Особливості спілкування дитини з батьками

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАННЯ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З БАТЬКАМИ.. 5

1.1. Особливості спілкування дітей дошкільного віку. 5

1.2. Спілкування дітей дошкільного віку з батьками та іншими дорослими  8

1.3. Створення партнерської взаємодії між батьками та дітьми. 13

РОЗДІЛ ІІ. ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ З БАТЬКАМИ.. 20

2.1. Родинне спілкування як чинник мовленнєвого розвитку дошкільника  20

2.2. Основні напрями мовного розвитку дітей дошкільного віку в процесі спілкування з батьками. 25

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження. 33

ВИСНОВКИ.. 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 40

ДОДАТКИ.. 42 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Потреба у спілкуванні є для дитини однією з первинних. У Базовому компоненті дошкільної освіти спілкування розглядається у рамках взаємодії дошкільняти з дорослими та однолітками[2]. Сучасна наука й експериментальна практика підтверджують ефективність педагогіки співробітництва, яка обстоює необхідність поваги до особистості дитини й визнання її унікальності, потребу демократичного діалогу з нею.

У процесі спілкування з дорослими дитина наслі­дує їх, набуває вміння взаємодіяти з людьми. Ра­дість від спільної діяльності породжує нові взаємини між самими дітьми: формуються товариськість, паростки дружби. Проте проблема входження малюка у світ до­рослих завжди актуальна. Суспільство постійно розви­вається й потребує розвитку однієї з головних його скла­дових - спілкування.

Особливості спілкування дітей з батьками є досить актуальною на сьогодні темою. І це не даремно, адже в процесі спілкування з батьками дитина самовдосконалюється, дізнається багато нового і цікавого і звичайно саморозкривається.

Мовлення і спілкування дітей завжди було предметом дослідження багатьох поколінь вчених, зокрема вивченням мовлення займались Т.В.Ахутіна, А.М.Богуш, Л.І.Божович, Л.С.Виготський, І.О.Зімняя, Т.О.Ладиженська, О.Р.Лурія, Т.О.Піроженко; спілкування досліджували О.О.Бодальов, О.Ф.Бондаренко, О.В. Запорожець, Я.Л.Коломинський, О.О.Леонтьєв, М.І.Лісіна, Б.Д.Паригін, А.Г.Рузська, О.О.Смірнова, Т.С.Яценко та інші.

Разом з тим, питання впливу та ролі батьків на розвиток спілкування дошкільника, майже не досліджувались. З огляду на це ми й присвятили своє дослідження цій проблемі.

Об’єктом дослідження в даній роботі є методика дошкільного виховання.

Предмет дослідження: особливості спілкування дітей дошкільного віку з батьками.

Мета роботи: дослідити основні особливості побудови виховного процесу при організації спілкування дошкільників з батьками та дорослими; експериментально перевірити ефективність використання основних форм і методів виховання.

Завданнями дослідження є:

розкрити особливості спілкування дошкільників;

описати спілкування дітей дошкільного віку з батьками та дорослими;

визначити ефективні методи розвитку мовлення дітей дошкільного віку у процесі спілкування з батьками;

провести експериментальне дослідження та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань у дослідженні було використано такі методи: теоретичні – аналіз, систематизація, узагальнення, класифікація матеріалів фахової літератури з окресленої проблематики; емпіричні – тестування, педагогічний експеримент, кількісний та якісний аналіз отриманих результатів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Особливості спілкування дитини з батьками

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.