Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 48

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПОХОДЖЕННЯ І ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІДЕРСТВА   5

1.1. Поняття і суть лідерства. 5

1.2. Теорії походження лідерства. 8

1.3. Взаємини між дітьми дошкільного віку. 13

РОЗДІЛ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН МІЖ ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 23

2.1. Виявлення лідерів у групі 23

2.2. Аналіз результатів дослідження. 27

2.3. Програма розвитку міжособистісних стосунків засобами ігрової діяльності 30

ВИСНОВКИ.. 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 44

ДОДАТКИ.. 46

ВСТУП

Актуальність дослідження. Інтерес до лідерства виник ще в глибокій старовині. Феномен лідерства протягом століть хвилював свідомість багатьох дослідників. Поняття лідерства широко поширено в соціології, політології, психології і ряді інших наук про людину і суспільство. Цьому феноменові присвячені обширні теоретичні і емпирічні дослідження. Вивчення лідерства має безпосередню прагматичну спрямованість.

Лідер (від англ. - ведучий) – особа, здатна впливати на інших в цілях інтеграції спільної діяльності, направленої на задоволення інтересів даного співтовариства.

Бажання бути лідером властиве, очевидно, аж ніяк не малому числу людей. Інша справа, що далеко не кожному з них вдається свою мрію здійснити. Одного тільки бажання і навіть зусиль з його реалізації (іноді досить значних) усе-таки виявляється ще недостатньо. Суть проблеми полягає в тому, що як лідер людина повинна бути, насамперед, сприйнятою членами своєї групи.

У взаємовідносинах дітей старшого дошкільного віку починаєактивно формуватися комунікативна та соціальна компетентність, а взаємодіядитини з однолітками і дорослими набуває особливих рис. При цьому, співпрацярозглядається як тип взаємодії в спільній діяльності.

Дослідження показують, що між дітьми дошкільного віку існують доволі складні відносини. Задовго до того, як в процесі організованої вихователем сумісної діяльності складуться ділові контакти, між дітьми виникають особисті відносини, що базуються на почуттях симпатії, антипатії тощо, що впливає на становлення дитячого колективу, взаємовідносин в ньому, формуванню позитивних якостей між його членами, впливає на клімат та настрій дітей.

Особисті взаємовідносини найбільш яскраво виявляються в невеликих дитячих об’єднаннях, що будуються в основному на почутті взаємної симпатії, емоційної прив’язаності. В таких об’єднаннях дошкільники вчаться проявам чутливості, чуйності, піклуванні про іншого, допомозі один одному, тобто тут беруть свій початок перші паростки доброзичливого відношення до оточуючих людей та своїх ровесників.

Означеній проблемі присвячені монографії, створені відомими психологами Л.С.Виготським, О.В.Запорожцем, В.К.Котирло, М.І.Лісіною, Я.З.Неверович, які лишаються класичними, базовими і визначають методологічні підходи до розв’язання даного питання. Також цю тему досліджували: М. Шимановський, Р.Х. Шакуров, Є.С Кузьмін, С. Куча, О.І. Киричук, Р.І. Солопова, А.В. Мудрик, Н.Л.Седеванова, М. Фей гін, Б. Бабенко, Л.В. Турищева, Д. Креч, Л.І. Уманський, Т.Н. Мальковська, Н.Ф. Маслов, В.В. Шпалінський, В.І. Зацепін та інші.

Об’єкт дослідження – лідерство, як одна з найгостріших проблем психології.

Предмет дослідження – характеристики лідерів.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити лідерів у колективі дітей старшого дошкільного віку.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

визначити поняття і суть лідерства;

розглянути теорії походження лідерства;

дослідити взаємини між дітьми старшого дошкільного віку;

провести експериментальне дослідження міжособистісних взаємин між дітьми старшого дошкільного віку та виявлення лідерів у групі;

розробити програму розвитку міжособистісних стосунків засобами ігрової діяльності.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Психологічні характеристики лідерів груп

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.