Особливості розвитку пізнавальних процесів дошкільника

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 38

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Розвиток пізнавальних процесів дошкільника. 5

1.1. Розвиток уваги в дошкільному віці 5

1.2. Розвиток уяви в дошкільному віці 22

Розділ ІІ. Експериментальна робота з діагностики уяви та уваги в дітей середнього дошкільного віку. 32

2.1. Аналіз результатів діагностики уяви дітей середнього дошкільного віку. 32

2.2 Діагностика уваги дітей дошкільного віку та її результати. 34

Висновки. 37

Список використаної літератури. 39

Вступ

Актуальність теми. Актуальністю курсової роботи є звернення до проблеми взаємозв'язку уваги та уяви дошкільника, що обумовлене особливою роллю уваги та уяви, що впливають на засвоєння навчального матеріалу, в дошкільному віці. Дійсно, в системі психологічних феноменів увагу та уява займають особливе місце Вони включені в решту всіх психічних процесів, виступають як їх необхідний момент, і відокремити їх від них, виділити і вивчати в «чистому» вигляді не можливо. З явищами уяви та уваги ми маємо справу лише тоді, коли розглядається динаміка пізнавальних процесів і особливості різних психічних станів людини.

Впровадження в сучасну практику роботи освітніхзакладів особистісно орієнтованої моделі навчання висуває потребу по-новому підходити до проектування навчального середовища, обирати нестандартні методи та форми залучення дошкільнят до різних видів діяльності, що, в свою чергу, передбачає глибоке й різнобічне вивчення пізнавальних та творчих здатностей дітей. Однак у дошкільній та початковій освітніх технологіях ще не відпрацьовано педагогічні засоби, які спрямовуються на розвиток уяви та уваги. Тому цей процес відбувається спонтанно, без акценту на функціональному змісті та прикладному значенні, їх формування, власне, є другорядною метою серед першорядних дидактичних та розвивальних цілей навчання. З огляду на це ми досліджували властивості уяви та уваги дитини на межі дошкільного віку.

Показниками досягнень функціонального розвитку дитини в кожний віковий період є новоутворення, які визначають її свідомість, ставлення до навколишнього середовища, її внутрішнє та зовнішнє життя. У психології розрізняють центральні та похідні новоутворення. Вони мають системний характер і становлять єдине ціле. Але ті новоутворення, які були центральними лініями розвитку в одному віці, стають побічними в іншому. Цю закономірність треба враховувати у виховній роботі з дітьми, визначаючи її зміст та спрямованість.

Центральним новоутворенням психічного розвитку дітей дошкільного віку є уява. Уява - один із важливих психічних процесів, що безпосередньо входить у будь-який творчий процес людини на різних етапах її життя та забезпечує засвоєння різних форм людської культури в онтогенезі. Уява формується разом із допитливістю дитини ще в ранньому віці, але свого інтенсивного розвитку і особливого значення набуває саме в дошкільному віці.

Завдяки уяві дошкільник оволодіває сферою свого можливого майбутнього, будь-яка дитяча діяльність (малювання, ліплення, конструювання та ін.) набуває цілеспрямованого характеру. Уява бере безпосередню участь у виникненні передбачень, припущень, коли розв'язується будь-яке завдання. Із розвитком уяви та мови діти оволодівають довільними пізнавальними процесами: ставлять мету.

Мета курсової роботи – визначити особливості розвитку уваги та уяви в дошкільному віці.

Обєкт – увага та уява у дітей дошкільного віку.

Предмет – особливості уваги та уяви в дітей дошкільного віку.

Завдання:

- охарактеризувати розвиток уваги в дітей дошкільного віку;

- з’ясувати розвиток уяви в дітей дошкільного віку;

- визначити методики діагностики уваги в дітей дошкільного віку;

- виявити методики діагностики уяви в дітей дошкільного віку.

Структура курсової роботи. Робота складається з двох розділів. У першому теоретично визначені особливості формування процесів уваги та уяви в дітей дошкільного віку.

У другому розділі проведено експериментальне дослідження психологічної діагностики уваги та уяви в дітей дошкільного віку.

Закрити

Особливості розвитку пізнавальних процесів дошкільника

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.