Психологічна допомога підліткам в особистісному зростанні

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ.. 3

Розділ I. Психологічний аналіз проблеми особистісного зростання підлітків. 5

1.1. Феномен особистісного зростання як психолого-педагогічна проблема. 5

1.2. Особливості особистісного зростання в підлітковому віці 11

1.3. Саморозвиток як детермінанта  особистісного зростання підлітка. 16

Розділ ІІ. Експериментальне дослідження особистісного зростання підлітків. 28

2.1. Процедура та опис методик дослідження. 28

2.2 Аналіз отриманих результатів та їх інтерпретація. 34

Висновки.. 38

Список використаних джерел.. 42

Додатки.. 45

Вступ

Актуальність теми дослідження. Процес демократизації сучасного суспільства значною мірою залежить від того, наскільки людина здатна брати на себе відповідальність за здійснювані нею вчинки у тому життєвому просторі, який твориться її особистими взаємодіями (діяльністю, взаєминами, спілкуванням).Динамічні зміни, що відбуваються в даний час у всіх сферах життя суспільства, вимагають підвищених вимог до активності, самостійності і відповідальності людини в питаннях самовизначення і особистісного зростання. Сучасна людина постійно знаходиться в ситуації вибору тієї або іншої альтернативи, оцінки своїх потреб, мотивів, цілей і можливостей їх досягнення.

У сучасної молоді, з одного боку, значно зросли потреби в самоствердженні, самовизначенні,самореалізації з іншого - спостерігається явище поступової примітивізації свідомості та самосвідомості. Внаслідок цього - часті прояви духовної спустошеності, егоїзму, інфантилізму та втрата підростаючим поколінням почуття відповідальності, які призводять до деформації нормативно-ціннісної сфери зростаючої особистості, особливо у підлітковому віці, викликають занепокоєння батьків, педагогів та потребують пильної уваги науковців. Відомо, що процес переходу від дитинства до дорослості відбувається гостро й часто досить драматично, і в ньому найвиразніше переплітаються суперечливі тенденції особистісного розвитку.

Отже, соціальна значущість проблеми особистісного зростання у підлітковому віці, її недостатня розробленість й зумовили вибір теми нашого дослідження – “Психологічна допомога підліткам в особистісному зростанні”.

Об'єкт дослідження: психологічна допомога підліткам в особистісному зростанні.

Предмет дослідження: феномен особистісного зростання як психолого-педагогічна проблема.

Мета дослідження: здійснити психологічний аналіз особистісного зростання підлітків та охарактеризувати умови формування здатності до саморозвитку.

Завдання дослідження:

1.Дослідити феномен особистісного зростання як психолого-педагогічну проблему.

2.Здійснити теоретичний аналіз наукового уявлення про підлітка як суб'єкта особистісного зростання.

3.Розкрити зміст поняття «саморозвиток» як детермінанти особистісного зростання.

4.Експериментально дослідити особливості рівня та потреби в саморозвитку підлітків

5.Розробити методичні рекомендації до реалізації моделі формування здатності до особистісного зростання у підлітків в цілісному педагогічному процесі.

Методики та методи дослідження: під час експериментального дослідження були застосовані методики діагностики «Діагностика рівня саморозвитку підлітка Л.Н Бережнова», «Діагностика реалізації потреб в саморозвитку Тіхонова Л.С.». В процесі роботи були застосовані такі методи наукового дослідження: аналітичний метод, метод угрупування і порівняння, аналіз і синтез, наукова абстракція, індукції та дедукції, узагальнення.

База дослідження: було охоплено 40 учнів 8-го та 11-го класів ЗОШ №16 м. Рівне.

Структура роботи: обсяг і структура роботи обумовлені внутрішньою логікою розкриття теми дослідження, характером предмета, а також поставленою метою та основними завданнями роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, методичних рекомендацій та списку використаних джерел.

Закрити

Психологічна допомога підліткам в особистісному зростанні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.