Психотравмуючі ситуації в житті студентів вищих навчальних закладів

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ В СТУДЕНТСЬКОМУ ЖИТТІ 5

1.1. Психотравмуючі ситуації на шляху соціалізації і формування особистості студента  5

1.2. Причини та симптоми дезадаптаційної поведінки студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі 11

РОЗДІЛ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПСИХОТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ НА РІВЕНЬ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ.. 17

2.1. Аналітична характеристика методів дослідження. 17

2.2. Аналіз отриманих результатів. 21

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 36

ДОДАТКИ.. 38 

ВСТУП

Актуальність теми. Сучасна реальність є невичерпним джерелом стресових, критичних, травмуючих ситуацій. Повсякденна психічна травматизація є неминучим явищем, в якому проявляється ставлення людини до різноманітних стресфакторів її життя. Проблема психологічних травм і необхідності постійного їх подолання стала ще більш актуальною у зв'язку із загальним загостренням соціальної кризи та особливо позначається на молоді, яка навчається і зазнає впливу численних стресогенних факторів як соціального та особистісного, так і інформаційного характеру. Учбова діяльність, до якої залучена або має причетність більшість молодих людейє плідним підґрунтям для створення психотравмуючих ситуацій, що за відсутності індивідуальних стратегій їхнього переживання та подолання, кваліфіковано розроблених і відпрацьованих з допомогою компетентних спеціалістів, спричиняють виникнення вкрай негативних психічних станів та перешкоджають ефективному особистісному та професійному розвиткові молодої людини.

Вступаючи до вищого освітнього закладу, студенти стикаються з рядом проблем, що пов’язані з недостатньою психологічною готовністю до навчання у вищому освітньому закладі, з руйнуванням роками вироблених установок, навичок, звичок, ціннісних орієнтацій вихованців середньої школи і виробничих колективів, утрати роками закріплених взаємин з колективом та формуванням нових навичок, а також з невмінням здійснювати психологічну саморегуляцію власної діяльності та поведінки. Зі вступом до вищого навчального закладу юнаки і дівчата потрапляють у нові, незвичні для них умови, що неминуче спричиняє ламання динамічного стереотипу і пов'язаних з ним емоційних переживань.

Нерідко соціально-психологічна дезадаптація породжує втрату сформованих позитивних установок і відносин студента-першокурсника. Важким наслідком дезадаптації є стан напруженості і фрустрації, зниження активності студентів у навчанні, втрата інтересу до громадської роботи, погіршення поведінки, невдачі на першій сесії, а в ряді випадків - втрата віри у свої можливості, розчарування у життєвих планах. Усе це призводить до психічного перевантаження, яке власне і знижує адаптативні можливості і, як наслідок, сприяє порушенню психічного здоров’я особистості.

Вибір шляхів подолання психотравмуючих ситуацій, можливості психокорекції негативних станів, що виникають внаслідок переживання психологічних травм чи перебування у травмуючих ситуаціях, є недостатньо вивченими при тому, що потребують особливої уваги, оскільки психологічний вплив має враховувати унікальні особливості індивідуального досвіду та неповторного сполучення особистісних властивостей людини, що є актуальним для загальної психології, диференційної психології та прикладних психологічних досліджень.

Об’єкт дослідження - психотравмуючі ситуації в житті студентів вищих навчальних закладів.

Предмет дослідження – вплив психотравмуючих ситуацій на рівень адаптації студентів до навчання.

Мета дослідження – проаналізувати психотравмуючі ситуації в студентському життіта визначити рівень адаптації студентів до навчання.

Завдання дослідження:

1. Визначити психотравмуючі ситуації на шляху соціалізації і формування особистості студента

2. Окреслити причини та симптоми дезадаптаційної поведінки студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі

3. Експериментально дослідити вплив психотравмуючих ситуацій на рівень адаптації студентів до навчання.

Курсова складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Психотравмуючі ситуації в житті студентів вищих навчальних закладів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.