Психологічні особливості саморегуляції дітей дошкільного і шкільного віку

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 60

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Теоретична частина. 6

Розділ І. Розвиток  особистісної саморегуляції дітей дошкільного і  шкільного віку як наукова проблема. 6

1.1.Провідні детермінанти психічного розвитку дітей. 6

1.2.Роль казки в  розвитку особистістної саморегуляції дітей. 10

Експериментальна частина. 18

Розділ ІІ. Психологічний аналіз можливостей корекційної роботи з розвитку особистісної саморегуляції дітей дошкільного і  шкільного віку на засадах казкотерапії 18

2.1 Закономірності використання казкотерапії у корекційно-розвиваючій роботі з дошкільниками. 18

2.2. Принципи роботи з казками. 21

2.4. Деякі способи вирішення труднощів у казках. 24

2.5. Структура корекційно-розвиваючого казкотерапевтичного заняття. 24

2.6.Методи роботи з казками. 26

Висновки. 31

Список використаної літератури. 33

Додатки. 35

Вступ

Зміст роботи будь-якого освітнього закладу – сприяти всебічному розвиткові дитини, поступово готувати до самостійного життя в суспільстві.

Психологічна готовність до саморегуляції, формується поступово, з моменту народження дитини - в спілкуванні з дорослими та ровесниками, у грі, в посильній праці та дошкільному навчанні. Далі дитина іде до школи, щоб там на протязі 10/12 років готуватися до дорослого життя - отримати необхідні знання, навчитися вчитись, думати, працювати, товаришувати, орієнтуватися в ідеях, цінностях, смислах, усвідомити свою індивідуальність тощо. Інакше кажучи, до моменту закінчення школи при нормальному процесі розвитку в кожного випускника повинна бути сформована психологічна готовність до нового життя поза школою, до саморегуляції в ньому.

Психологічна готовність до саморегуляції (основне новоутворення старшого шкільного або раннього юнацького віку) передбачає:

а) сформованість на високому рівні всіх психологічних структур, насамперед, самосвідомості;

б) сформованість потреб, які забезпечують змістовну наповненість, внутрішнє багатство особистості, серед яких центральне місце посідають моральні установки, різноманітність почуттів і переживань, тимчасові перспективи, ціннісні орієнтації, життєвий зміст;

в) виникнення передумов індивідуальності, як результат розвитку та усвідомлення своїх інтересів, здібностей, особливостей кожним випускником школи.

Разом з тим психологічна готовність увійти в доросле життя та зайняти в ньому гідне місце передбачає не завершені у своєму формуванні психологічні структури та якості, а визначену зрілість особистості, яка полягає в тому, щоб у старшокласника сформувалися психологічні утворення та механізми, які забезпечують йому можливість (психологічну готовність) неперервного росту його особистості зараз і в майбутньому [12.С.10].

Коли ми говоримо про необхідність навчити людину самостійно розширювати можливості власних знань та вмінь, слід враховувати, що в теперішній час відомо п’ять необхідних умов виховання людини, здатної формувати саму себе.

1. Особливий спосіб входження в предмет - через генетично - вихідне поняття, яке потенційно містить всю систему понять, які описують цей предмет. Таким чином ціле може бути задане ще до того, як будуть запропоновані його складові частини, що дозволить для учня, який незнайомий з цілим, будувати гіпотези про його зміст.

2. Особливий нерепродуктивний тип взаємодії з дорослим, вчителем, від якого учень не очікує готових розв’язань та зразків, але вміє ініціювати співробітництво з вчителем вказуючи дорослому, якої саме допомоги потребує учень, який вже поставив власне навчальне завдання.

3.Особливий тип взаємодії з ровесниками, який забезпечується такою організацією спільної роботи тих хто вчиться, при якій між партнерами розподіляються різні точки зору на проблему, яка обговорюється. Завдання групи таким чином зводиться до координації цих точок зору.

1. Особливий тип взаємодії з самим собою, який змінюється в процесі навчання. Одне з основних завдань вчителя психології: дати учням весь арсенал засобів виявлення, фіксації та обговорення змісту їх ”Я – концепції”.

2. Забезпечення психологічної безпеки для роботи групи за рахунок обов’язкового поєднання рефлексивних, дискусійних процедур, в яких точка зору партнерів формується і протиставляється з нерефлексивними процедурами, які спрямовані “на об’єднання”: на встановлення відчуття єдності, довіри, захищеності, підтримки. В цих ситуаціях дорослий працює не в учительській, а в батьківській позиціях.

Мета дослідження: науково-психологічно обгрунтувати теоретичні і методичні засади психолого-педагогічної допомоги дітям дошкільного та молодшого шкільного віку в особистісній саморегуляції на засадах казкотерапії.

Предмет дослідження: процеспсихолого-педагогічної допомоги дітям дошкільного та молодшого шкільного віку в особистісній саморегуляції на засадах казкотерапії.

Об'єкт дослідження: діти дошкільного та молодшого шкільного віку у процесі особистісної саморегуляції.

Завдання дослідження:

1. Обгрунтувати провідні детермінанти особистісного розвитку дітей.

2. Виявити особливості соціальної ситуації розвитку, провідної діяльністі та новоутворення в дошкільному віці.

3. Розробити і опробувати систему роботи психолога з особистісної саморегуляції в дошкільному віці.

Закрити

Психологічні особливості саморегуляції дітей дошкільного і шкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.