому дошкільному віці потребує подальшого вивчення. Цю проблему ми й обрали як тему курсової.

Мета курсової роботи – визначити особливості процесів мислення у дошкільників.

Об’єкт – процес мислення дошкільника.

Предмет – особливості процесів мислення дошкільника.

Завдання:

- охарактеризувати процеси мислення в дошкільному віці;

- визначити особливості мислення в дітей дошкільного віку;

- розробити методику діагностики мислення дітей дошкільного віку.

Закрити

Особливості процесів мислення у дошкільників

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.