Діагностика рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 53

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні аспекти діагностики рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра 5

1.1. Пізнавальні процеси особистості молодшого школяра 5

1.1.1. Увага 5

1.1.2. Сприйняття 8

1.1.3. Пам'ять 12

1.1.4. Мислення 18

1.1.5. Уява 28

1.2. Методи діагностики рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра       29

Розділ 2. Експериментальне вивчення рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра 37

2.1. Опис методики дослідження 37

2.2. Аналіз отриманих результатів 39

Висновки 46

Література 48

Додатки 50

Вступ

Актуальність теми дослідження. У молодшому шкільному віці діти мають в своєму розпорядженні значні резерви розвитку. Їх виявлення і ефективне використання – одне з головних завдань вікової і педагогічної психології. Але перш ніж використовувати наявні резерви, необхідно підтягти дітей до потрібного рівня готовності до навчання.

Зі вступом дитини до школи під впливом навчання починається перебудова всіх її пізнавальних процесів, надбання ними якостей, властивих дорослим людям. Це пов'язано з тим, що діти включаються в новий для них вид діяльності і системи міжособових відносин, що вимагає від них наявності нових психологічних якостей. Загальними характеристиками всіх пізнавальних процесів дитини повинні стати їх довільність, продуктивність і стійкість. На уроках, наприклад, дитині з перших днів навчання необхідно протягом тривалого часу зберігати підвищену увагу, бути досить посидючою, сприймати і добре запам'ятовувати все те, про що говорить вчитель.

Психологами доведено, що звичайні діти в молодших класах школи цілком здатні, якщо тільки їх правильно навчати, засвоювати і складніший матеріал, ніж той, який дається за діючою програмою навчання. Проте для того, щоб уміло використовувати резерви, що були у дитини, необхідно вирішити заздалегідь дві важливі задачі. Перша з них полягає в тому, щоб якнайшвидше адаптувати дітей до роботи в школі і вдома, навчити їх учитися, не витрачаючи зайвих фізичних зусиль, бути уважними, посидючими. В зв'язку з цим учбова програма повинна бути складена так, щоб викликати і підтримувати постійний інтерес у учнів.

Друге завдання виникає у зв'язку з тим, що багато дітей приходять до школи не тільки не підготовленими до нової для них соціально-психологічної ролі, але й із значними індивідуальними відмінностями в мотивації, знаннях, уміннях і навиках, що їх навчання для одних є дуже легкою, нецікавою справою, для інших надзвичайно важкою (і внаслідок цього також нецікавою) і лише для третіх, які не завжди складають більшість, відповідною їх здібностям. Виникає необхідність психологічного вирівнювання дітей з погляду їх готовності до навчання за рахунок підтягування відстаючих до добре встигаючих.

Ще одна проблема полягає в тому, що поглиблена і продуктивна розумова робота вимагає від дітей посидючості, стримує вимоги емоцій і регуляції природною руховою активне зосередження і підтримку уваги на учбових завданнях, а в початкових класах це вміють робити далеко не всі діти. Багато хто з них швидко втомлюється.

Для вирішення цих та інших проблем великого значення набуває діагностика рівня розвитку пізнавальної сфери молодших школярів.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об'єктом дослідження курсової роботи є психодіагностика пізнавальної сфери дитини.

Предмет дослідження – особливості діагностики рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра.

Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному розгляді проблеми особливостей діагностики рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

– проаналізувати психологічний зміст проблеми в науковій літературі.

– сформулювати адекватну гіпотезу теоретико-емпіричного дослідження;

– здійснити емпіричну перевірку сформульованої гіпотези;

– сформулювати висновки теоретико-емпіричного дослідження.

Гіпотезу дослідження можна сформулювати наступним чином:

Особливості діагностики рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра проявляються у комплексі індивідуальних, особистісних та суб'єктивних якостях конкретної дитини.

Практичне значення курсової роботи полягає у можливості наукового використання результатів дослідження. Використати дослідження можна при роботі психолога в навчальному закладі.

Закрити

Діагностика рівня розвитку пізнавальної сфери молодшого школяра

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.