Психологічні особливості зв’язку розумового та мовленнєвого розвитку дошкільників

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ РОЗУМОВОГО ТА МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 5

1.1. Розумовий розвиток дошкільника. 5

1.2. Особливості розвитку мовлення у дошкільному віці 10

1.3. Взаємозв'язок розвитку мовлення та інших психічних процесів. 15

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ РОЗУМОВОГО ТА МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ   23

2.1. Програма та методики дослідження. 23

2.2 Результати дослідження, їх аналіз та інтерпретація. 27

ВИСНОВКИ.. 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 33

ДОДАТКИ.. 35

ВСТУП

Актуальність дослідження. Усі психічні функції розвиваються за безпосереднього впливу мовлення, яке стимулює і поглиблює розвиток. Розвиток мовлення продовжує здійснюватись за активної участі дорослих.

У дошкільному віці дуже інтенсивно розвиваються комунікативні форми і функції мовної діяльності, удосконалюються практичні мовні навички, суттєво змінюється словниковий обсяг мовлення, відбувається усвідомлення мовної діяльності загалом. Дитина дошкільного віку активно засвоює мовлення, оскільки це зумовлюють її потреби дізнатись, розповісти, вплинути на себе й на інших.

Оволодіваючи мовою у процесі спілкування з дорослими, дитина отримує не лише засіб ефективного спілкування з оточенням, а й засіб успішного керування власною поведінкою. За допомогою мови дитина може сформулювати мету своїх дій, спланувати їх послідовність, а також зіставити зміст і цілі діяльності. Після оволодіння мовою та мовленням дитина здатна спрямувати свої дії чи утриматись від виконання деяких із них. У дошкільному віці процес оволодіння основами мовлення зазвичай завершується.

Мовлення супроводжує всі види діяльності дошкільника, сприяє встановленню і розвитку його соціальних контактів, стає ефективним інструментом мислення. Зміст і форми дитячих висловлювань залежать від форм спілкування, комунікативних завдань дошкільника. У процесі спілкування мовлення удосконалюється, набуває нових якостей, зумовлює перебудову психічних процесів тощо. Основними напрямами його розвитку є розширення лексичного запасу слів і граматичної структури мовлення.

Розвиток мови дітей, оволодіння багатствами рідної мови складає один з основних елементів формування особистості, освоєння вироблених цінностей національної культури, тісно пов'язане з розумовим, моральним, естетичним розвитком. Мислення не може успішно розвиватися без мовного матеріалу. У логічному мисленні важлива роль належить поняттям, в яких узагальнені суттєві ознаки явищ.

Для вивчення даної теми основоположне значення має знання і розуміння методологічної основи взаємозв'язку розумового і мовного розвитку, а саме - положення про тісний взаємозв'язок мислення і мовлення, розкритого в роботах психологів.

Питання взаємозв'язку розумового і мовленнєвого розвитку вивчаються в різних напрямках: структурному (Ф.А. Сохін, В.І. Логінова, Е.М. Струніна, А.А. Смага, М.С. Лаврик, А.Г. Арушанова, М. М. Алексєєва та ін); функціональному (О.С. Ушакова, А.А. Зрожевская, Н.Г. Смольнікова, Г.А. Кудріна та ін); когнітивному (Г.П. Белякова, Г.А. Тумакова та ін.)

Мета даної роботи - вивчити психологічні особливості взаємозв'язку розумового та мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.

Об'єкт дослідження - психічний розвиток дошкільників.

Предмет дослідження - взаємозалежність розумового та мовленнєвого розвитку дошкільників.

Поставлена мета визначила необхідність вирішення наступних конкретних завдань:

- проаналізувати психологічну літературу з теми дослідження.

- вивчити особливості розумового розвитку дітей дошкільного віку.

- вивчити основні закономірності та умови розвитку мовлення дошкільників.

- виявити основні психологічні особливості зв’язку розумового і мовленнєвого розвитку дошкільників.

- провести експериментальне дослідження особливостей розумового і мовленнєвого розвитку дошкільнят і проаналізувати отримані дані.

На підставі вивченої літератури висуваємо таку гіпотезу: розумовий розвиток дитини в дошкільному віці залежить від її мовленнєвого розвитку.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Психологічні особливості зв’язку розумового та мовленнєвого розвитку дошкільників

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.