Генеза негативних психічних станів дітей підліткового віку та їх корекція

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 52

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ У ПІДЛІТКІВ. 5

1.1. Психічні стани як предмет вивчення сучасної психологічної науки. 5

1.2. Причини та особливості прояву негативних психічних станів у підлітковому віці 9

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕЗИ НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ У ПІДЛІТКІВ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ.. 19

2.1. Організація та методичне забезпечення експериментального дослідження  19

2.2. Організація корекційної роботи щодо подолання негативних психічних станів у дітей підліткового віку. 21

2.3 Аналіз результатів застосування діагностико-корекційної програми щодо подолання негативних психічних станів. 38

ВИСНОВКИ.. 45

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 47

ДОДАТКИ.. 49 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблема оптимізації психічного стану, в якому перебуває людина в кожній ситуації свого життя, належить саме до тих психологічних проблем, які посідають, з одного боку, значне місце у наукових розробках і, водночас з другого - експериментально недостатньо досліджених. Вивчення психічних станів відіграє особливу роль для психологічної науки тому, що саме вони служать першочерговою дійсністю, що спрямовує наше щоденне життя і зумовлює прогрес людського буття, особливо в сучасних умовах зростання психічного та інтелектуального навантаження на підростаюче покоління. Психічний стан становить собою досить складне явище, виступаючи похідною від соціальної ситуації, стану особистісного здоров'я, змісту, стилю та специфіки діяльності і водночас детермінантою якості психосоціального буття.

Найгостріше проблема психічних станів, особливо емоційних, саме як проблема психосоціального буття виявляється під час шкільного життя, тобто первинного соціально зумовленого способу відтворення особистістю культурних надбань людства. Шкільне життя в цілому вимагає від сучасного школяра мобілізації, концентрації і розвитку всіх психічних ресурсів особистості.

Сучасними психолого-педагогічними дослідженнями встановлено, що між навчально-виховними ситуаціями шкільного життя та психічними станами учнів існує залежність. З одного боку, останні значною мірою визначені такими ситуаціями, з іншого, — перебіг навчально-виховного процесу, його динаміка та результативність прямо залежать від психічних станів школярів. Негативні емоційні стани або ж стани з надмірно ейфорійним чи мінливим емоційним фоном деструктивно впливають на його навчальну діяльність, дезорганізують її. Ці стани часто призводять до зниження продуктивності розумової та фізичної праці підлітків, цілеспрямованості, обдуманості та керованості у їх діяльності. Саме тому вивчення емоційних станів в підлітковому віці вкрай потрібні для педагогічної практики.

Саме зважаючи на необхідність створення умов оптимізації емоційного психічного стану підлітків, ми й підійшли до необхідності досліджень та аналізу проблеми подолання психічних станів тривоги і фрустрації в підлітковому віці, що робить актуальним дослідження методів діагностики та корекції цих емоційних станів підлітків.

Об’єкт дослідження – негативні психічні стани у дітей підліткового віку.

Предмет дослідження – форми і методи діагностико-корекційної роботи з подолання негативних психічних станів у підлітків.

Мета дослідження полягає у створенні комплексної програми діагностики і корекції негативних психічних станів у дітей підліткового віку.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що теоретично та експериментально обґрунтована програма діагностики і корекції емоційних станів тривоги та фрустрації підлітків за умов її застосування у навчально-виховному процесі має забезпечити оптимізацію емоційного психічного стану дітей і зменшити рівень їх тривожності.

Завдання дослідження:

Провести теоретичний аналіз проблеми психічних станів тривоги і фрустрації у підлітків на основі розробок сучасної наукової психолого-педагогічної літератури.

Обґрунтувати і вдосконалити комплекс діагностико-корекційної роботи з подолання психічних станів тривоги і фрустрації у підлітків.

Експериментально перевірити ефективність комплексу методів діагностики і корекції станів тривоги і фрустрації у підлітковому віці.

Здійснити аналіз отриманих результатів та розробити методичні рекомендації щодо подолання станів тривоги і фрустрації у підлітків.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Генеза негативних психічних станів дітей підліткового віку та їх корекція

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.